1. Frankrike har grunnlovsfestet kvinners rett til abort

Som første land i verden har Frankrike grunnlovsfestet kvinners rett til abort. Vedtaket ble fattet med overveldende flertall tidligere denne uken. Frankrikes president, Emmanuel Macron, sender med dette et tydelig signal om kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

2. Ny EU-lov skal beskytte kvinner mot vold og voldtekt

En ny EU-lov skal gi kvinner bedre beskyttelse mot kjønnsbasert vold. I tillegg kriminaliseres tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt trakassering på internett. Det er en klar beskjed til hele unionen om at vold mot kvinner sees på som svært alvorlig. Det er også den første EU-lovgivningen noensinne som omhandler en slik problematikk.

3. Antall jenter i skolen har økt de siste ti årene

En UNESCO-rapport fra 2023 slår fast at 50 millioner flere jenter går på skolen nå enn i 2015. Det er også 5 millioner flere jenter som fullfører hvert utdanningsnivå fra grunnskole til videregående opplæring. Det er fortsatt en lang vei å gå, da 122 millioner jenter fortsatt står utenfor skolen, men det viser en positiv utvikling.

4. Stadig flere land vaksinerer mot livmorhalskreft

I løpet av de to siste årene har 23 flere land begynt å bruke HPV-vaksinen. Det er nå i overkant av 140 land som tilbyr HPV-vaksinen på verdensbasis. Vaksinen skal hindre at jenter og kvinner blir smittet av HPV som kan forårsake livmorhalskreft. Det er Afrika sør for Sahara som er hardest rammet. I fjor høst innførte Nigeria, med støtte fra blant annet FNs barnefond (UNICEF) og Verdens Helseorganisasjon (WHO), et vaksineprogram som skal sørge for at 7,7 millioner jenter blir vaksinert.

5. Spania har vedtatt en lov som gir kvinner rett til mensen-fri

Spania innførte i fjor sommer en lov som gjør det mulig for kvinner å ta betalt permisjon ved sterke menstruasjonssmerter i opptil fem dager. Målet med loven er å bryte tabuer rundt menstruasjon, og gi et signal om at det er greit å være hjemme fra jobb eller skole om man sliter med sterke smerter. Spania er det første landet i Europa til å innføre loven. Ellers har Japan, Indonesia og Zambia lignende lover.

6. Mexico avkriminaliserer abort

I fjor høst ble det fastslått at abort skal avkriminaliseres i hele Mexico. Erklæringen kom to år etter at mexicansk høyesterett slo fast at abort ikke er en forbrytelse. Kjennelsen inngår i en større utvikling i Latin-Amerika der stadig flere land myker opp abortforbud.

7. Flere kvinnelige politikere verden over

Selv om kvinner er underrepresentert i politikken, viser en FNs årlige rapport Women in Power fra 2023 at det er flere kvinnelige beslutningstakere enn noen gang før. Flere land benytter seg av kvoteringssystemer for å få kvinner inn i politikken. I Sierra Leone har en ny likestillingslov og kvoteringssystem sørget for en dobling av antall kvinner i parlamentet.

8. Antallet tenåringsgraviditeter i Thailand er halvert

I 2016 innførte Thailand, med støtte fra FNs befolkningsfond, UNFPA, en lovgivning som skulle begrense antall tenåringsgraviditeter. Lovgivningen har resultert i at prosentandelen graviditeter i aldersgruppen 15-19 er mer enn halvert. Dette bidrar til at flere jenter kan ta en utdannelse og bidrar til å hindre diskriminering og utenforskap.

9. Fjorårets fotball-VM for kvinner var den mest sette noensinne

Fjorårets VM i fotball for kvinner var den mest sette noensinne, med nesten 2 milliarder seere. UN Women sin Good Will ambassadør Marta Vieira da Silva sa under VM at «Vi har åpnet dørene til likestilling». Engasjement rundt slike konkurranser er viktig fordi det bidrar til å endre oppfatninger og utfordrer stereotypier om hva jenter og kvinner er i stand til.

10. Taiwan har innført gratis bind og tamponger på skoler

Skoleelever i Taiwan får tilgang på gratis menstruasjonsprodukter som bind og tamponger i grunnskolen. Initiativet er et grep for å hindre menstruasjonsfattigdom og hindre stigmatisering rundt tema. Ifølge FNs befolkningsfond, UNFPA, innebærer menstruasjonsfattigdom at man ikke har råd til produkter som bind og tamponger og dermed blir hindret i å gå på skole og jobb. Flere land i Europa og Afrika har også gratis tilgang på sanitærprodukter.

Lær mer

10 gode grunner til at vi fortsatt bør markere kvinnedagen i 2024

Kunstig intelligens og likestilling – fem ting du bør vite

Temaside om kvinner og likestilling

Statistikk: Kvinner i lederstillinger

Statistikk: Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)