Verdensdagen for motstandsdyktig turisme har som mål å understreke behovet for en robust og bærekraftig reiselivsutvikling, som kan møte kriser og katastrofer, og som tar hensyn til turistindustriens sårbarhet for nødsituasjoner.

Den er også en oppfordring til handling fra medlemslandene, for å utvikle nasjonale strategier for rehabilitering etter kriser, inkludert gjennom privat-offentlig samarbeid og diversifisering av aktiviteter og produkter.

Dagen ble vedtatt av FNs generalforsamling gjennom resolusjon A/RES/77/269 og markeres 17. februar hvert år.

Bærekraftig reiseliv

For land i det globale sør, små øystater og lav- og mellominntektsland, er turisme en viktig kilde til inntekt, skatt og sysselsetting. Fordi turisme forbinder mennesker med naturen, har såkalt bærekraftig turisme blitt en måte å oppmuntre til miljøansvar på. 

Bærekraftig turisme er et reiseliv som ikke ødelegger for kommende generasjoner. Lokal verdiskapning, hensyn til natur, miljø og klima og samspill mellom lokalsamfunn og reiseliv står sentralt. Bærekraftig turisme, inkludert økoturisme, kan bidra til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål ved å fremme økonomisk vekst, redusere fattigdom og skape full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Bærekraftig reiseliv er viktig for blant annet:

  • å fremme mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
  • å fremme bærekraftig bruk av havet og marine ressurser
  • å ivareta naturen, miljøet og biologisk mangfold
  • å fremme lokal kultur
  • å forbedre livskvalitet
  • økonomisk styrking av kvinner, unge mennesker, urfolk og lokalsamfunn
  • å fremme bygdeutvikling og bedre levevilkår for bygdebefolkningen, inkludert småbruksbønder

Se også: 12 smarte tips for å bli en bærekraftig turist

Visste du at?

  • Turisme støtter millioner av jobber over hele verden, direkte og indirekte, spesielt for kvinner og unge.
  • For noen små øystater og land i det globale sør, står turismen for over 20 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).
  • Det økonomiske bidraget fra turisme (til BNP) ble estimert til $1,9 billioner i 2021. Det er høyere enn $1,6 billioner som ble registrert i 2020, men fortsatt godt under pre-pandeminivået på $3,5 billioner. 

Kilde: FN

Se filmen «Tourism for SDGS Platform» av UN Tourism (UNWTO):

2027 – Internasjonalt år for bærekraftig og motstandsdyktig turisme

I februar 2024 vedtok FNs generalforsamling å utrope 2027 til Det internasjonale året for bærekraftig og motstandsdyktig turisme. De oppfordrer alle land, FN-systemet og alle andre aktører til å dra nytte av det internasjonale året for å fremme handlinger på alle nivåer – inkludert gjennom internasjonalt samarbeid – og for å støtte bærekraftig og motstandsdyktig turisme som et middel for å fremme og akselerere bærekraftig utvikling.

Lær mer

Verdens turismedag

Verdens turismeorganisasjon (UNWTO)

Temaside om bærekraftig utvikling

Temaside om naturmangfold

FNs egne sider om dagen (Engelsk)

FNs database om turisme (Engelsk)