Åpningsforumet til ILOs globale koalisjon for sosial rettferdighet holdes i dag i Genève, som en del av den 112. sesjonen av Den internasjonale arbeidskonferansen. Over 6 500 deltakere – de aller fleste representanter fra regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakere – har siden 3. juni deltatt på den årlige ILO-konferansen.

Nepal var ett av landene som opprettet ILO i 1919 og har sluttet seg til den globale koalisjonen, som i dag har rundt 300 partnere. President Paudel fra Nepal var det første statsoverhodet i rekken i dag – president Lula fra Brasil blir i ettermiddag dagens andre hovedforedragsholder.

Sosial rettferdighet: I går, i dag, i morgen

— ILO ble født med det utgangspunkt at universell og varig fred bare kan bli en virkelighet gjennom sosial rettferdighet, sa president Paudel innledningsvis. Over hundre år senere fortsetter ILO å stå fast for sosial rettferdighet og bære arven fra trepartssamarbeidet videre, la han til.

Han rettet søkelyset mot et arbeidsliv i rask endring, der nye kompetanser, ferdigheter og nye måter å gjøre ting på kreves. Dette betyr at en større tilpasningsevne, nye arbeidsplasser og mer arbeidslivsinnovasjon er viktigere enn noensinne. Dette er også viktig for ILOs arbeid og fokus i årene fremover.

— Vi må gjøre en vurdering av de institusjonelle, juridiske og operasjonelle aspektene i ILO for å møte et arbeidsliv i endring, sa han.

Men, hva betyr dette? Ikke alt må kastes ut med «badevannet» derimot, mener han.

En kjerneverdi forblir imidlertid uendret. Vår kollektive innsats for å oppnå bærekraftig fred gjennom sosial rettferdighet. Dette er like relevant i dag som det var for 100 år siden, understreket president Paudel.

— Når vi snakker om sosial rettferdighet, må vi ikke glemme klimarettferdighet

Nepal er et spesielt klimautsatt land, som man har sett de siste ti årene.

— Klimaendringene har ført til alvorlige endringer i vannforsyningen, naturmangfoldet og helsetilstanden, og har presset mange millioner mennesker ut i fattigdom, advarte president Paudel.

Siden klimaproblemene har gått hardt utover livsbrød i Nepal – som mange andre steder – understreket presidenten hvor viktig det er med tilstrekkelig finansiering, tap og skade-kompensasjon og teknologi for å bekjempe klimaendringene.

Den siste COP-en, COP28, holdt i november til desember i 2023, satt på plass et fond for å støtte land mest utsatt for klimaendringer.

Arbeidslivsutfordringer i Nepal

Alle land i verden sliter – på sin måte – med ett eller flere aspekter som har med arbeidslivet å gjøre. For Nepal anser presidenten problematikken rundt å ha et enormt geografisk utbytte, der to-tredjedeler av befolkningen er i arbeidsfør alder, og samtid ikke klare å stille med nok (anstendige) jobber et stort hinder for landet fremover.

Mange, særlig unge kvinner og menn, har valgt å finne jobbmuligheter i andre land. Men, dette er heller ikke det ideelle.

De fleste land med en høy andel arbeidsinnvandrere gjør ikke nok får å sikre at disse viktige arbeidere blir respektert, med like anstendige arbeidsvilkår som andre.

— Jeg oppfordrer alle land til å behandle arbeidsinnvandrere og migrantarbeidere med respekt, behandle dem likt og følge reglene for anstendig arbeid, understreket Nepals statsoverhode.

— Alle mennesker må få lov til å oppleve rettferdighet, uten sult og frykt

President Paudel har viet store deler av sitt liv til veien mot demokrati, for å løfte og respektere menneskerettigheter, og har selv vært arrestert og sittet i fengsel i over 15 år. Med en slik bakgrunn var han den rette til å sette rammen for dagens diskusjoner om sosial rettferdighet.

— Å sikre likhet, likeverdighet og rettferdighet for arbeidstakere er vår kollektive beslutning og løfte, sa Nepals president. Jeg appellerer til alle om å respektere arbeidskraften, og sikre at alle mennesker må få lov til å oppleve rettferdighet, uten sult og frykt, avsluttet han.

Lær mer

Les mer om åpningsforumet til den globale koalisjonen for sosial rettferdighet

Se sendingen fra åpningsseremonien

Finn ut hva denne globale koalisjonen er, hva den gjør

Les fem grunner til hvorfor vi trenger sosial rettferdighet mer enn noensinne

Lær mer om høydepunktene fra den 112. sesjonen av Den internasjonale arbeidskonferansen