Remitteringer er en form for pengeoverføringer som handler om midler sendt fra slektninger og venner som bor og jobber i utlandet, tilbake til opprinnelseslandet. Disse pengene er essensielle for familiene som mottar de og viktig for å drive utviklingsarbeidet i landet videre.

Den internasjonale dagen for migrantoverføringer markeres hvert år den 16. juni for å rette fokus mot hvor viktig slike tilskudd er for lokalsamfunnene og for å berømme innsatsen til migrantarbeidere.

Effekten av migrantoverføringer

Migrantoverføringer har en direkte innvirkning på livene til 1 milliard mennesker – altså én av syv mennesker i verden. Omtrent 200 millioner arbeidsinnvandrere sender penger hjem hvert år for å støtte anslagsvis 800 millioner slektninger hjemme.

De enkelte overføringene som hver familie mottar kan være av relativt liten verdi, men beløpet utgjør som regel omlag 60 % av husholdningens totale inntekt.

Pengene dekker familienes grunnleggende behov, som mat, tak over hodet og strøm, og muliggjør skolegang og arbeid. Ikke bare styrker det familiens økonomi umiddelbart, men det bedrer familiens forutsetninger og skaper grunnlag for langvarig økonomisk stabilitet.

Mali ligger på niende plass blant afrikanske mottakerland av familieoverføringer. I 2018 utgjorde pengeoverføringer mer enn 1 milliard dollar i landet. Disse pengene er blant annet med på å la unge få muligheten til å gå på skole fremfor å tjene til livets opphold. Illustrasjonsfoto: UN Photo/Marco Dormino

Migrantoverføringer har også inndirekte innvirkning på utviklingslandene.

At flere har mulighet til å gå på skole, øke egen kompetanse og har midler til å etablere virksomhet, er til gode for hele samfunnet. I tillegg forbrukes gjerne pengene i lokalmiljøet, og dermed fungerer pengestrømmen som en investering i lokalsamfunnet.

Sammenlagt er den totale pengestrømmen fra migrantoverføringer hele tre ganger større enn all offisiell utviklingshjelp. FNs utviklingsprogram har derfor omtalt migrasjon og gjestearbeid som en av de mest effektive metodene for å drive utvikling videre.

Migrantoverføringer og bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmål 10 handler om å redusere ulikhet i og mellom land. Blant delmålene finner vi forpliktelsen om å legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regulerte og ansvarlige former. Dette vil gjøre det mulig for flere å reise som arbeidsinnvandrere, og dermed styrke familiens økonomi i hjemlandet.

For at man skal få mest utnytte av pengene som sendes, må kostnadene knyttet til overføringene ned.

Undermål 10.C forplikter oss til å redusere transaksjonsgebyrene til under 3 prosent ved pengeoverføringer fra migranter til hjemlandet og avskaffe overføringsordninger med gebyrer som overstiger 5 prosent.

Et annet viktig mål når det gjelder migrantarbeidere, er bærekraftsmål 8, som skal sikre anstendig arbeid for innvandrere og avskaffe tvangsarbeid og menneskehandel.

I tillegg bidrar migrantremitteringer direkte og indirekte til flere av bærekraftsmålene, gjennom å sikre økonomisk stabilitet så man blant annet kan redusere fattigdom, oppnå bedre helse, få bedre utdanning og etablere trygge sanitærforhold.

Den internasjonale dagen for migrantoverføringer er også anerkjent som en viktig del av FNs migrasjonsplattform. FNs migrasjonsplattform er ment å gi en felles tilnærming til alle sider ved internasjonal migrasjon.

Mål 20 i FNs migrasjonsplattform oppfordrer til reduksjon av overføringskostnader, slik at man kan maksimere virkningen av pengeoverføringene.

Når man sitter igjen med mer penger etter de grunnleggende behovene er dekket, så har man bedre forutsetninger for å spare og investere. Og fordi mange migrantarbeidere til slutt vil vende hjem, er det et sentralt utviklingspolitisk mål å hjelpe dem med å bygge opp en god økonomi i opprinnelseslandet. Det er her pengeoverføringer kan bidra til å gjøre migrasjon mer et valg enn en nødvendighet for fremtidige generasjoner.

Historie

Den internasjonale dagen for migrantoverføringer ble vedtatt av FNs generalforsamling og markeres den 16. juni hvert år.

Dagen markeres for å oppfordre regjeringer, privat sektor, utviklingsorganisasjoner og sivilsamfunn til å fremme digitale og finansielle løsninger som forenkler pengeoverføringer, med mål om å styrke øknomien og løfte flere familier ut av fattigdom.

Lær mer:

Tema: Befolkning, migrasjon og urbanisering

Nyhet: Dette er FNs migrasjonsplattform

Den internasjonale migrasjonsdagen