Fag: Historie, KRLE / Religion og etikk, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: VGS
Tema: Arbeidsliv, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø
Tidsbruk: Varierende
Forberedelser: Tverrfaglig

Målet med oppgavene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle de 17 målene er gjensidig avhengige av hverandre og bygger på prinsippet om bærekraftig utvikling, et av de tre tverrfaglige temaene i de nye læreplanene.

Målet med oppgavene er å:

  • vise sammenhengen mellom lokale, nasjonale og globale utfordringer
  • vise sammenhengen mellom sosiale forhold, økonomi og klima- og miljø
  • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling og gi dem trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing

Noen av oppleggene går over flere timer, andre kun en skoletime. De kan brukes alene eller som en introduksjon til et større prosjekt om bærekraftig utvikling.

Aktivitetene er også tilrettelagt for omvendt undervisning.

Oppgaver

Film, samtale og quiz for å starte samtalen om bærekraftig utvikling.

Les mer

Sett egne og andres ord på de tre hovedområdene i FNs bærekraftsmål; fattigdom, ulikhet og klima.

Les mer

Bli kjent med hva folk i lokalmiljøet ditt mener om våre viktigste utfordringer.

Les mer

Hør verdensledere snakke om FNs bærekraftsmål og lag egen tale om verden fram mot 2030.

Les mer

Hvor synlig er temaene i FNs bærekraftsmål i nyhetene?

Les mer

Hvis du måtte velge tre av 17 bærekraftsmål – hvilke ville du valgt?

Les mer

Utforsk sammenhenger mellom de ulike bærekraftsmålene, og knytt dem opp mot menneskerettighetene.

Les mer

Lag din egen visuelle framstilling av FNs bærekraftsmål.

Les mer

Elevene trener på å se sammenhenger mellom globale utfordringer og deres egne liv.

Les mer

Elevene blir oppfordret til å tenke nytt om samfunnsutfordringer de allerede kjenner til, og knytte dem opp mot menneskerettigheter.

Les mer

Elevene tar bilde av sin egen hverdag der de har muligheten til å velge bærekraftige løsninger.

Les mer

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

madeleine.solstad@fn.no

+47 98 45 83 37