Kjære leser,

Velkommen til juni-utgaven av Arbeidslivsnytt, vårt siste nyhetsbrev før vi tar ferie.

Dette var en spennende måned for trepartssamarbeidsparter over hele verden siden ILO arrangerte den 112. sesjonen av Den internasjonale arbeidskonferansen fra 3. til 14. juni.

I dette nyhetsbrevet får du alt du bør vite om konferansen, inkludert et intervju med statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø om sine erfaringer, men også alle høydepunktene – rett fra Genève.

Vi gir deg også resultater fra FN-sambandets ILO-arbeid i 2023, de siste rapportene om internasjonalt arbeidsliv, litt om nye samarbeid, og en oversikt over ILOs innsats i Gaza og ellers rundt om i verden. Nyhetsbrevet retter også søkelyset mot de 13 landene som ratifiserte ILO-konvensjoner eller andre instrumenter i juni, hvordan arbeidslivsparter her i landet har tatt grep, og det siste fra Verdensdagen mot barnearbeid den 12. juni.

God lesning, og ha en fin sommer!

DEN 112. ILO-KONFERANSEN

ILO-konferansen: — Å dele erfaringer kan være vår rolle i veldig mange sammenhenger, sier statssekretær til FN-sambandet

Det var statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) som var Norges politiske representant under Den internasjonale arbeidskonferansen holdt nå i juni i Genève. FN-sambandet tok en prat med ham for å finne ut hva han sitter igjen med etter denne sesjonen av «verdensparlamentet for arbeidslivet». Les mer på fn.no→

Det finnes ingen internasjonale regelverk som tar tak i biologiske farer i arbeidsmiljøet i dag. Delegatene på den 112. internasjonale arbeidskonferansen (ILC) har tatt det første skrittet mot det som vil bli den aller første internasjonale standarden for biologiske farer i arbeidslivet. Foto: ILO/Ania Freindorf.

ILO-konferansen tar første skritt mot banebrytende internasjonalt regelverk for biologiske farer

Det årlige møtet mellom ILOs medlemsland ble avsluttet med fremskritt mot regulering av biologiske farer, en gjennomgang av arbeidsforholdene i omsorgssektoren og den sentrale rollen grunnleggende arbeidsrettigheter og prinsipper spiller i et arbeidsliv i rask endring. Les mer på ilo.org→

— Aldri har sosial rettferdighet vært viktigere for menneskeheten, understreket President Luiz Inácio Lula da Silva fra Brasil, under ILOs første forum for sosial rettferdighet. Foto: ILO/Violaine Martin.

President Lula: — Uten demokratiet ville en metallarbeider aldri ha blitt president av Brasil

President Luiz Inácio Lula da Silva fra Brasil holdt det siste hovedinnlegget under det første forumet til ILOs globale koalisjon for sosial rettferdighet, som han medleder. — Aldri har sosial rettferdighet vært viktigere for menneskeheten, understreket han. Les mer på fn.no→

— Det er arbeidslivet som har gjort verden velstående så det er vårt ansvar å sørge for at disse godene deles med arbeidere over hele verden, sa Nepals president, Ramchandra Paudel, under ILOs årlige konferanse. Foto: ILO/Jean Marc Ferré.

— Det er arbeidslivet som har gjort verden velstående, det er vårt ansvar å sørge for at disse godene deles med arbeidere over hele verden, sier Nepals president

Nepals president, Ramchandra Paudel, har i dag talt foran tusenvis av deltakere under den 112. sesjonen av Den internasjonale arbeidskonferansen. Han rettet søkelyset mot sosial rettferdighet, klimarettferdighet og fred. Les mer på fn.no→

FN-sambandet gir deg høydepunkter (og kanskje litt «sladder» fra kulissene) fra årets ILO-konferanse. Foto: ILO/Violaine Martin.

Gikk du glipp av Den internasjonale arbeidskonferansen 2024? Vi gir deg høydepunktene

Den 112. sesjonen av Den internasjonale arbeidskonferansen, som i år ble holdt fra 3. til 14. juni ved FNs hovedkontor i Genève, er «verdens parlament» for arbeidslivsspørsmål. FN-sambandet gir deg høydepunktene, dag for dag. Les mer på fn.no→

FN-SAMBANDETS ILO-RESULTATER 2023

Hva er mest effektivt for bedre arbeidsforhold i tekstilindustrien – streik, eller dialog og samarbeid? Dette tok 1 243 elever og lærere stilling til under FN-sambandets 49 «Tekstilfabrikk»-rollespill holdt i 2023 – hele 31 flere enn i 2022. Foto: FN-sambandet.

FN-sambandet trapper opp ILO-innsatsen

I 2023 slo vi rekorder: Flere skoleelever deltok på ILO-relaterte aktiviteter – samtidig som forespørselen økte – og vår digitale satsning førte til mer synlighet for ILO og arbeidslivsproblematikken, generelt. Les mer på fn.no→

FERSKE RAPPORTER

Ifølge ITUCs nye rettighetsindeks er Norge i toppsjiktet av land, med «sporadiske krenkelser» av rettigheter, sammen med Østerrike, Danmark, Tyskland, Island, Irland, Italia og Sverige. Foto: Unsplash/Patrick Perkins.

ITUCs rettighetsindeks 2024: Går verden (atter en gang) i feil retning?

ITUCs globale rettighetsindeks gir et overblikk over kampen for å forsvare og utøve demokratiets grunnpilarer: grunnleggende rettigheter og friheter for arbeidere og fagforeninger. Ifølge 2024-rapporten bryter nesten ni av ti land verden over streikeretten, mens rundt åtte av ti land nektet arbeidstakere retten til å forhandle kollektivt om bedre vilkår og betingelser. Les mer på ituc-csi.org→

Thailands bilindustri må tilpasse seg nye kompetansekrav og styrke implementeringen av ansvarlig forretningspraksis i sin virksomhet i takt med den raske overgangen til elektriske biler og lavkarbonbiler, ifølge en ny ILO-studie. Foto: Unsplash/Dan Freeman.

Thailand: Kompetanseutvikling og ansvarlig forretningsatferd i landets bilbransje trengs

En ny ILO-studie understreker behovet for at bransjen tilpasser seg overgangen til elektriske og lavkarbonkjøretøy. Les mer på ilo.org→

NYE SAMARBEID

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Singapore vil fortsette sitt felles samarbeid for å støtte opp om anstendig arbeid i den regionale integrasjonsprosessen i ASEAN i ytterligere to år. Foto: ILO.

ILO og Singapore fortsetter arbeidet med å støtte anstendig arbeid i hele ASEAN-regionen

Partnerskapsavtalen innebærer samarbeid på områder som sikkerhet på arbeidsplassen, trepartssamarbeid og sør-sør-samarbeid. Les mer på ilo.org→

En delegasjon – med representanter fra regjeringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner – fra Kasakhstan og ILO har blitt enige om et veikart for å fremme anstendig arbeid i landet mellom 2024 og 2025. Foto: ILO.

ILO og Kasakhstan undertegner handlingsplan for å fremme anstendig arbeid

Handlingsplanen for 2024-2025, som ble undertegnet sidelinjen av Den internasjonale arbeidskonferansen, skisserer arbeidet på fem hovedområder, deriblant sikkerhet og helse på arbeidsplassen, sosial dialog og trepartssamarbeid, samt eliminering av vold og trakassering i arbeidslivet. Les mer på ilo.org→

Lanseringen av denne nye fasen av samarbeidsprogrammet mellom Sør-Korea og ILO kommer på et avgjørende tidspunkt, ettersom ILO øker sin oppfordring til sosial rettferdighet globalt. Sør-Koreas regjering har besluttet å slutte seg til den globale koalisjonen for sosial rettferdighet, noe som styrker dette samarbeidet ytterligere og viser en felles forpliktelse til å nå disse viktige målene. Foto: ILO.

ILO og Sør-Korea trapper opp samarbeid for å støtte anstendig arbeid og sosial rettferdighet

Det nye samarbeidsprogrammet innebærer samarbeid på en rekke viktige områder både globalt og i Asia-Stillehavsregionen. Les mer på ilo.org→

— Denne avtalen er viktig, ikke bare på grunn av Gyeonggi-provinsens størrelse, med rundt 13 millioner innbyggere, men også fordi provinsen har vært progressiv i arbeidslivsspørsmål ved å gå foran med et godt eksempel på hvordan lokale myndigheter kan forbedre livene til arbeidstakere og bedrifter, sa Sangheon Lee, direktør for ILOs avdeling for sysselsettingspolitikk, jobbskaping og levebrød. Foto: ILO.

ILO og Gyeonggi-provinsen i Sør-Korea slår seg sammen for å fremme inkluderende og bærekraftig ungdomssysselsetting

Avtalen mellom partene har som mål å fremme kunnskapsutveksling og god praksis rundt ungdomssysselsetting. Les mer på ilo.org→

Dette initiativet, som nå er inne i sin andre fase, har som mål å styrke den institusjonelle kapasiteten til arbeidstakerorganisasjoner i hele Asia og Stillehavsområdet. Foto: ILO.

ILO og den kinesiske fagforeningsføderasjonen ACFTU inngår ny avtale for å styrke fagforeningskapasiteten i Asia og Stillehavsområdet

ILO og All-China Federation of Trade Unions (ACFTU) har fornyet sitt samarbeid gjennom prosjektet «ILO-ACTRAV ACFTU South-South Cooperation Project». Les mer på ilo.org→

DET SISTE OM ILO-INNSATSEN I GAZA

Siden krigshandlingene brøt ut i oktober 2023, har arbeidsledigheten på Gazastripen nådd svimlende 79,1 prosent. På Vestbredden, som også har vært hardt rammet av krisen, har arbeidsledigheten nådd 32 prosent. Foto: UNRWA/Hussein Owda.

Gaza: Krigen driver arbeidsledigheten opp mot 80 prosent og krymper BNP med 83,5 prosent

Krigen har ført til ødeleggelser uten sidestykke på det palestinske arbeidsmarkedet og i økonomien ellers, ifølge nye data og analyser fra ILO og det palestinske statistiske sentralbyrået. Les mer på ilo.org→

Partnere lover støtte til ILOs program for gjenoppbygging av det palestinske arbeidsmarkedet

Samtidig som ILO iverksetter sin kriseplan som svar på krigen i Gaza, øker utviklingspartnerne sin støtte til ILOs viktige rolle i å dempe krisens ødeleggende konsekvenser for palestinske arbeidstakere og arbeidsgivere. Les mer på ilo.org→

ILO RUNDT OM I VERDEN

Indonesias kapasitet til å iverksette nasjonal sysselsettings- og arbeidsmarkedspolitikk har blitt ytterligere styrket gjennom opplæring av 605 offentlige arbeidsformidlingsrådgivere av ILO – i samarbeid med Arbeidsdepartementet. Foto: ILO/Mirza A.

Indonesia: ILO styrker kapasiteten til arbeidsformidlingssentrene gjennom spesialisert opplæring i rådgivningsteknikker

Det er viktig av myndighetsansatte er i stand til å sikre rettidig informasjon om arbeidsmarkedet og koble arbeidssøkere med jobbmuligheter. Les mer på ilo.org→

— La oss legge grunnlaget for å sikre et tiår med meningsfull sysselsetting og økonomisk vekst, sa president Ferdinand Marcos Jr. Avtalen og planen vil sikre en tverrpolitisk og flerpartstilnærming for å nå våre mål om å skape produktive, lønnsomme og anstendige arbeidsplasser, understreket han. Foto: ILO/Karen Lapitan.

Filippinene inngår avtale og baner vei for anstendig arbeid

Det nasjonale toppmøtet om sysselsetting førte til undertegnelse av en sysselsettingspakt som skal støtte opp om en tiårig nasjonal plan som skal fremme nasjonal og lokal økonomisk vekst, anstendig arbeid og grønne arbeidsplasser på Filippinene. Les mer på ilo.org→

Prosjektet har som mål å støtte gjennomføringen av regjeringens arbeidsreformforpliktelser. Disse reformene støtter godt styresett, ivaretakelse av grunnleggende arbeidsrettigheter og prinsipper og bærekraftige og konkurransedyktige bedrifter – som er avgjørende for at Bangladesh skal kunne «oppgradere» status fra et av de «minst utviklede landene» i 2026. Foto: ILO/Marcel Crozet.

Bangladesh: Nytt prosjekt skal støtte arbeidsreformer

Prosjektet «Advancing Decent Work in Bangladesh» har som mål å styrke arbeidstakernes rettigheter, fremme grunnleggende arbeidsrettigheter og prinsipper, skape trygge arbeidsmiljøer og støtte myndighetene, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i arbeidet med å beskytte disse rettighetene og sikre bærekraftig forretningspraksis. Les mer på ilo.org→

Sør-Afrikas sko- og lærindustri står overfor en betydelig mangel på designere, noe som hemmer dens evne til å konkurrere effektivt på det globale markedet. Denne mangelen «kveler» innovasjonen og begrenser industriens evne til å møte de stadig nye kravene fra internasjonale forbrukere. Foto: iStock Photo/Bevan Goldswain.

Sør-Afrika: ILO trapper opp støtte til sko- og lærsektoren

ILO støtter spesialiserte designverksteder for å styrke designerkompetansen i 50 små og mellomstore bedrifter i den sørafrikanske sko- og lærsektoren. Les mer på ilo.org→

Jemens kaffeindustri, tradisjonelt kjent for sin høye kvalitet, har stått overfor store utfordringer siden konflikten brøt ut i landet i 2005, og den synkende dyrkingen truer levebrødet til kaffebønder- og produsenter over hele landet. På grunn av et lite støttende miljø er eksportpotensialet for jemenittisk kaffe fortsatt underutnyttet. Foto: iStock Photo/Dmitry Chulov.

Jemen: Feltbesøk legger grunnlaget for å revitalisere landets gamle kaffedyrkingstradisjon

I forkant av gjennomføringen av et nytt prosjekt for å gjenopplive Jemens kaffesektor, har ILO møtt med bønder i viktige kaffeproduserende områder for å lære om utfordringene de står overfor, og hvilken støtte de trenger for å revitalisere landets vitale kaffedyrking og -produksjon. Les mer på ilo.org→

PROSPECTS-programmet, et innovativt partnerskap som samler fem organisasjoner, IFC, ILO, UNHCR, UNICEF og Verdensbanken, ledes og finansieres av den nederlandske regjeringen. Samarbeidet har som mål å skifte paradigme fra en humanitær til en utviklingsorientert tilnærming. Foto: WFP/Michael Tewelde.

Etiopia: Forretningsplankonkurranse styrker mennesker på flukt og vertssamfunn i Somali-regionen

En banebrytende forretningsplankonkurranse ble avsluttet med utvelgelsen og kåringen av de 50 beste forretningsideene, noe som styrker håpefulle entreprenører fra flyktning- og vertssamfunn i Etiopias Somali-region. Initiativet har som mål å fremme entreprenørskap, drive frem økonomisk vekst og skape bærekraftige levebrød for vertssamfunn og mennesker på flukt i Etiopias Somali-region. Les mer på ilo.org→

Bangladesh har i dag minst 18 bilaterale avtaler om arbeidsmigrasjon, men ingen av dem inneholder bestemmelser om sosial beskyttelse. Landet har ingen bilaterale avtaler om sosial beskyttelse for migrantarbeidere. Foto: ILO.

Gulfstatene: Trygdereformer skaper muligheter for beskyttelse for bangladeshiske migrantarbeidere

Nye reformer i de sosiale trygghetssystemene i de arabiske gulfstater etter covid-19 åpner nye muligheter for avsenderland som Bangladesh til å sikre en forbedret sosial beskyttelse for migrantarbeidere. Les mer på ilo.org→

DE SISTE RATIFIKASJONENE

Hele 13 land har ratifisert viktige ILO-konvensjoner og andre instrumenter i juni. Foto: UNFCCC/Kiara Worth.

Australia ratifiserte endringsinstrumentet til ILOs grunnlov fra 1986 den 27. juni. Les mer på ilo.org→

Chile ratifiserte ILO-konvensjon nr. 176 om sikkerhet og helse i bergindustrien den 14. juni. Les mer på ilo.org→

Thailand ratifiserte ILO-konvensjon nr. 144 om trepartsrådslagning med sikte på å fremme gjennomføring av internasjonale standarder for arbeidslivet 12. juni. Les mer på ilo.org→

Tyskland ratifiserte ILO-konvensjon nr. 184 om helse og sikkerhet i jordbruk den 12. juni. Les mer på ilo.org→

Spania ratifiserte ILO-konvensjon nr. 167 om sikkerhet i bygge og anleggsvirksomhet, og ILO-konvensjon nr. 184 om helse og sikkerhet i jordbruk den 11. juni. Les mer på ilo.org→

Brunei ratifiserte ILO-konvensjon nr. 187 om rammeverk til fremme av sikkerhet og helse i arbeidslivet den 11. juni. Les mer på ilo.org→

Malaysia ratifiserte ILO-konvensjon nr. 155 om helse og sikkerhet i arbeidsmiljøet den 11. juni. Les mer på ilo.org→

Romania ratifiserte ILO-konvensjon nr. 190 om vold og trakassering på arbeidsplassen den 11. juni. Les mer på ilo.org→

São Tomé og Príncipe ratifiserte ILO-konvensjon nr. 102 om minstestandard for sosial sikkerhet, ILO-konvensjon nr. 158 om oppsigelse av arbeidsforhold og ILO-konvensjon nr. 187 om rammeverk til fremme av sikkerhet og helse i arbeidslivet den 7. juni. Les mer på ilo.org→

Finland ratifiserte ILO-konvensjon nr. 190 om vold og trakassering på arbeidsplassen den 7. juni. Les mer på ilo.org→

Egypt ratifiserte ILO-konvensjon nr. 186 om sjøfolks arbeids- og levevilkår (Maritime Labour Convention) den 6. juni. Les mer på ilo.org→

Danmark ratifiserte ILO-konvensjon nr. 190 om vold og trakassering på arbeidsplassen den 7. juni. Les mer på ilo.org→

Saudi-Arabia ratifiserte ILO-konvensjon nr. 187 om rammeverk til fremme av sikkerhet og helse i arbeidslivet den 5. juni. Les mer på ilo.org→

Kirgisistan ratifiserte ILO-konvensjon nr. 190 om vold og trakassering på arbeidsplassen den 3. juni. Les mer på ilo.org→

ARBEIDSLIVSPARTER TAR GREP

I juni har partene i arbeidslivet rettet fokus mot en rekke viktige problemstillinger. Foto: Unsplash/Kraken Images.

Forsvarer streikeretten i FN-domstolen i Haag

I et skriftlig innlegg til FN-domstolen er Norge tydelige på at retten til å streike er en menneskerettighet som er beskyttet av konvensjonen for foreningsfrihet og beskyttelse av organisasjonsretten. Les mer på regjeringen.no→

Kronikk: La oss bryte tausheten og snakke om overgangsalderen på jobben

Hvert år når 30 000 nye kvinner overgangsalderen i Norge. Nå er det på tide at arbeidslivet tar det innover seg. Les mer på FriFagbevegelse.no→

Nå blir det lettere for ukrainere å jobbe som bussjåfør i Norge

De midlertidige lovendringene som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina er vedtatt videreført til 1. juli 2026. Et nytt unntak i yrkestransportloven skal bidra til at flere kommer raskt ut i arbeid. Les mer på regjeringen.no→

Tempoet i digitalisering og bruk av kunstig intelligens må opp – digitalt toppmøte 18. juni

Ledere, tillitsvalgte, akademia samler seg i et digitalt krafttak for å gi digitaliserings- og forvaltningsministeren forslag til å øke farten på digitaliseringen av Norge. I alt ble 20-30 konkrete løsningsforslag lagt frem i løpet av møtet. Forslagene skal bidra til realisering av målene i regjeringens kommende digitaliseringsstrategi. Les mer på NHO.no→

LOs nestleder talte til FN: — Arbeideres rettigheter utfordres fra alle hold

— Korrupsjon er en trussel mot samfunn bygget på tillit. Vi lever i en tid der arbeidstakerrettigheter utfordres fra alle hold. Derfor trenger vi mer enn noen gang sosial dialog mellom alle parter og stødig styring, sier LOs nestleder i FN. Les mer på LO.no→

Dette er verdens ti verste land for arbeidere

Drap og dødstrusler er hverdagskost for mange av verdens lønnsmottakere. Les mer på FriFagbevegelse.no→

Enighet mellom YS Stat og staten

YS Stat har stemt ja i uravstemning til ny hovedtariffavtale med staten. Avtalen med YS Stat og staten er dermed endelig. Les mer på regjeringen.no→

Nok et gjennomslag for fremtidens fagarbeidere

I fjor sikret NHO-fellesskapet viktige gjennomslag i opplæringsloven. Mandag 3. juni ble forskrift til opplæringsloven fastsatt, og NHO har sikret mange viktige gjennomslag. Les mer på NHO.no→

Fagforeningsleder i eksil får prestisjefylt pris: — Folket mitt har lidd altfor lenge

Hun starta sin karriere som tekstilarbeider under slavelignende forhold i Myanmar – der barnearbeid var en del av hverdagen. I juni var Khaing Zar Aung i Oslo for å motta Arthur Svensson-prisen. Les mer på FriFagbevegelse.no→

Steinar Krogstad viste sin støtte til Palestina

— Situasjonen har aldri vært verre i Palestina. En våpenhvile må på plass umiddelbart, og Israel må holdes ansvarlig av det internasjonale samfunnet, sa LOs nestleder. Les mer på LO.no→

Havdata: Å forstå havet er avgjørende for vår fremtid

Verden er avhengig av et livskraftig hav. For å kunne utnytte havet på en forsvarlig måte må vi forstå det. Og selv om Norge kaller seg en havnasjon – om lag 70 prosent av våre eksportinntekter kommer fra varer og tjenester knyttet til havet – så trenger også vi mer kunnskap. Les mer på NHO.no→

LO klager inn Saudi-Arabia til FN før fotball-VM: — Grove brudd på menneskerettighetene

Saudi-Arabia har søkt om å være vertskap for fotball-VM 2034, samtidig som grove menneskerettighetsbrudd er dokumentert i landet. LO har nå klaget inn landet til FNs arbeidsorganisasjon og ber om at landet slutter med tvangsarbeid. Les mer på LO.no→

Visste du at agendaen for verdens arbeidsliv utformes i dette rommet?

Når hele verden samles for å bestemme hvordan fremtidens arbeidsliv skal se ut, er det med representanter fra arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringer i 187 land. Men hva er ILO, og hvorfor er FN-organisasjonen viktig for verdens arbeidere? Les mer på LO.no→

KAMPEN MOT BARNEARBEID I SØKELYSET

På Verdensdagen mot barnearbeid, 12. juni, har ILO og samarbeidspartnere i mange land oppfordret til mer handling for å bekjempe denne formen for moderne slaveri. Plakat: ILO.

Malaysia: EU, ILO og UNICEF lanserer program for å bekjempe barnearbeid i Sabah

Et felles initiativ, kunngjort på Verdensdagen mot barnearbeid, skal gi barn som jobber og bor på Sabahs oljepalmeplantasjer, bedre tilgang til utdanning og opplæringsmuligheter. Les mer på ilo.org→

Myanmar: Det haster med å beskytte barn mot barnearbeid i en tid med økende sikkerhetsproblemer

ILO i Myanmar oppfordrer alle aktører til å oppfylle sine forpliktelser og iverksette avgjørende tiltak for å få slutt på barnearbeid. Les saken. Les mer på ilo.org→

Tyrkia: UNICEF og ILO krever handling for å få slutt på barnearbeid i krisetider

UNICEF og ILO appellerer til alle trepartssamarbeidspartnere til å bidra til å få slutt på barnearbeid. Les mer på ilo.org→

NYE RETNINGSLINJER

Millioner av skogsarbeidere over hele verden vil dra nytte av en oppdatert versjon av ILOs retningslinjer for sikkerhet og helse i skogbruket. Foto: Unsplash/David Siglin.

ILO tar grep for å styrke sikkerhet og helse i skogbruket

Til tross for fremgang de siste tiårene, er skogbruk fortsatt en farlig arbeidsplass. Nye retningslinjer fra ILO tar sikte på å bedre beskytte kvinner og menn som jobber i sektoren. Les mer på ilo.org→

MERK DEG! KOMMENDE ARRANGEMENTER

Flere spennende arrangementer finner sted i juli, inkludert lanseringen av formaliseringsstrategien for Latin-Amerika og Karibia. Foto: Unsplash/Shelby Murphy Figueroa.

12. juli: Digitalt seminar om håndhevelse av arbeidsmarkedet i Brasil: Refleksjoner, lærdommer og veien videre

18. juli: Lansering av strategien for å fremme formalisering i Latin-Amerika og Karibia

OM ARBEIDSLIVSNYTT

Dette er et nyhetsbrev fra FN-sambandet, les vår personvernerklæring.

Her kan du melde deg på våre andre nyhetsbrev

Vår postadresse:

FN-sambandet

Storgata 33A

0184 Oslo