Verdens helseorganisasjon (WHO) samarbeider med land over hele verden for å øke bevisstheten rundt verdien av vaksiner, og målet deres er at flere mennesker skal beskyttes mot sykdommer som kan forebygges med vaksine.

Vaksinering forhindrer flere millioner dødsfall i året, og er en global suksesshistorie for helse og utvikling. Det finnes i dag over tjue vaksiner for å forhindre livstruende sykdommer, mot blant annet kikhoste, difteri og stivkrampe.

På tross av at vaksiner er en av de beste helseinvesteringene man kan kjøpe for penger, er det hvert år flere millioner barn som ikke blir vaksinert mot smittsomme sykdommer. FN jobber for at alle mennesker i alle aldere skal få tilbud om vaksiner.

Tema for 2024: «Gjør det mulig!»

I år feirer vi at det er 50 år siden det globale barnevaksinasjonsprogrammet Expanded Program on Immunization (EPI) ble opprettet. Vi feirer verdens kollektive innsats for å redde og forbedre utallige liv.

Les mer om årets kampanje her

Rutinevaksinering og oppfriskningsvaksine

Vaksiner bidrar til å forbedre helsen til alle mennesker, over hele verden, gjennom alle faser av livet.

Mens verdens fokus lå på utviklingen av nye vaksiner for å beskytte mot COVID-19 har behovet for å sikre de rutinemessige vaksinene økt. Mange barn har ikke fått de vaksinene de behøver under pandemien, noe som gjør de mer utsatt for alvorlige sykdommer som meslinger og polio.

Mange er heller ikke klar over at noen vaksiner ikke varer livet ut. WHO og FHI anbefaler å ta oppfriskningsvaksiner hvert tiende år for blant annet polio, kikhoste og stivkrampe.

FNs bærekraftsmål nummer 3, som handler om god helse, jobber for å sikre at alle har tilgang til vaksiner av høy kvalitet.

WHO: Hvorfor bør man vaksinere seg? (Engelsk)

Fakta om vaksinering

  • Vaksinering forhindrer 4,4 millioner dødsfall i året, og dersom verden når målene i vaksinasjonsagendaen innen 2030, kan dette tallet øke til 5,8 millioner
  • 2 av 5 ikke-vaksinerte barn lever i konfliktpregede eller utsatte omgivelser
  • UNICEF anslår at 67 millioner barn gikk helt eller delvis glipp av rutinevaksineringen mellom 2019-2021
  • 48 millioner barn i verden har aldri fått en vaksine
  • Før introduksjonen av meslingvaksine i 1963, døde 2,6 millioner mennesker av sykdommen hvert år – et tall som falt til 128 000 i 2021

(Kilde: UNICEF)

Historie

Verdens helseforsamling, WHOs høyeste besluttende organ, etablerte Verdens vaksinasjonsuke i 2012.

Tidligere ble merkedagen markert på forskjellige datoer i forskjellige regioner i verden. Den globale vaksinasjonsuken ble markert samlet for første gang i 2012, og mer enn 180 land deltok i markeringen.

Lær mer

Vaksinehistorie: Veien til verdens første vaksine

FNs bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

Verdens helseorganisasjon (WHO)

UNICEF-rapport: The State of the World's Children 2023