Lærerkonferansen 2023

Hovedmålet med konferansen var å øke kunnskapen om hvordan den samiske kulturarven kan bidra til å løse store globale utfordringer. Til sammen deltok 65 lærere og rektorer fra UNESCO-skoler i hele Norge, inkludert noen fra Sverige og Finland. Statssekretær fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Nancy Charlotte Porsanger, og sametingspresident Silje Karine Muotka var med på åpningsseremonien.

Deltakerne på konferansen var to dager i Alta og én i Kautokeino på den Samiske Høyskolen. De besøkte en reindriftsfarm og Alta museum, hvor det er 6000 år gamle helleristninger. Dette er et av UNESCOs verdensarvsteder i Norge. Målet for de tre dagene i nord var økt samarbeid og nettverksbygging, der det blant annet var invitert flere foredragsholdere som er eksperter på ulike felt innen samenes kultur og identitet.

UNESCO lærerkonferanse
Årets konferanse ble holdt i Alta og Kautokeino. Foto: FN-sambandet
UNESCO lærerkonferanse
Fra venstre: Sametingspresident Silje Karine Muotka, generalsekretær i FN-sambandet, Catharina Bu, og statssekretær fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Nancy Charlotte Porsanger. Foto: FN-sambandet

Lærerkonferansen 2022

I september 2022 var lærerkonferansen i Nordhordland biosfæreområde. Programmet bestod av bedriftsbesøk til Skjærgårdsfisk visningsanlegg med rib-tur ut til mærene. Det var omvisning på Hillesvåg Ullvarefabrikk med fokus på bærekraftig produksjon. I tillegg besøkte lærerne Lyngheisenteret og ble guida gjennom lyngheiene og opplyst om viktigheten av bevaring av disse som er en del av vår felles kulturarv. Nesten 90 % av lyngheiene i Europa har gått tapt de siste 100 årene.

Lærerne besøkte også Teknologisenter Mongstad (TCM) der de fikk et godt innblikk i hvordan testsenteret fungerer og hvordan det blir jobbet kontinuerlig med testing av fangst av CO₂. I nordavindskuling og regn rodde lærerne i Oselverbåter over Lurefjorden. I tillegg var det en rekke interessante innlegg fra både eksterne og interne foredragsholdere under konferansen. 

Begge konferansene ble gjennomført med støtte fra Nordplus (Nordisk Ministerråd). 

UNESCO lærerkonferanse
Under konferansen i 2022 fikk lærerne et innblikk i hvordan det blir jobbet med testing av CO2-fangst på Teknologisenter Mongstad. Foto: FN-sambandet
UNESCO skolekonferanse
Lærerne besøkte Skjærgårdsfisk visningsanlegg, og var med på rib-tur ut til mærene. Foto: FN-sambandet

Lærerkonferansen 2024

Alle UNESCO-skoler får mulighet til å sende to lærere på den årlige nasjonale lærerkonferansen. Mer informasjon om lærerkonferansen 2024 kommer snart.