Verdens helseforsamling (eller World Health Assembly, WHA) er det besluttende organet til Verdens helseorganisasjon (WHO). Delegasjoner fra alle 194 land som er medlem av WHOs deltar – sammen med partnerorganisasjoner, sivilsamfunnsrepresentanter og WHO-eksperter – og forsamlingen fokuserer på en spesifikk helseagenda som er utarbeidet av WHOs styre (Executive Board).

Gjennom resolusjoner beslutter møtet hvilke prioriteringer og retningslinjer som skal gjelde for WHOs videre arbeid. Selv om disse resolusjonene ikke har direkte innflytelse over det enkelte medlemslands nasjonale helsetjenesteplaner, spiller de ofte en viktig rolle for fremtidige helsepolitiske retninger og føringer. Forsamlingen utnevner også WHOs generaldirektør, fører tilsyn med finanspolitikken og gjennomgår og godkjenner det foreslåtte programbudsjettet.

Helseforsamlingen holdes hvert år i Genève i Sveits. Den 77. sesjonen finner sted fra 27. mai til 1. juni 2024, med temaet «Alle for helse, helse for alle».

Norge og WHO

Norge spiller en viktig rolle i WHO, og sender hvert år en sterk delegasjon til Verdens helseforsamling, ledet av helse- og omsorgsministeren.

Utover dette er Norge er blant de største giverlandene av frivillige tilleggsbidrag til WHO, og bidragene til WHO finansieres i hovedsak over bistandsbudsjettet.

Norge har opp gjennom tiden hatt fremtredende personer i sentrale posisjoner i WHOs sekretariat og styrende organer, blant annet var Gro Harlem Brundtland generaldirektør i perioden 1998-2003. Statsminister Jonas Gahr Støre var Brundtlands stabssjef.

Global pandemiavtale

De siste månedene, og før årets WHA begynner, har WHOs medlemsland prøvd å ferdigstille og bli enige om en ny, global pandemiavtale som vil sikre likestilling og rettferdighet mellom alle land i verden. Som man så under koronapandemien «hamstret» rikere land utstyr, samt vaksiner, som førte til at de som ikke hadde tilgang langt mer sårbare – med konsekvenser man fortsatt føler i dag. Helsesystemer og lokalsamfunn, særlig i mindre rike land, er lagt i grus av pandemiens etterdønninger.

Selv om pandemiavtalen vil ha «symbolsk betydning» i kjølvannet av pandemien, vil den vise at land kommer sammen i en tid der kriser, krig og andre katastrofer har drevet oss fra hverandre. Det siste utkastet av avtalen, som for tiden land forhandler om, finnes her, og skulle det bli enighet, vil en endelig beslutning om innholdet i avtalen tas de neste ukene under WHA.

Syv WHA-temaer i 2024

Den syttisyvende Verdens helseforsamling skal ta for seg flere viktige temaer, blant annet:

  1. Universell helsedekning (UHC): Sikre rettferdig tilgang til kvalitetshelsetjenester for alle.
  2. Pandemiberedskap og respons: Lære av covid-19-pandemien for å styrke den globale helsesikkerheten.
  3. Helserettferdighet og sosiale helsedeterminanter: Å bekjempe ulikheter og fremme god helse for alle.
  4. Klimaendringer og helse: Anerkjennelse av klimaendringenes innvirkning på folkehelsen.
  5. Antimikrobiell resistens (AMR): Strategier for å bekjempe AMR og bevare effektive antibiotika.
  6. Digital helse og innovasjon: Utnyttelse av teknologi for bedre helseresultater.
  7. Helsepersonell: Styrke helsesystemene ved å investere i dyktige helsearbeidere.

Disse diskusjonene har som mål å forme politikk og tiltak for en sunnere verden.

Lær mer

Hva er Verdens helseforsamling og hvorfor er den viktig?

Om WHA77 (på WHOs sider)

Bærekraftsmål 3 om god helse og livskvalitet for alle