Fag: KRLE / Religion og etikk, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 5-7 trinn
Tema: Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø, Menneskerettigheter
Tidsbruk: Varierende
Forberedelser: Tverrfaglig

Ressursbanken er et tverrfaglig undervisningsopplegg med en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling. Opplegget inneholder animasjonsfilmer og læringsaktiviteter tilpasset kompetansemål i KRLE, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Opplegget er utviklet av FN-Sambandet og UNICEF Norge i samarbeid med lærere og elever på mellomtrinnet i barneskolen. Les mer om samarbeidet her

Mål med oppgavene

Undervisningsopplegget «Bærekraft» består av sju tverrfaglige læringsaktiviteter. Aktivitetene kan brukes samlet eller enkeltvis. Oppgavene innebærer blant annet:

  • Begrepsinnlæring og kontekstuell forståelse.
  • Øvelse i å formulere egne tanker, innlæring av nye ord og begreper er en sentral del. Elevene gis mulighet til å ta ordet, lytte til andre, bygge videre på det andre sier, stille spørsmål og bringe diskusjonene videre. Derfor inneholder flere av læringsaktivitetene kun forslag til fasit.
  • Læringsaktiviteter som aktiviserer elevene og utfordrer deres fantasi og skaperevne, oppmuntrer til tverrfaglig samarbeid og å gi helhetlig kunnskap.
  • Egne lærerveiledninger med forklaringer, metodetips, instruksjoner og forslag til tilpasning og differensiering.
  • En egen ordliste med nøkkelbegreper knyttet til bærekraftig utvikling som kan være nyttig å bruke gjennom hele opplegget.

Oppgaver

En introduksjonsøkt til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Fag: Norsk, Samfunnsfag, Klassetrinn: 5.-7. trinn, Tid: 2 skoletimer, Aktivitet: Film, klassesamtale, oppgaver og kviss

Les mer

En aktiv og morsom bildeoppgave om utdanning og bærekraft.

Fag: Naturfag, Norsk, Samfunnsfag, Klassetrinn: 5.-7. trinn, Tid: 2 x 45 minutter, Aktivitet: Gruppeøvelse med bilder, klassesamtale

Les mer

Dette er en aktivitet som tar utgangspunkt i virkelige eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil. Målet er at elevene gjennom bilder skal utforske og diskutere eksempler på bærekraftig utvikling.

Fag: Naturfag, Norsk, Samfunnsfag, Tid: 2 x 45 minutter, Aktivitet: Gruppeøvelse med bilder, klassesamtale

Les mer

Matematikkoppgaver om befolkningsvekst, klima, levesett og bærekraftig utvikling. 

Fag: Matematikk, Samfunnsfag, Klassetrinn: 5-7 trinn, Tid: Fleksibelt, Aktivitet: Oppgaver innen å lese og forstå statistikk, regne med tid, geometri og måleenheter.

Les mer

Loop er en enkel, morsom og aktiviserende kortlek for å trene på begreper knyttet til bærekraft.

Fag: Naturfag, Samfunnsfag, Norsk, Tid: 45 minutter, Aktivitet: Spill og kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet

Les mer

Dette opplegget går ut på utvikle et felles ordforråd om bærekraftig utvikling gjennom en øvelse som går ut på å finne det bildet som skiller seg ut.

Fag: Naturfag, Samfunnsfag, Norsk, Tid: 45 minutter, Aktivitet: Spill og kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet

Les mer

Forbudte ord gir elevene god trening i å øve på faglige begreper på en morsom og lekpreget måte.

Fag: Naturfag, Samfunnsfag, Norsk, Tid: 45 minutter, Aktivitet: Spill og kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet

Les mer

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

madeleine.solstad@fn.no

+47 98 45 83 37