Nyheter

Her finner du aktuelt fra FN og FN-sambandet. Hold deg oppdatert, meld deg på nyhetsbrevet. Pressemeldinger finner du på denne lenken.

Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status. Alle verdens land, bortsett fra USA, har ratifisert FNs barnekonvensjon.

Norge høres i FNs menneskerettighetskomité

14. og 15. mars skal Norge møte FNs menneskerettighetskomité i Genève. Komiteen har bedt Norge svare på 27 spørsmål om hvordan sivile og politiske menneskerettigheter blir overholdt i landet.

Se mer

55 prosent av verdens befolkning dekkes ikke av noen former for sosial sikkerhet, ifølge ny ILO-rapport

En ny rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) viser viktigheten av å satse på sosial sikkerhet for å nå FNs bærekraftsmål.

Se mer

Dette gjør ILO og andre FN-organisasjoner med den humanitære krisen i Jemen

FN har erklært Jemen som den største humanitære krisen i verden i dag. Nær 17 millioner mennesker sulter. Her er en oversikt over FNs pågående arbeid i Jemen.

Se mer

40 millioner offer for slaveri – 152 millioner i barnearbeid

To nye ILO-rapporter viser omfanget av moderne slaveri og barnearbeid.

Se mer

FN reagerer på volden mot Rohingya-folket

Myndighetene i Myanmars brutale behandling av Rohingya-folket har fått verden til å reagere. Her er en oversikt over kritikken fra FN.

Se mer

Ungdom må inkluderes i fredsarbeid, ifølge LNU

Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner (LNU) lanserte 4. april en rapport om ungdom, fred og sikkerhet. Unge må tas med i fredsarbeidet, mener organisasjonen.

Se mer

FN-rapport: Norge fortsatt nummer 1 i verden når det gjelder menneskelig utvikling

Én milliard mennesker er løftet ut av fattigdom siden 1990. Men fortsatt befinner en tredjedel av verdens befolkning seg på et lavt utviklingsnivå, ifølge indeksen for menneskelig utvikling (HDI).

Se mer

FNs sikkerhetsråd kritiseres av FNs generalforsamling for ikke å ta grep om Syria

9. desember vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som kritiserer FNs sikkerhetsråd for ikke å gjøre nok for å få slutt på krigen i Syria.

Se mer

Ny generalsekretær i FN-sambandet

Anne Cathrine Uteng da Silva er ansatt som ny generalsekretær i FN-sambandet, og tiltrer stillingen fra årsskiftet. Hun kommer fra stillingen som seksjonsleder i Flyktninghjelpen.

Se mer

António Guterres er FNs neste generalsekretær

13. oktober avgjorde FNs generalforsamling at portugiseren António Guterres blir FNs neste toppsjef.

Se mer

Økende fattigdom i Europa

Stadig flere europeere lever i fattigdom, viser ny rapport fra FNs arbeidsorganisasjon (ILO).

Se mer

Norge støtter ILOs arbeid mot homofobi og transfobi

Likestilling og ikke-diskriminering for alle uavhengig av kjønn, seksuell legning, rase, religion eller funksjonshemming er viktig for Norge å fremheve, sier FN-ambassadør Steffen Kongstad.

Se mer

Spørsmål og svar: FNs kritikk av Norges asylreturer

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har kritisert norske myndigheter for å returnere asylsøkere som har kommet til landet via Russland. Her får du svar på hva kritikken dreier seg om.

Se mer

Spørsmål og svar: Russlands annektering av Krimhalvøya

På hvilke måter ble folkeretten brutt i Ukraina-konflikten i 2014?

Se mer

Tusenårsmålene og veien videre

31. desember 2015 går tiden ut for FNs tusenårsmål. Noen av målene er allerede oppnådd, mens andre ligger et godt stykke bak skjema. Arbeidet med hva som skal etterfølge dem er i full gang.

Se mer