Hvert år, under den årlige internasjonale arbeidskonferansen (ILC) – der representanter fra alle 187 land som er medlem av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO – blir land bedt om å holde et innlegg om rapporten til ILO-sjefen og ILOs styreleder.

I år er den norske delegasjonen til konferansen ledet av Per Olav Skurdal Hopsø, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). De siste dagene har han møtt en rekke delegater fra rundt om i verden, og holdt et viktig innlegg om arbeidslivsituasjonen i Gaza.

I dag var det igjen hans tur på talerstolen, der han holdt et sterkt innlegg om norske syn på sosial dialog og ILOs mål om å sikre anstendig arbeid for alle, med konkrete anbefalinger for veien videre.

Et arbeidsliv i endring og under press

Økende ulikheter, flere konflikter med ødeleggende konsekvenser for arbeidslivet, ny teknologi som skaper nye former for arbeid, klimaendringer og en stadig økende mangel på tillit i flere samfunn. Dette er bakteppet i dag.

— Situasjonen er alvorlig for altfor mange mennesker rundt om i verden, sa Hopsø. I mer enn hundre år har ILO vært en pådriver for å skape et forpliktende internasjonalt regelverk som skal sikre arbeidstakerrettigheter, sosial rettferdighet, aktivt trepartssamarbeid og like konkurransevilkår. ILOs mandat og arbeid er mer nødvendig enn noen gang, understreket han.

Han tok anledningen til å understreke Norges sterke støtte til FN-organisasjonen, ILOs agenda og mål.

Sosial dialog er nøkkelen

Rapporten laget av ILOs generaldirektør, Gilbert F. Houngbo, legger vekt på å sette på plass en ny og bedre «samfunnskontrakt» for å komme oss ut, opp og frem. Hopsø var særlig begeistret for hvor viktig sosial dialog – det vil si dialog mellom partene i arbeidslivet – som han mener er nøkkelen til suksess.

— Den nye samfunnskontraktens universelle betydning er åpenbar: Vi lever alle på samme planet, og vi er sammenkoblet på ulike måter, sa Hopsø. Det er vårt felles ansvar å utvikle internasjonale standarder og normer som er tilpasset en arbeidsverden i endring, og som sikrer anstendig arbeid, la han til, og brukte arbeidstidsgarantier og beskyttelse som et eksempel.

Vi ligger etter skjema også i Norge

Selv om FNs bærekraftsmål, vedtatt i 2015, er et viktig sett med mål man jobber mot internasjonalt, regionalt, nasjonalt og lokalt, har det blitt tydelig den siste tiden at det er usannsynlig at 2030-agendaen vil bli møtt – med mindre vi øker tempoet.

Vi er alle klar over at vi ligger etter skjema når det gjelder 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, advarte statssekretæren. Å fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle (bærekraftsmål 8) er viktige nasjonale – og globale – mål for regjeringen vår, understreket han.

Selv om Norge gjør det forholdsvis bra når det gjelder deltakelse i arbeidslivet og relativt få er arbeidsledige, har heller ikke vi nådd våre mål om å sikre anstendig arbeidsmuligheter for alle.

Vi har også nasjonale utfordringer, sa Hopsø. Vi opplever for eksempel at for mange unge menn faller ut av skole og arbeidsliv, og vi utvikler politikk for å bekjempe dette.

Samtidig har den nordiske treparts-modellen hjulpet våre samfunn. 

— Dialogen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har bidratt til viktige reformer for å sikre et bærekraftig og stabilt samfunn, selv om vi til tider har ulike preferanser, sa han.

— Samfunnskontrakten er på sett og vis som et ekteskap

ILO-sjefens rapport stiller spørsmål om hvorvidt man burde tilpasse den «samfunnskontrakten» vi har i dag, eller rett og slett lage en ny.

Hopsø foreslo flere grep som kan være med på å «pleie» samfunnskontrakten – i lys av dagens utfordringer, og bygge broen til fremtidens arbeidsliv. Dette inkluderer å investere i enda mer anstendig og bærekraftig arbeid – særlig i den grønne økonomien, men også i omsorgsøkonomien.

Han la vekt på viktige hensyn man må ta, for å sikre at ingen blir etterlatt, som for eksempel balansen mellom arbeid og privatliv, gi ekstra oppmerksomhet til utsatte grupper, bekjempe alle former for diskriminering og støtte godt styresett i arbeidstilsyn.

— Samfunnskontrakten er på sett og vis som et ekteskap, den må pleies og investeres i kontinuerlig, sa statssekretær Hopsø. Akkurat som den sosiale dialogen mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter må være en systematisk arena der trepartssamarbeidspartene lytter aktivt til hverandre for å finne et felles grunnlag, la han til.

Lær mer

Se innlegget til statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø her.

Finn ut hva du bør følge med på under #ILC2024 her.

Følg med på vår daglige dekning av #ILC2024 her.

Les mer om hvorfor ILO-konferansen er så viktig her.