Universell helsedekning vil si at alle, overalt, har tilgang til rimelige helsetjenester av høy kvalitet.

I dag er det bare 64 prosent av verdens befolkning som har tilgang på helsetjenester. Dette betyr at 36 prosent ikke får den hjelpen de trenger når liv og helse står i fare. Enten fordi de tilgjengelige tjenestene er for dyre, for langt unna, for vanskelige å nå, eller fordi de rett og slett ikke finnes.

Den internasjonale dagen for universelle helsetjenester har som mål å øke bevisstheten om behovet for sterke og robuste helsesystemer og universell helsedekning.

Universell helsedekning og bærekraftsmålene

Bærekraftsmål nummer 3 handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle. Delmål 3.8 handler spesifikt om å oppnå universell helsedekning.

For å nå målet om lik tilgang til helsetjenester for alle, trengs det både ny politikk i flere land, investering i infrastruktur, en mer rettferdig fordeling av medisiner, kunnskap og personell, og en velvilje fra verdenssamfunnet og ledere.

Universell helsedekning er altså både et delmål i seg selv og et verktøy for å oppnå bærekraftsmål 3 i sin helhet.

Universelle helsetjenester er også avgjørende for å nå mål nummer 10 om mindre ulikhet. For å redusere ulikhet i og mellom land trenger vi universell helsedekning, slik at helseproblemer ikke står i veien for muligheter for den enkelte og utvikling i samfunnet som helhet.

Historikk

Den 12. desember 2012 godkjente FNs generalforsamling en resolusjon som handler om at FN skal jobbe for å sikre helsetjenester til alle mennesker i verden. De la også vekt på at arbeidet for lik tilgang på et godt og billig universelt helsetilbud til alle mennesker i verden måtte gå raskere.

I 2015 ble dette målet en del av FNs bærekraftsmål.

Den 12. desember 2017 utropte FN 12. desember som Internasjonal dag for universelle helsetjenester (International Universal Health Coverage Day) gjennom resolusjon 72/138.

Les mer