Hva er hiv/aids?

HIV, eller humant immunsviktvirus, er et virus som forårsaker aids. Viruset angriper immunsystemet slik at kroppen får dårligere forsvar mot infeksjoner. Uten behandling vil de fleste hiv-smittede utvikle aids. Aids er det dødelige stadiet av en hiv-infeksjon. Ved aids har ikke kroppen lenger et fungerende immunforsvar på grunn av dette vil infeksjoner og sykdommer føre til død.

Hiv smitter hovedsakelig gjennom blanding av kroppsvæsker som blod, sæd eller skjedesekret. Den absolutt vanligste måten å bli smittet på er å ha ubeskyttet sex med en som er HIV-positiv. Det er også risiko for å overføre smitte fra mor til barn ved fødsel og amming, men dette er lite vanlig dersom man mottar medisinsk behandling.

Vanlig sosial omgang, kyssing eller å drikke av samme kopp kan ikke føre til hiv-smitte.

Det finnes ingen medisin eller vaksine som kan kurere hiv, men sykdommen kan holdes i sjakk gjennom behandling. Antivirale medisiner hjelper kroppen med å holde et godt immunforsvar og et lavt virusnivå. Om man behandles kan man leve et like langt og friskt liv som mennesker uten HIV.

Global HIV-statistikk

  • På verdensbasis lever 38,4 millioner mennesker med hiv.
  • Mer enn 26 millioner mennesker har nå tilgang på antiretrovial behandling, men 12 millioner mangler det enda
  • Det ble oppdaget 1,5 millioner nye smittetilfeller av hiv i 2021
  • 650 000 mennesker dør av aids hvert år
  • 35,3 millioner mennesker har dødd som følge av AIDS-relaterte sykdommer siden starten på epidemien. (Kilde: UNAIDS)

Den største nedgangen i nye hiv-smittede har funnet sted blant barn. Fra 2001 til 2014 ble hele 58 prosent færre barn smittet.

Selv om antallet nye hiv-smittede i Afrika sør for Sahara går ned, er det fortsatt denne regionen som er hardest rammet. Den største økningen i antall nye smittede skjer i Øst-Europa og Midtøsten.

Hva gjør FN?

Tusenårsmålene var FNs målsetting for sosial og økonomisk utvikling i tidsrommet 2000-2015. Det ene målet siktet på å bekjempe spredningen av HIV/AIDS. En viktig del av dette målet var å reversere trenden fra en økning til en reduksjon i antall nye tilfeller innen år 2015. Dette målet ble nådd.

Nå jobber FN for at alle som trenger det skal få tilgang til behandling, og for at epidemien skal stanses helt innen 2030. Dette er en del av bærekraftsmål 3 som jobber for å sikre alle god helse og livskvalitet. Delmål 3.3 handler om å stanse AIDS-epidemien.

UNAIDS, FNs aidsprogram, leder og koordinerer den globale innsatsen for å stanse epidemien innen 2030. FN-organisasjonen har kontorer i 70 land.

UNAIDS – 40 years of AIDS response:

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Statistikk: Nye HIV-tilfeller

FNs aidsprogram (UNAIDS)