Fag: Matematikk, samfunnsfag
Aktivitet: Oppgaver innen å lese og forstå statistikk, regne med tid, geometri og måleenheter.
Klassetrinn: 5.-7. trinn
Tid: Fleksibelt

Introduksjon

Matematikkoppgavene tar opp relevante problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling. Noen av oppgavene vil nok oppleves som krevende og kan med fordel løses i plenum.

Oppgavene er del av det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft, som er utviklet av FN-sambandet og UNICEF Norge.

Å finne og skille mellom viktige og uviktige opplysninger i teksten er noe elever trenger en del øvelse i. Oppgavene er systematisert i stigende vanskelighetsgrad. De raskeste vil raskt finne utfordringer, mens elever som trenger lenger tid bør og kan bruke tiden på de første oppgavene. Oppgavene tar for seg flere temaer som å lese og forstå statistikk, regne med tid, geometri og måleenheter.

Instruksjoner

Oppgavene kan løses individuelt, i grupper eller som hel klasse. Tren gjerne på en løsningsrutine som denne:

  • Hvilke opplysninger gir oppgaven?
  • Hva er problemet som skal løses i oppgaven?
  • Hvilke informasjon trengs for å løse problemet?
  • Hvilken benevning skal løsningen ha?
  • Gjett hva løsningen omtrent vil bli.

Mange av oppgavene inneholder opplysninger som inviterer til samtale og refleksjon.

Kompetansemål

Kompetansemål for «Reale nøtter»

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap

Matematikk

Kjerneelement: Utforsking og problemløysing, Modellering og anvendingar, Resonnering og argumentasjon, Matematiske kunnskapsområde

  • utvikle og bruke formålstenlege strategiar i rekning med brøk, desimaltal og prosent og forklare tenkjemåtane sine (7.trinn)