Fag: KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 5-7 trinn
Tema: Befolkning og flyktninger, Menneskerettigheter
Tidsbruk: Forarbeid: 45 minutter. Film inkl/innledning: 90 minutter. Etterarbeid: 45 +/- minutter

Om filmen  

Når krigen i Syria herjer, og det ikke lenger er trygt å bli igjen, må seks år gamle Dounia forlate hjemmet sitt. Med en mor som er død, vokser Dounia opp med faren og besteforeldrene. Livet endrer seg når faren settes i fengsel, og sammen med besteforelrene og naboer forlater Dounia hjembyen. Godt hjulpet av prinsessen av Aleppo og noen magiske frø i lommen legger de ut på en farlig, men spennende reise for å finne trygghet.

Filmen berører, engasjerer og inspirerer. Den er et godt utgangspunkt samtaler med elever om menneskerettigheter og mennesker på flukt. Filmen har arabisk tale og norske undertekster.

FN-film fra Sør

Lærerveiledning

Innhold

 • Forarbeid med elevtekst om mennesker på flukt m/tilhørende oppgaver (45 min)
 • Filmvisning med innledning (90 min). Filmen har arabisk tale og norske undertekster.
 • Etterarbeid med ulike aktiviteter om menneskerettigheter (45 min)

Bestill FN-film fra Sør til din skole

Slik bestiller du oss

Kontakt FN-sambandet i din region for å bestille filmvisning på din FN-skole:

Forarbeid

Du trenger: Et klassesett av Dounia og prinsessen av Aleppo - Elevtekst med oppgaver.

Om elevene vanligvis leser tekster på skjerm kan de benytte PCer til tekstlesingen.

Elevene skal lese en tekst og etterpå jobbe med oppgaver til teksten. I Les og tenk-oppgavene må elevene bruke opplysninger fra elevteksten å forsøke og sette dem i en ny sammenheng.

TIPS: Elevteksten inneholder en del begreper som vil være nye for elevene. Det kan derfor være lurt å be elevene streke under ord de ikke forstår betydningen av mens de leser og se nærmere på dem i fellesskap.

FN-film fra Sør

Etterarbeid

Etterarbeidet består av tre ulike klasseromsaktiviteter som kan benyttes hver for seg, eller som en helhet. Aktivitetene baserer seg på det elevene har sett i Dounia og prinsessen av Aleppo. De bygger også videre på elevenes forståelse og refleksjoner rundt tematikken menneskerettigheter, barns rettigheter og mennesker på flukt. Du som lærer kan velge den eller de oppgavene som passer best for din elevgruppe.

Før dere går i gang med aktivitetene under kan det være greit å plukke opp tråden fra filmen Dounia og prinsessen av Aleppo, og fra elevteksten de leste i forberedelsene til filmen, i fellesskap. Spør elevene hva de husker fra filmen. Her er spørsmål dere kan komme innom:

 • Hva likte du med filmen?
 • Hva likte du ikke?
 • Lærte du noe nytt? Eventuelt hva?
 • Hvilke spørsmål sitter du igjen med etter å ha sett filmen?
 • Hvordan bruker filmskaperen magi som grep i filmen?
 • Hvorfor tror du filmskaperen bruker magi som virkemiddel?
 • Dounia sin flukt endte i Canada etter at brevduen fant et hus til henne. Hva vet du om hvordan mennesker på flukt egentlig får lov til å bosette seg i et nytt land?

Dere kan gjerne se denne korte animasjonsfilmen om mennesker på flukt for å få klarhet i spørsmålet om bosetting.

FN-film fra Sør

Menneskerettigheter – Dounia og meg

Skriv ut et eksemplar av Dounia og meg til hver elev, helst i fargekopi.

På arket er det listet opp noen utvalgte rettigheter fra FNs barnekonvensjon. Elevene starter med å tegne seg selv inn i den tomme rammen, og skriver navnet sitt under.

Hver for seg skal elevene nå ta utgangspunkt i sitt eget liv og sette en strek ut til alle de rettighetene de tenker de selv får innfridd. Deretter skal de ta utgangspunkt i Dounia og sette strek ut til de rettighetene Dounia får innfridd.

Tenk over:

 • Hvor mange av rettighetene får du innfridd?
 • Er det noen du ikke får innfridd?
 • Hvor mange får Dounia innfridd?
 • Hvor stor forskjell er det på din og Dounia sin situasjon?
 • Hvilke rettigheter er det stor sjanse for at mennesker på flukt ikke får innfridd? Hvorfor det?

Elevene går så sammen i læringspar og sammenligner hverandres ark. Deretter snakker de sammen om spørsmålene over. Oppsummer i fellesskap.

FN-film fra Sør

Vote with your feet

Samle elevene i midten av klasserommet og les opp påstandene under, én av gangen. Elevene skal ta stilling til påstandene ved å gå til den ene siden av rommet dersom man er enig i påstanden, eller andre siden av rommet dersom man er uenig. Gi elevene litt tid til å bestemme seg før velger går til den siden av rommet de. Stopp gjerne opp og be om å få høre bakgrunnen for at elevene står der de står. forsøk å identifisere hvordan hvert utsagn handler om menneskerettighetene. Det er alltid mulig å la seg overbevise av andres argumentasjon, og å bytte plass. Elevene samles i midten igjen før neste påstand leses opp.

 • Det er viktig at barn og unge i Norge lærer om menneskerettighetene på skolen.
 • Det er mange barn i Norge som kan kjenne seg igjen i historien til Dounia.
 • Om 20 år tror jeg det er færre mennesker er på flukt i verden enn i dag.
 • Det finnes noen menneskerettigheter som er viktigere enn andre.
 • Det er viktigere å kunne tro på det man vil, enn å kunne si det man vil.
 • Dounia og besteforeldrene fikk god hjelp til å komme seg til et trygt sted.
FN-film fra Sør

Tenk og prat: Klassesamtale om menneskerettigheter og mennesker på flukt

Spør klassen: Hva trenger barn for å ha det bra? Elevene kommer med innspill som skrives opp som stikkord på tavla.

Når elevene har spilt inn det de tenker på blir dere i fellesskap enige om de ordene elevene anser som menneskerettigheter. Sett en strek under disse ordene.

Deretter, prøv i fellesskap å sette en ring rundt de ordene/rettighetene elevene tenker at mennesker på flukt står i fare for ikke å få innfridd. Hvorfor disse rettighetene? Er det noen av rettighetene som man trolig får innfridd? Hvorfor det?

Trenger du som lærer å lese deg opp på tematikken menneskerettigheter eller krigen i Syria? Se under ressurser nederst på siden.

Kompetansemål etter 7. årstrinn – Dounia og prinsessen av Aleppo

Tverrfaglige tema: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking

Eleven skal kunne:

 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

KRLE

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

Eleven skal kunne:

 • Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
 • Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, muntlig kommunikasjon

Eleven skal kunne:

 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • Utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark)

kine.olsen@fn.no

+47 959 21 685

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland)

kai.grieg@fn.no

+47 456 54 132

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark)

knut.straume@fn.no

+47 959 17 468

Atle Alemie

Rådgiver (Rogaland)

atle.alemie@fn.no

+47 925 47 526

Mari Eggen Sager

Seniorrådgiver (Trøndelag, Møre og Romsdal)

mari.eggen.sager@fn.no

+47 470 19 645