Argantreet (Argania spinosa) er et treslag som vokser i sørvestlige Marokko. Argantreet er svært motstandsdyktig og vokser i et tøft miljø preget av vannmangel, erosjon og dårlig jordsmonn.

Denne unike regionen kombinerer biologisk mangfold i landbruket, motstandsdyktige økosystemer og verdifull kulturarv. Av den grunn har den fått anerkjennelse og beskyttelse fra FN og dermed også en egen FN-dag.

Visste du at?

  • Argantrær tåler temperaturer helt opptil 50° celsius, kan bli opptil 10 meter høye og leve i 200 år.
  • Argantreet har en sterk symbolsk og følelsesmessig verdi for lokalsamfunn. Det er et symbol på evighet og motstand.
  • Arganolje er en av de sjeldneste oljene i verden og omtales som "flytende gull" i Marokko. Oljen brukes både til matlaging, kosmetikk og naturmedisin.
  • Arganolje gis gjerne som bryllupsgave, og brukes mye i tilbredningen av festmåltider. Arganolje kan forebygge hjerte- og karsykdommer når den er en del av dietten og oljen inneholder vitaminer, antioksidanter og fettsyrer som virker reparerende om man smører den på huden.
  • Det trengs ca. 150 kg frukt for å produsere kun 3 liter arganolje. Arganoljen utvinnes fra frøene i frukten.

Argantreet og bærekraftsmålene

Argan-skogene gir skogprodukter, frukt og fôr. Bladene og fruktene er spiselige og gis til husdyr, og frøene brukes til å produsere arganolje. Underskogen er også spiselig og fungerer som et reservelager for fôr til husdyrene i tørkeperioder.

Trærne brukes også som ved til matlaging og oppvarming.

Den bærekraftige arganproduksjonen bidrar til bedre økonomi og større finansiell inkludering, spesielt av kvinner og fattige.

Produksjonen skaper lokale jobbmuligheter og kan spille en viktig rolle i å bidra til matsikkerhet og i å utrydde fattigdom, som er henholdvis bærekraftsmål 2 og 1.

I århundrer har argantreet vært en bærebjelke i berbiske og arabiske utfolkssamfunn. Arganproduksjonen bruker kun lokale råvarer, teknikker basert på gamle lokale tradisjoner og et regnvannsreservoar hugget inn i stein for vannforsyning.

Produksjonen bidrar dermed til å redusere klimaendringer, som er i tråd med bærekraftsmål 13, og til bevaring av biologisk mangfold, som er i tråd med bærekraftsmål 15.

Trærne gir også skygge og spiller en viktig rolle i økosystemet hvor de vokser. Ved å bidra med skygge motvirker trærne jorderosjon og ørkenspredning.

Historie

UNESCO anser arten som truet og etablerte i 1998 et biosfærereservat, kalt Arganeraie, hvor argantrærne vokser. Målet er å bevare arten og å forske på treets bruk, dets fysiske miljø og det sosioøkonomiske bidrag.

I tillegg ble all kunnskap om argantreet skrevet inn på UNESCOs representantliste over menneskehetens immaterielle kulturarv i 2014.

I desember 2018 anerkjente FAO området som et «globalt viktig jordbruksarvsystem» (GIAHS).

Og til slutt, i 2021, utropte FNs generalforsamling 10. mai til den internasjonale dagen for argantrær. Resolusjonen ble fremlagt av Marokko.

Lær mer