Afrika er et kontinent i rask økonomisk vekst, men det er fortsatt store utfordringer knyttet til fattigdom i deler av kontinentet. Industrialisering er viktig for å løfte flere afrikanere ut av fattigdom.

Industrialisering kan øke produktiviteten, øke arbeidsstyrkens kapasitet og skape flere jobber ved å introdusere nytt utstyr og nye teknikker.

Afrika er rikt på naturressurser, men stor avhengighet av råvareeksport betyr at kontinentet ennå ikke har utnyttet merverdien som prosessering av råvarer kan gi. Dette kalles foredlingsindustri. Utvikling av foredlingsindustrien vil føre til en mer diversifisert eksportindustri. En mer diversifisert industri vil gjøre økonomien mindre sårbar for eksterne sjokk. For å oppnå dette behøver man bedre infrastruktur, som veier og havner, slik at varer lettere kan fraktes til internasjonale markeder.

Gjennom sysselsetting og verdiskapning vil industrialisering av Afrika løfte mange afrikanere ut av fattigdom.

FNs bærekraftsmål og økonomisk vekst i Afrika

Bærekraftig industrialisering er viktig for å sikre fortsatt økonomisk vekst i Afrika.

Bærekraftsmål 8 handler om økonomisk vekst, og det å sikre anstendig arbeid for alle. Industrialisering vil skape nye og flere arbeidsplasser. Gode arbeidsvilkår er en forutsetning for å sikre bærekraftig industrialisering i Afrika.

Bærekraftsmål 9 handler om innovasjon og infrastruktur. Begge er avgjørende for bærekraftig industrialisering i Afrika. Man må finne nye løsninger på dagens utfordringer, samtidig som man må sikre god infrastruktur for å gjennomføre nye prosjekter på best mulig måte.

Historikk

FNs generalforsamling vedtok gjennom resolusjon A/44/237 i 1989 at den 20.november skal markeres som "Afrikas industrialiseringsdag".

Siden den gang har FN-systemet holdt arrangementer på dagen over hele verden for å øke bevisstheten om viktigheten av Afrikas industrialisering og utfordringene som kontinentet står overfor.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Statistikk: Økonomisk vekst

United Nations Industrial Development Organization