Om ståltrommen

En ståltromme (også kjent som «steel drum» eller – sammen med andre musikere – «steel band» eller stålorkester) er et slaginstrument med opprinnelse i Trinidad og Tobago. Det spilles med et par rette pinner med gummitupper (størrelsen og typen gummitupp varierer etter hvilken tromme som spilles). Noen musikere bruker fire trommestikker og holder to i hver hånd. Instrumentet stammer fra Trinidad og Tobagos karnevalslagverk fra begynnelsen av 1900-tallet.

Ståltrommen og bærekraftig utvikling 

Kulturelt mangfold og streben etter kulturell utvikling, er en kilde til gjensidig berikelse for mennesker og nasjoner. Viktigheten av å fremme og bevare kulturelt mangfold er også nedfelt i FNs bærekraftsmål.

Ståltrommen har kulturell og historisk betydning, og er nært koblet til kulturell, sosial og økonomisk utvikling. Den har også potensial til å fremme bærekraftsmålene, gjennom bruken i sektorer som turisme, kultur og utdanning, samt vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap, kunst og matematikk.

Verdens ståltrommedag

I erkjennelsen av at ståltrommen fremmer inkluderende og bærekraftige samfunn, samt den kreative økonomien, har FN besluttet at 11. august skal markeres som World Steelpan Day, gjennom resolusjon A/RES/77/316.

FN fremhever også den positive innvirkningen ståltrommen kan ha på mental helse og velvære, likestilling og myndiggjøring av ungdom.

Lær mer

FNs egne sider om dagen (Engelsk)

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO)

Temaside om bærekraftig utvikling

Landprofi: Trinidad og Tobago