Te er den drikken som det konsumeres mest av i verden, etter vann.

Den internasjonale tedagen markeres hvert år for å understreke hvor viktig te er i kampen mot fattigdom og sult.

Hva er te?

All te lages fra Camellia sinesis-planten. Variasjonene i smak og farge kommer av måten planten dyrkes, plukkes og foredles på.

Te har eksistert veldig lenge, og det finnes bevis på at te ble konsumert i Kina for 5000 år siden. Det antas at planten har sin opprinnelse i det nordøstlige India, nord i Myanmar og sørvest i Kina, men det nøyaktige stedet hvor planten først vokste er ikke kjent.

Å drikke te kan være helsebringende, ettersom at te innholder mye antioksidanter, virker antiinflammatorisk og kan bidra til vekttap.

Kvinner fra de etniske gruppene Songhai og Bella slapper av og drikker te sammen i Gao, Mali. I Gao-regionen både jobber og sosialiserer ulike etniske grupper sammen, noe som viser at fredelig sameksistens og forsoning i Mali er mulig. Foto: UN Photo/Marco Dormino

Te og bærekraftsmålene

Teproduksjon er en viktig inntekstkilde for millioner av familier i utviklingsland. Teindustrien er derfor viktig for å redusere fattigdom, slik bærekraftsmål 1 sikter på å gjøre.

Gjennom å bidra til bedre økonomi og større kjøpekraft for menneskene, er teindustrien viktig for bærekraftsmål 2, som handler om å utrydde sult.

Teindustrien er også en svært viktig eksportvare for utviklingslandene. Industrien er arbeidsintensiv og skaper mange arbeidsplasser. Dette er spesielt viktig i avsidesliggende områder hvor de økonomiske forutsetningene til innbyggerne gjerne er dårligere. Slik er industrien viktig for bygdeutvikling.

Mange kvinner finner jobb i teindustrien, og teproduksjon er dermed med på å styrke kvinner, som er en del av bærekraftsmål 5.

Teproduksjonen er svært følsom for endringer i vekstforholdene. Te kan bare produseres under visse forhold og derfor kun i visse land. Disse landene står i fare for å bli sterkt påvirket av klimaendringer. Temperaturendringer, endringer i nedbørsmønstre, økende hyggpighet av flom og tørke har allerede påvirket avlingene, kvaliteten og prisene.

Dette fører til mindre inntekter og truer levebrødet på landsbygda. Disse klimaendringene forventes å forsterkes, noe som krever akutte tiltak. Derfor er teproduksjonen tett knyttet til bærekraftsmål 13, som handler om å stanse klimaendringene.

Historie

Generalforsamlingen vedtok å utpeke 21. mai til den internasjonale tedagen for å øke bevisstheten om hvor viktig te er for bekjempe sult og fattigdom. Målet med dagen er at etterspørselen for te skal øke, slik at flere kan løftes ut av fattigdom og sult.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Fattigdom

Tema: Klimaendringer