Vi har omtrent 7000 ulike språk i verden i dag, men kun noen hundre av dem brukes i utdanning og i det offentlige. Globalt er det 2,3 milliarder som mangler tilgang på utdanning på sitt eget morsmål, og minst 43 % av alle verdens språk står i fare for å forsvinne dersom man ikke arbeider aktivt for å beholde dem.

Morsmåldagen er med på å sette søkelys på dette, og blir feiret og markert av UNESCOS medlemsland over hele verden.

Språk er viktig for identitet

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) markerer dagen for å vise hvor viktig språk er for verden.

Språk, og særskilt morsmål, er en grunnstein i ulike folks kulturhistorie og tradisjoner. UNESCO arbeider derfor for å styrke minoritetsspråk, urspråk og utrydningstruede språk. Når et språk dør ut, tar det med seg en hel kulturell og intellektuell arv.

I tillegg til å verne språk som del av vår kulturarv, jobber UNESCO også for å øke forståelse og toleranse mellom mennesker gjennom å støtte et levende språkmangfold.

Utdanning på eget morsmål er nødvendig for kvalitet i utdanning

Den internasjonale morsmåldagen kan knyttes til FNs bærekraftsmål nummer fire, som fokuserer på å gi alle god utdanning.

God utdanning innebærer at alle skal ha tilgang på utdanning, at man har gode lærere og kvalitet i undervisningen, og at skolen legger grunnlaget for livslang læring.

For at læringen skal gi mest mulig utbytte, er det best at barn får lære på sitt eget språk. Likevel har 40 % av verdens befolkning ikke tilgang til utdannelse på et språk de snakker eller forstår.

UNESCO mener at både opplæring i og respekt for elevens morsmål er viktig for å fremme språklig mangfold, forståelse og toleranse.

Historikk

Den 21. februar i 1952 ble flere studenter drept og over 100 skadet av politiet i Dhaka, Bangladesh, da de demonstrerte for anerkjennelse av sitt morsmål, Bangla. Myndighetene i det nåværende Pakistan (som på den tiden var delt i Vest-Pakistan og Øst-Pakistan) hadde erklært Urdu som den eneste offisielle språket, selv om majoriteten snakket Bangla. Dette førte til store protester, etterfulgt av den tragiske hendelsen.

FN har valgt denne datoen for å markere den internasjonale morsmålsdagen, og har markert den siden 2000 for å fremme språklig og kulturelt mangfold som et gode for samfunnet.

Den internasjonale morsmålsdagen ble utropt under generalkonferansen til UNESCO november 1999 (30C/62). FNs generalforsamling vedtok dagen gjennom resolusjon A/RES/56/262 i 2002.

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 4

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO)

Internasjonal dag for urfolk