Verdens ryddedag er en årlig, landsomfattende miljøaksjon, der alle oppfordres til å rydde plast og søppel på land og i vann. På én og samme dag samles millioner av mennesker over hele verden for å skape en renere verden.

Ideen om en egen ryddedag startet i Estland. I 2008 samlet over 50 000 mennesker seg for å rydde opp i hele landet, og på bare fem timer samlet de over 10 000 tonn søppel. Denne dagen ble en global bevegelse født.

I desember 2023 ble dagen utnevnt som en offisiell FN-dag, gjennom resolusjon A/RES/78/122.

Om avfall

  • Hvert år blir det generert over 2 milliarder tonn kommunalt fast avfall globalt. Tallet er anslått å vokse til 3,8 milliarder tonn innen 2050.
  • Avfall fra elektronisk utstyr, som inneholder komplekse farlige stoffer, utgjør den raskest voksende utfordringen i både i industriland og det globale sør.
  • Det økende volumet av avfall, knyttet til den moderne økonomien, utgjør en alvorlig risiko for økosystemer og menneskers helse.
  • Dårlig avfallshåndtering – alt fra ikke-eksisterende innsamlingssystemer til ineffektiv deponering – forårsaker luft-, vann- og jordforurensning.
  • Åpne og uhygieniske søppeldeponier bidrar til forurensning av drikkevann og kan forårsake infeksjoner og overføre sykdommer.
  • Avfallsforurensning er ofte dødelig, og resulterer i at over 100 000 sjøpattedyr drepes årlig. Når det gjelder biologisk mangfold, er avfallsproblemet vårt en alvorlig trussel for helsen til verdens arter.
  • Til tross for dagens innsats, anslås det at det finnes 75 til 199 millioner tonn plast i havene våre.

Løsningen på disse utfordringene er for det første minimering av avfall. Der avfall ikke kan unngås, bør gjenvinning av materialer og energi fra avfall være det andre alternativet.

Kilde: FNs miljøprogram (UNEP)

Visste du at?

Hele 77 prosent av alt søppel som plukkes fra norske strender er plast. Plasten brytes ned til farlig mikroplast, som havner i magene til fisk og annet liv i havet. Plastpartikler funnet i fordøyelsen hos en rekke sjøfugler, marine pattedyr, skilpadder, fisk og virvelløse dyr. Plast i mage og tarm gir falsk metthetsfølelse, og blokkerer tarmfunksjoner som er viktige for opptak av næring.

Kilde: Verdens naturfond (WWF)

Hva er en ryddeaksjon?

Ryddeaksjoner er en måte å holde naturen ren på. Du kan rydde der du selv ønsker, for eksempel langs elver, innsjøer, strender, holmer og øyer – eller der du tenker det trengs en god opprydding. Du kan rydde alene, sammen med venner eller du kan delta på et lokalt arrangement.

Du trenger søppelsekker eller bæreposer, og hansker. I tillegg kan det være lurt å ta med en søppelklype til å plukke med.

Det må være mulig å frakte oppsamlet avfall fra stedet. Hvis du ikke vet hvor du skal rydde, kan du sjekke kartet i Rydde eller få tips via ditt lokale nettverk for ryddere.

Det er viktig å ha en plan for søppelet du finner. Litt er bedre enn ingenting, og du kan alltid komme tilbake en annen dag for å ta med deg mer.

Se flere tips på holdnorgerent.no

Lær mer

Temasider om klima og miljø

Verdens miljødag

Internasjonal dag for null avfall

FNs miljøprogram (UN Environment)

FNs egne sider om dagen

Worldcleanupday.org