Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Luanda
Befolkning: Ovimbundu 37 %, kimbundu 25 %, bakongo 13 %, av blandet afrikansk og europeisk avstamning 2 %, europeere 1 %, andre 22 %
Språk: Portugisisk (offisielt), i tillegg til over 46 andre språk. De fleste av disse er bantuspråk, inkludert kikongo, chokwe, umbundu, kimbundu, nganguela og kwanyama
Religion: Katolikker 41,1 %, protestanter 38,1 %, andre 8,6 %, ingen religion 12,3 % (2014)
Innbyggertall: 36 684 202 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 1 246 700 km2
Myntenhet: Kwanza
BNI pr innbygger: 6 974 PPP$
Nasjonaldag: 11. november

Geografi

Med sine 1,2 millioner kvadratkilometer er Angola blant de største landene i Afrika. Store deler av landet består av høysletter med topper på over 2 000 meter over havet. Her er klimaet temperert. I nord dominerer tropisk regnskog og et mer tropisk klima med jevnt høye temperaturer året rundt. På grensen mot Namibia i sørøst finner vi et tørt slettelandskap som går over i ørkenen Kalahari. Den lange kysten i vest er lavtliggende og havet er svært rik på fisk.

Regnskogen i landet trues av uregulert hogst fordi trær brukes til brensel. Jorderosjon og forørkning er også et økende problem, samtidig som vannkvaliteten i store deler av landet er svært dårlig. I tillegg har mange år med borgerkrig gjort store deler av jorda ubrukelig. Mange av de ville dyrene ble også borte som følge av borgerkrigen. I etterkant har landet forsøkt å øke ulike bestander, deriblant elefanter.

Historie

Vi vet lite om bosetningen i området fra eldre tider, men det har vært mennesker i Angola 25 000 år tilbake. Med fiskeri kom også utviklingen av mer organiserte samfunn flere tusen år fvt. Fra 800-tallet kom bantu-folkegruppene fra nord og øst og det utviklet seg større og mindre kongeriker i området, mange under Kongos herredømme. Da portugisere ankom kysten av dagens Angola på slutten av 1400-tallet begynte de å handle med stammene som bodde der. De neste århundrene ble flere millioner mennesker med vold fraktet ut av landet og solgt som slaver til USA.

Under Berlinkonferansen delte europeerne opp Afrika på kartet, og Portugal fikk formelt tildelt territoriet som i dag utgjør Angola. Ved hjelp av væpnet makt tok de kontroll over hele landet på starten av 1900-tallet, og i 1951 ble landet innlemmet som egen provins av Portugal. Etter første verdenskrig og dårlige år i Portugal åpnet myndighetene for en storstilt innvandring. Portugisere ble tilkjent land og plantasjer, og det vokste fram en slags plantasjeøkonomi i høylandet, basert på kaffe og bomull. Den portugisiske innvandringen var ikke populær blant angolanerne, og i samme periode vokste det fram en nasjonalistbevegelse.

Det var stor motstand mot kolonimakten, men den nasjonale motstandsstyrkene slet med å skape en samlet front. Kampen om uavhengighet fikk ikke utslag før på 1970-tallet, og Angola ble omsider sitt eget land i 1975 da militærkuppet i Portugal åpnet opp mulighetene for et selvstendig Angola. Kort tid etter selvstendigheten brøt det ut borgerkrig mellom de tre største opprørsgruppene. Den kommunistiske opprørsgruppen Movimento Totular de Libertacão de Angola (MPLA) grep makten, og opprettet en ettpartistyrt folkerepublikk etter tradisjonelt sovjetisk mønster. Borgerkrigen varte helt frem til 2002. Krigen i landet startet på grunn av interne forhold, men ble kraftig forsterket av internasjonal innblanding. I Cabinda-provinsen fortsatte væpnede kamper helt frem til 2017.

Økologiske fotavtrykk

5

0,5

jordkloder i Angola

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Angola ville vi trenge 0,5 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Angola er en demokratisk republikk der grunnleggende menneskerettigheter og friheter skal respekteres. I virkeligheten er makten sterkt konsentrert rundt en autoritær regjering, der partiet MPLA har sittet med makten siden 1979. I perioden 1979-1992 var MPLA det eneste tillatte partiet i landet. Selv om landet fikk et flerpartisystem i 1992, ble presidentvalg avskaffet med den nye grunnloven som kom i 2010. Det er personen øverst på valglistene til det største partiet som blir president. Den nye grunnloven ga presidenten også omfattende makt, som for eksempel at presidenten skal velge ut dommere til domstolen.

Etter 27 år med borgerkrig står Angola overfor enorme samfunnsproblemer og ødeleggelser. Flere millioner mennesker flyktet under krigen. De fleste har nå vendt hjem, men møter områder preget av ødelagte hjem, skoler, sykehus og uten rent vann eller fungerende jordbruk. Flere områder er dekket av miner, og store mengder håndvåpen er i omløp. Angola er blant de mest korrupte landene i verden, og styresmaktene har blitt kraftig kritisert av FN for grove brudd på menneskerettighetene. Derimot så har kvinner en sterk rolle i samfunnet, og kjønnsdiskriminering er forbudt ved lov. I 2019 ble også homoseksualitet avkriminalisert.

Angola har et stort offentlig utdanningssystem og flere private universitet i Angola i dag. Landet er spesielt kjent for sine mange forfattere og musikk. 

Angola ble medlem av FN 1. desember 1976 og landet er medlem av de fleste av FNs særorganisasjoner, blant annet Verdensbanken, og også den Afrikanske Union, SADC og organisasjonen av land med portugisisk som offisielt språk (PALOP). Angola ble i 2007 medlem av OPEC.

Menneskelig utvikling

11

145 / 188

Human Develompent Index for Angola

Angola er nummer 145 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Angola er et ressursrikt land, men den tidligere velfungerende økonomien ble til dels ødelagt etter mange år med borgerkrig. Etter fredsavtalen i 2002 har Angolas økonomi gått igjennom en periode med rask forandring. Angola er Afrikas nest største oljeeksportør, og har en av de raskest voksende økonomiene i regionen. I tillegg er landet en av verdens største diamantprodusenter, og har et stort potensial for landbruk. Kina og USA er landets viktigste handelspartnere.

De siste årene har det vært fokus på gjenoppbygging av landet, og det har blitt gjort store investeringer innenfor helse, utdanning, og transport og veier. Den økonomiske veksten har likevel ikke kommet alle innbyggerne til gode. Mer enn 80 % av befolkningen livnærer seg ved enkelt jordbruk, og mange lever i ekstrem fattigdom.

Statistikk

Statistikk for Angola på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1,0

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Angola

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

36 684 202

mennesker i Angola

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10 10 10 10 1

5,1

barn per kvinne i Angola

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

69

barn dør per 1000 levendefødte i Angola

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

6 974

BNP per innbygger i PPP-dollar i Angola

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

11

145 / 188

Human Develompent Index for Angola

Angola er nummer 145 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

0 3 10 10 10 10 10 10 10 10

1,7

av 10 personer er underernærte i Angola

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 6 0 0 0 0 0 0

3,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Angola

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

5

0,5

jordkloder i Angola

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Angola ville vi trenge 0,5 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

6

0,59

tonn CO2-utslipp per person i Angola

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,537

GII-indeksen i Angola

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8

8

er forventet antall år i skolen i Angola

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 10 2 0 0

7,2

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Angola

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Angola