Med FNs klimapanel (IPPC) og Verdens meteorologiorganisasjons (WMOs) siste klimarapporter friskt i minne ble klima et toneangivende tema under FNs høynivåuke. Flere statsledere fokuserte på klima i sine åpningstaler og USAs president Joe Biden lovet å doble støtten til klimafinansiering i fattige land. Statsminister Erna Solberg fokuserte på bærekraftige hav og klima i sin åpningstale.

Klima og konflikt

– Halvparten av de 20 landene på Sikkerhetsrådets agenda som er rammet av væpnet konflikt er også ansett for å være blant de mest sårbare for klimaendringer. Klimaendringer, konflikt, tvangsforflytninger og sult forsterker hverandre. Dette gjør at klimaendringer er en sak for Sikkerhetsrådet.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt et kraftfullt innlegg i Sikkerhetsrådet under torsdagens debatt om klima og sikkerhet der hun ga støtte til Irlands arbeid for en resolusjon om klima og sikkerhet. Klima og sikkerhet er en av Norges prioriteringer under perioden i FNs sikkerhetsråd.

FNs generalsekretær advarte Sikkerhetsrådet om at tiden løper fra oss når det gjelder å forhindre de verste effektene av klimaendringene, og ba G20 landene for å øke ambisjonene for klimahandling i forkant av klimatoppmøtet COP26.

Les mer om temaene som ble diskutert under Sikkerhetsrådets møte på Security Council Report.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide talte under Sikkerhetsrådets møte om klima og sikkerhet. Foto: UN Photo/Ariana Lindquist

Klima og ren energi

Flere hundre land, næringsliv og organisasjoner møttes til et høynivåmøte om hvordan vi kan sikre ren energi og begrense klimaendringene. Møtet var det første i sitt slag på over 40 år, og flere land kom med konkrete planer om å støtte opp om dette gjennom utslippskutt og finansiering av tiltak for bærekraftsmål 7 i fattige land skriver UN News i en detaljert oppsummering av landenes løfter på møtet.

Fra norsk side deltok utviklingsministeren. I innlegget presenterte Ulstein hva Norge gjør for å støtte gjennomføringen av SDG 7 med fokus på det nye klimainvesteringsfondet og garantiordningen, oppsummerer regjeringen i sin fjerde dagsrapport fra høynivåuken.

Du kan lese mer om Norges engasjement under høynivåuken i regjeringens dagsrapporter fra åpningen av UNGA, første dag, andre dag, og dag tre på regjeringens nettside.

Hva skjer denne uken?

Høynivåuken avsluttes formelt mandag 27. september, og Afghanistan er blant de siste landene som skal tale i dag. FNs komite for diplomatiske akkrediteringer har ikke truffet noen beslutning når det gjelder hvem som skal være rettmessig representant for Afghanistan og Myanmar etter statskuppene i landene. Talibans nominerte FN-ambassadør Suhail Shaheen har ikke blitt godkjent som rettmessig representant for landet av FN. Ambassadøren fra den tidligere Ghani-regjeringen, Ghulam M. Isaczai vil holde Afghanistans innlegg i ettermiddag. Myanmar står ikke på talerlisten skriver Reuters.

Arbeidet i FNs 76. generalforsamling (UNGA) fortsetter. Norge deltar på flere møter i UNGA denne uken. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein deltar på møter om jenters utdanning, utviklingsfinansiering og en digital tiårsmarkering om ikke-smittsomme sykdommer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar på et møte om Sudan.