I lavinntektsland har færre enn ett av ti barn tilgang til barnetrygd. Dette viser en betydelig forskjell fra trygdedekningen barn som bor i høyinntektsland har, ifølge en ny rapport laget av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), FNs barnefond (UNICEF) og Redd Barna, ifølge en pressemelding fra ILO.

Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter som følger med det å ha barn, og er en kritisk form for sosial beskyttelse ment å fremme barns langsiktige velvære. Levert i form av kontanter eller skattefradrag, barnetrygd er avgjørende for å redusere fattigdom, samt sikre tilgang til helsetjenester, sunt kosthold, kvalitetsutdanning, vann og sanitæranlegg. I tillegg støtter disse fordelene sosioøkonomisk utvikling, spesielt i krisetider.

Mange barn er frarøvet de grunnleggende ressursene og tjenestene de trenger for å unnslippe fattigdom, og er derfor utsatt for de langvarige konsekvensene av sult, underernæring og urealisert potensial. De tre organisasjonene oppfordrer regjeringer til å sikre at alle barn er skjermet av sikkerhetsnett, inkludert gjennom universelle barnetrygder.

Barn i klimakrise mest utsatt

Nye anslag viser en «beskjeden» global økning i barnetrygdtilgangen over en periode på 14 år – fra 20 prosent i 2009 til 28,1 prosent i 2023. Fremgangen har imidlertid vært ulik. I lavinntektsland forblir dekningsgraden svimlende lav, på rundt 9 prosent. Samtidig er 84,6 prosent av barna i høyinntektsland dekket av barnetrygdordninger.

Dekningsraten for barn i land som er svært sårbare for virkningen av klimaendringer er en tredjedel lavere enn i land som ikke er sett på som «høyrisiko». Å sikre at barn er dekket av sosial beskyttelse er nøkkelen til å beskytte dem mot de verste konsekvensene av klimakrisen.

Å utrydde barnefattigdom er et politisk valg

— Globalt lever 333 millioner barn i ekstrem fattigdom, og sliter med å overleve på mindre enn 2,15 dollar per dag, og nesten én milliard barn som lever i «multidimensjonal» fattigdom, sa Natalia Winder Rossi, direktør for sosialpolitikk og sosial beskyttelse i UNICEF. 

— Med den nåværende fremskrittshastigheten er det å nå bærekraftsmålet om å utrydde fattigdom utenfor rekkevidde. Dette er uakseptabelt, la hun til. Å få slutt på barnefattigdom er imidlertid et politisk valg. Å utvide sosial beskyttelsesdekning for barn i kampen mot fattigdom er avgjørende, inkludert en progressiv iverksetting av universelle barnetrygder, understreket Winder Rossi.

Barnetrygddekning i forskjellige deler av verden mellom 2009 og 2023

 • I Øst-Asia og Stillehavet økte barnetrygddekningen fra 9,2 prosent i 2009 til 16,0 prosent i 2023.
 • I Øst- og sørlige Afrika økte dekningen fra 9,6 prosent til 12,3 prosent.
 • I Vest- og Sentral-Afrika økte dekningen fra 3,1 til 11,8 prosent.
 • I Øst-Europa og Sentral-Asia økte dekningen fra 59,0 prosent til 61,4 prosent.
 • I Nord-Amerika har dekningen økt fra 78,1 prosent til 84,0 prosent.
 • I Vest-Europa har dekningen økt fra 91,0 prosent til 93,2 prosent.

Mer markante forbedringer skjedde i samme periode i:

 • Latin-Amerika og Karibia, hvor dekningsgraden økte fra 30,8 til 41,9 prosent.
 • I Midtøsten og Nord-Afrika, hvor de steg fra 22,7 prosent til 32,5 prosent.
 • I Sør-Asia, hvor de økte fra 9,2 til 24,3 prosent.
Dette er en krise for de nesten én milliard barna som ikke er dekket av ytelser, og for landene de bor i, sa Shahra Razavi, direktør for ILOs avdeling for sosial beskyttelse. 

— Effektiv politikkutforming trengs med én gang for tette beskyttelsesgapet, la hun til. Det store ulikhetene i dekning og fremgang sett i forskjellige regioner i verden er alvorlig bekymringsfullt – forbedringen i barnetrygddekningen er marginal i de fleste regioner, og for mange barn blir fortsatt etterlatt, understreket Razavi.

Global barnetrygdoversikt

Redd Barna, ILO og UNICEF har utviklet en nettplattform for å overvåke barns tilgang til sikkerhetsnett, som også brukes som redskap i arbeidet med å sikre handling fra myndigheter og givere for å tette hullene.

Denne trackeren kommer på et kritisk tidspunkt, siden de nyeste dataene viser at 829 millioner barn globalt lever i husholdninger der inntektene per person ligger på under 3,65 dollar (eller litt under 38 kroner per dag). Fremskritt mot barnefattigdomsreduksjon har stort sett stoppet opp.

— Barnetrygd støtter familier til å gi bedre ernæring, helse, utdanning og beskyttelse, og er nøkkelen til å realisere barns rettigheter og øke deres potensial som voksne, sa David Lambert Tumwesigye, leder for barnefattigdomspolitikk og påvirkning ved Redd Barnas internasjonale kontor. 

— Barnetrygd er avgjørende for å bygge inkluderende og hardføre økonomier for fremtiden. Mange land har dessverre ikke prioritert investeringer i sikkerhetsnett la han til. Gjennom denne nettplattformen fremhever vi omfanget av global barnefattigdom og eksempler på fremgang – for å inspirere til større politisk vilje og investering i sikkerhetsnett som støtter barn sosiale beskyttelsessystemer, understreket Tumwesigye.

Veien videre

De tre organisasjonene oppfordrer politikere og givere til å ta avgjørende skritt for å oppnå universell sosial beskyttelse for alle barn, ved å:

 • Bygge sosiale beskyttelsessystemer som er rettighetsbaserte, kjønnsresponsive, inkluderende og sjokkresponsive, for å ta tak i ulikheter og levere bedre resultater for blant annet jenter og kvinner, barn med nedsatt funksjonsevne, migrantbarn og barn i barnearbeid.
 • Å tette beskyttelseshull krever å fylle «finansieringsgapet». Dette betyr å investere i barnetrygd for alle barn – som tilbyr en bevist og kostnadseffektiv måte å bekjempe barnefattigdom og sikre at barn trives.
 • Å tilby et omfattende utvalg av barnetrygder gjennom nasjonale sosiale beskyttelsessystemer som også kobler familier til viktige helse- og sosialtjenester, for eksempel gratis eller rimelig kvalitetsbarnepass.
 • Sikre bærekraftig finansiering av sosiale beskyttelsessystemer ved å mobilisere innenlandske ressurser og øke offentlige investeringer i barn.
 • Styrke sosial beskyttelse for foreldre og omsorgspersoner ved å garantere tilgang til anstendig arbeid og tilstrekkelige ytelser, inkludert arbeidsledighet, sykdom, fødsel, uførhet og pensjoner.

Lær mer

Mer enn én milliard grunner: Universell sosial beskyttelse for barn trengs nå!

Les mer om bærekraftsmål 1 om å utrydde fattigdom

Les mer om bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid

Les mer om ILOs arbeid

Les mer om UNICEFs arbeid