Om omsorgsarbeid

Omsorgsarbeid, både lønnet og ulønnet, er avgjørende for fremtiden. En økende befolkning, aldrende samfunn, kvinners sekundære status på arbeidsmarkedet og mangler i sosialpolitikken, er blant det som krever akutte tiltak for organiseringen av omsorgsarbeid. Om vi ikke handler nå, vil dagens underskudd i omsorgstilbudet skape en alvorlig og uholdbar global omsorgskrise, og kjønnsforskjellene i arbeidet øke.

Omsorgsarbeid består av to overlappende aktiviteter: direkte, personlige og relasjonelle omsorgsaktiviteter, som å mate en baby eller pleie en syk partner; og indirekte omsorgsaktiviteter, som matlaging og rengjøring. 

Ubetalt omsorgsarbeid er omsorgsarbeid gitt ulønnet eller av ulønnede omsorgspersoner. Ubetalt omsorg regnes som arbeid, og er dermed en avgjørende dimensjon i arbeidslivet. Betalt omsorgsarbeid utføres for lønn eller fortjeneste av omsorgsarbeidere. Det omfatter et bredt spekter av arbeidere, som sykepleiere, lærere, leger og personlige omsorgsarbeidere. Hushjelper, som yter både direkte og indirekte omsorg i husholdningene, er også en del av omsorgsarbeidsstyrken.

Omsorgstjenesten vokser ettersom etterspørselen etter barnepass og eldreomsorg øker i alle regioner. Den vil dermed skape et stort antall arbeidsplasser i årene som kommer. Dessverre er omsorgsarbeid over hele verden preget av lite beskyttelse, lav lønn eller manglende kompensasjon, samt eksponering for fysisk, psykisk og i noen tilfeller seksuell skade.

Det er et tydelig behov for nye løsninger på to fronter: Typen og tilbudet av omsorgstjenester, og vilkårene og betingelsene for omsorgsarbeid. Imens den globale etterspørselen etter hushjelper sannsynligvis vil øke, trapper Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) opp tiltak som skal sikre rettighetene deres.

Se alle ILO-konvensjonene her

Visste du at?

  • Den globale omsorgsarbeidsstyrken omfatter 249 millioner kvinner og 132 millioner menn. 
  • Innen 2030 er antallet omsorgsmottakere spådd å nå 2,3 milliarder.
  • Kvinner utfører 76,2 prosent av den totale mengden ulønnet omsorgsarbeid, 3,2 ganger mer enn menn.

Kilde: ILO

Hvorfor en egen dag?

FN anerkjenner behovet for å skape robuste, likestilte, inkluderende og alderssensitive omsorgs- og støttesystemer, hvor menneskerettighetene blir ivaretatt. FNs generalforsamling har derfor utropt 29. oktober til Den internasjonale dagen for omsorg og støtte, gjennom resolusjon A/RES/77/317.

FN understreker også behovet for å anerkjenne og verdsette både betalt og ubetalt omsorgsarbeid, og vedta tiltak som kan bekjempe stereotypier knyttet til omsorgstjenester – både når det gjelder kjønn, etnisitet, alder og migrasjonsstatus. Dette kan også lette overgangen fra uformelt til formelt arbeid, styrke rettighetene til de som jobber med omsorg (herunder lik lønn for arbeid med lik verdi) og styrke kvinners rett til anstendig arbeid.

Dagen markeres hvert år for å øke bevisstheten om viktigheten av omsorg og støtte, samt om behovet for å investere i utviklingen av omsorgsarbeid.

Lær mer

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO

Temaside om arbeidsliv

ILO-rapport : Care work and care jobs for the future of work

Resolusjonen hvor dagen ble vedtatt (A/RES/77/317)

FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst