Pakistan

Sist oppdatert: 12.09.2022

Pakistan ligger i Sør-Asia og er verdens femte mest folkerike land. Landet har et rikt og variert miljø. I 2022 sto en tredjedel av landet under vann på grunn av en katastrofal flom. Visste du at Tharparkar-ørkenen er verdens eneste fruktbare ørken? På denne siden finner du alt du bør vite om Pakistan.

Foto: NTB/Shutterstock

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Islamabad
Befolkning: Punjaber 45 %, pashtunere 15 %, sindhier 14 %, sariakier 8 %, muhajirer 8 %, balutsjere 4 %, andre 6 %
Språk: Panjabi 48 %, sindhi 12%, Saraiki 10%, pashto 8%, urdu (offisielt) 8%, engelsk (offisielt) / burashaski/ andre 14 %
Religion: Muslimer (offisiell) 96,5% (sunnier 85%-90%, sjiaer 10-15%), andre (inkludert kristne og hinduer) 4% (2020)
Innbyggertall: 240 485 658 (2023)
Styreform: Føderal republikk
Areal: 796 100 km²
Myntenhet: Pakistansk Rupi
BNI pr innbygger: 6 437 PPP$
Nasjonaldag: 14. august

Geografi

Pakistan er et langt og smalt land med flere ulike landskapstyper. I nord ligger fjellkjeden Himalaya, med topper på mer enn 8000 meter over havet. Midt i landet finnes fruktbare sletter og sumper, mens de sørvestlige delene består av tørre, høytliggende områder. Flere elver renner ned fra Himalaya, og danner et større deltaområde ved kysten.

Klimaet varierer med landskapet og høydeforskjellene. I nord er det kaldt og tørt, mens det lenger sør er varmere og fuktigere. Midt i landet er det ørkenområder hvor det kan bli nærmere 50 varmegrader om sommeren.

Pakistan er et land som har vært hardt rammet av naturkatastrofer. I 2005 førte et stort jordskjelv til at over 80 000 ble drept, og i 2010 flommet elva Indus over, og rammet 20 millioner mennesker. Utslipp fra en voksende industri , avskoging, regnvær samt issmeltingen i Himalaya fører til jorderosjon som igjen resulterer i hyppige flommer og oversvømmelser. I 2022 rammet en katastrofal flom store dele av landet, som rammet 33 millioner kvinner, menn og barn, mens tusenvis mistet livet.

Historie

Pakistans har vært hjemsted for noen av verdens eldste sivilisasjoner. I flere århundrer var området del av skiftende indiske imperier. På begynnelsen av 1700-tallet ble landet invadert flere ganger, før området ble en del av britiske India på 1800-tallet.

På 1920- og 30-tallet vokste det frem en politisk frigjøringsbevegelse som kjempet for et eget land for Indias muslimer. Da Storbritannia trakk seg ut av India i 1947, ble landet Pakistan opprettet. Landet bestod av to atskilte territorier kalt Vest- og Øst-Pakistan.

Selvstendigheten førte til enorme folkeforflytninger, ettersom alle muslimer skulle bo i Pakistan, og alle hinduer i India. I den kaotiske oppdelingen var fordelingen av flere områder svært omstridte. Like etter selvstendigheten brøt det ut krig mellom Pakistan og India om ett av disse områdene, nemlig Kashmir. FN forhandlet frem en fredsavtale, men siden har krigen blusset opp flere ganger. Tiden etter uavhengigheten ble preget av politisk ustabilitet og stor befolkningsvekst. Geografiske, kulturelle og språklige forskjeller førte til at Øst-Pakistan, med hjelp fra India, løsrev seg i 1971 under navnet Bangladesh.

Konflikten i Kashmir er en av de lengstevarende konfliktene i verden

Samfunn og politikk

Pakistan har vært et parlamentarisk demokrati siden 2010. Tidligere har landet hatt flere perioder med militærdiktatur og autoritære presidenter med stor makt. Grunnlovsendringen i 2010 førte makten over til statsministeren og parlamentet, og presidenten som tidligere hadde enorm makt, har nå en seremoniell rolle som statsoverhode. Landet er en føderasjon med fire provinser, og føderalt styrte stammeområder. Grunnlovsendringen ga også provinsene større grad av selvstyre.

Landet preges av indre uroligheter, der flere islamistiske grupper har vokst seg sterke. Blant annet kontrolleres grenseområdet mot Afghanistan av Taliban og tilhengere av al-Qaida. Også USA deltar i konfliktene i nord, og står ansvarlig for store sivile tap.

Urolighetene i landet svekker rettsikkerheten. Dette, sammen med en svak økonomi og religiøse og kulturelle faktorer, har resultert i rapporterte brudd på menneskerettigheter. Rapportene nevner særlig barnearbeid og kvinnediskriminering.

Utenrikspolitikken har alltid blitt preget av konflikten med India, særlig det omstridte området, Kashmir. Konflikten mellom Pakistan og India er en av de farligste i verden, fordi begge parter har atomvåpen. Siden Pakistan hele tiden har følt seg truet av India, har store økonomiske ressurser til militæret gått på bekostning av utdanning, helsevesen og infrastruktur.

En tredjedel av Pakistan står nå under vann som følge av en flom. Oversvømmelsen er forårsaket av enorme mengder regn, og smelting av isbreer. 33 millioner mennesker er rammet og det anslås at over 1000 mennesker kan være omkommet, ifølge FN. Flommen har påført store skader for over 100 millioner kroner. Flere eksperter sier at det er klimaendringer som har skylden. Pakistan har nå bedt om internasjonal nødhjelp.

Økonomi og handel

Landets økonomi er sterkt preget av en komplisert fortid. Staten har ikke klart å bygge opp en selvstendig industri, og utenlandske aktører har ikke villet investere i landet. Inntil nylig var mesteparten av økonomien basert på enkelt jordbruk, og først de siste tiårene har andre næringer blitt aktuelle. De raskest voksende delene av Pakistans økonomi er innen telekommunikasjon, våpenindustri og tjenestesektoren. En av de største utfordringene for økonomisk utvikling er mangelen på elektrisitet.

Pakistan har stor utenlandsgjeld, blant annet på grunn av den langvarige og kostbare konflikten med India. På 1990-tallet innvilget Det internasjonale pengefondet (IMF) en gjelds-lettelse som førte til økonomisk vekst. Deltagelsen i «kampen mot terror» har ført til at USA har slettet store deler av landets gjeld. Pakistan har lenge hatt et nært handelssamarbeid med Kina, og de siste tiårene har handelen økt i takt med Kinas økonomiske utvikling. Likevel preges landets økonomi av høy inflasjon, lav tilvekst og store budsjettunderskudd. Etter 2000 har Pakistan normalt hatt en økonomisk vekst på 4-5 prosent, men flertallet lever fortsatt i dyp fattigdom.

Kart over Pakistan