Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Quito
Befolkning: Mestiser (blandet; amerindian opprinnelse og europeisk opprinnelse) 72 %, montubio 7 %, amerindianere 7 %, europeisk opprinnelse 6 %, afroecuadorianske 4 %, annet 4% (2010)
Språk: Spansk (offisiell) 93 %, quechua 4 %, andre 3 % (2010)
Religion: Romersk katolske 74 %, evangelister 10 %, Jehovas vitner 1 %, ateister 8 %, andre 7 % (2012)
Innbyggertall: 18 190 484 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 256 370 km2
Myntenhet: Amerikanske dollar
BNI pr innbygger: 12 822 PPP$
Nasjonaldag: 10. august

Geografi

Ecuador strekker seg fra Amazonas i øst, over Andesfjellene, og ned til Stillehavskysten. Fastlandet er delt inn i tre deler: kyst og lavland i vest dekket av tropisk skog og ørken, høylandet i Andesfjellkjeden, og lavlandet i øst der Amazonas-regnskogen er. Hundre mil utenfor fastlandet ligger Galápagosøyene, som er på UNESCOs verdensarvliste. Både på øyene og i Andesfjellene er det flere aktive vulkaner. Verdens høyeste aktive vulkan er Cotopaxi (5897 moh.), som ligger i høylandet.

De ulike geografiske delene har store variasjoner i klima. I Amazonas er klimaet tropisk med høy temperatur og kraftig regn. I sørvest er det ørken, mens det i høylandet blir kaldere jo høyere opp man kommer, samt mer nedbør. Med noen års mellomrom blir landet truffet av El Niño og La Niña – to klimafenomener som forårsaker store værforstyrrelser. Andre naturkatastrofer forekommer også jevnlig, som jordskjelv, jordskred, flom og tidvis tørke.

Ødeleggelse av skogene er et alvorlig miljøproblem. Avskogingen forårsakes av landbruket, spesielt av kvegdrift og plantasjer med banan, kakao og palmeolje, i tillegg til at klimaet blir varmere. Oljeutvinning har bidratt til å forurense vannet, med fare for at det rammer det unike plante- og dyrelivet på Galapagosøyene. I 2008 ble Ecuador det første landet i verden som ga naturen rettigheter, gjennom en nyetablert grunnlov. 

Historie

De tidligste sporene etter mennesker i området som i dag er Ecuador, kan dateres tilbake så tidlig som 8000 år f.v.t. På slutten av 1400-tallet ble området en del av det gamle Inkariket, og lokale kulturer ble utslettet. På 1520-tallet nådde spanjolene Ecuador, og landet ble en del av det spanske koloniveldet i 1544. I løpet av kun 100 år døde halvparten av inkaene på grunn av sykdommer og tvangsarbeid som følge av den europeiske koloniseringen.

På starten av 1800-tallet startet en uavhengighetskamp mot den spanske kolonimakten. Ecuador ble uavhengig i 1822, da som en del av Stor-Colombia. I 1830 ble Ecuador helt selvstendig. Etter selvstendigheten var landet i konflikt med Peru i en periode på 200 år. Konflikten skyldtes uenighet om landområder i Amazonas. Etter en krig i 1941-42 måtte Ecuador avstå store, oljerike områder i Amazonas til Peru. En endelig fredsavtale endte konflikten i 1998.

1900-tallet var politisk ustabilt, med flere militærkupp og økonomiske kriser. Siden 1979 har landet hatt sivilt styre, men på tross av reformer og forsøk på demokratiseringsprosesser, har tiden vært preget av politisk ustabilitet. Flere presidenter har blitt avsatt i sine regjeringsperioder. Det var først i 2007, da Rafael Correa kom til makten, at urolighetene ble dempet. Med Correa ved makten fikk landet en ny grunnlov, mer rettferdig fordeling av landets rikdom, lavere grad av arbeidsløshet, og et mer stabilt politisk landskap.

Økologiske fotavtrykk

9

1,0

jordkloder i Ecuador

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ecuador ville vi trenge 1,0 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Ecuador er en demokratisk enhetsrepublikk, og presidenten har betydelig med makt i sin rolle som stats- og regjeringssjef. Etter den nye grunnloven av 2008, blir presidenten, visepresidenten og nasjonalforsamlingen valgt direkte for fire år av gangen.

På tross av forbedrede sosiale forhold i landet i senere tid, er det enda store økonomiske ulikheter mellom rike og fattige, og over en femdel av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Styresmaktene prøver å utjevne de økonomiske forskjellene i landet, med sosiale velferdsordninger som gratis skolegang, betalt foreldrepermisjon og gratis helsetjenester, men det er store forskjeller på offentlige og privat tjenester. 

I Ecuador er menneskesmugling et stort problem, og kriminaliteten i landet er høy. Ett av fem barn lider av underernæring, og manglende tilgang på rent vann utgjør en helserisiko for befolkningen. Det er også en økende andel av befolkningen som rammes av livsstilsykdommer som overvekt, diabetes og høyt blodtrykk.

Menneskelig utvikling

14

93 / 188

Human Develompent Index for Ecuador

Ecuador er nummer 93 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Den økonomiske utviklingen i Ecuador var lenge hemmet av høy arbeidsledighet og inflasjon. Under Correas presidentskap nærmest fordoblet økonomien seg og over en million ecuadorianere ble løftet ut av fattigdom. Landet regnes i dag som et mellominntektsland, men avhengigheten av olje og med stor internasjonal gjeld, skaper økonomiske utfordringer. 

Ecuador har vært avhengig av ett eksportprodukt om gangen: kakao på 1920-tallet, kaffe på 1930-tallet, bananer på 1940-tallet, og siden 1970-tallet har olje blitt den viktigste inntektskilden. Avhengigheten av ett produkt fører til at økonomien er svært sårbar for prissvingninger, og prisfall i de enkelte varene har bidratt til turbulente økonomiske og sosiale forhold gjennom historien.

Ecuadorianske statsborgere som bor i utlandet sender hjem så mye penger at det utgjør en liten, men viktig del av økonomien. Turisme har også blitt en viktig sektor. Ecuadors viktigste handelspartner er USA, og Ecuadors valuta har vært amerikanske dollar siden 2000, fordi den lokale valutaen sucre mistet sin verdi under høy inflasjon.

FN-rollespill 

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2023/24 et rollespill der elevene skal simulere Sikkerhetsrådet for å forsøke å løse en konflikt (konflikten i Mali). Ecuador er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. 

Les mer om FN-rollespillet her.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Ecuador ble medlem i FN allerede i 1945. Landet er opptatt av staters selvbestemmelsesrett, ikke-inngripen og fredelig løsning av konflikter, samt likhet mellom stater. Ecuador har et godt forhold til de øvrige medlemmene av Sikkerhetsrådet.    

Ecuador har i flere år hatt et anstrengt forhold til USA. Men dette har bedret seg med dagens regjering, etter at Guillermo Lasso tok over som president i 2021. Lasso ønsket mer handel og samarbeid med USA og EU enn sine forgjengere stod for.  

Ecuador er samtidig interessert i å ha gode handelsforbindelser med Kina. Og Kina er det landet som Ecuador har lånt mest penger av det siste tiåret. Lasso besøkte Beijing i 2022, og samtaler med den kinesiske presidenten førte til en ny handelsavtale mellom Ecuador og Kina.     

Tips 

Myndighetene i Mali tok makten ved statskupp, men har lovet at det skal holdes et demokratisk valg våren 2024. Ecuador mener det er viktig at det planlagte valget blir gjennomført på en inkluderende og rettferdig måte, og at man ikke kan godta at enkeltgrupper i samfunnet blir ekskludert fra å delta i nasjonal politikk. Myndighetene i Mali har tidligere fått hjelp av FNs operasjon MINUSMA til å organisere valget. Men i juni 2023 ba myndighetene FN-styrken om å reise ut av landet. Ecuador forventer at Mali nå viser hvordan de har tenkt å organisere valget uten FN. Forslag til utsettelser av valget må ikke aksepteres. Så lenge det ikke har blitt avholdt valg i Mali, er det vanskelig å skape en varig fred og gode vilkår for folket i Mali.  

Dere som er delegater fra Ecuador, er nemlig opptatt av å bruke møtet i Sikkerhetsrådet til å påpeke den vanskelige situasjonen til landets befolkning. Dere mener at menneskerettighetsbrudd og angrep på sivile er fullstendig uakseptable. Alle angrep må undersøkes grundig og de skyldige blir stilt til ansvar for sine handlinger.

Dere mener at det er maliske myndigheters ansvar å undersøke eventuelle rettighetsbrudd eller angrep. Tidligere har også FN-operasjonen MINUSMA kunnet hjelpe myndighetene i dette arbeidet. Nå som FN-styrken har forlatt Mali, er dere bekymret for at ingen utenforstående «øyne» vil kunne rapportere og holde myndighetene til ansvar for å håndtere situasjoner med menneskerettighetsbrudd.

Ecuador er tydelig på at det først og fremst er de mange væpnede gruppene som er hovedtrusselen for sivile i Mali (både islamister og andre væpnede grupper). Dere som spiller Ecuador er også opptatt av områdene i Mali hvor den maliske staten har liten kontroll og tilstedeværelse FN-styrken MINUSMA har blant annet hatt i oppgave å hjelpe myndighetene i Mali til å etablere statlige strukturer og tilbud til befolkningen i hele landet. Nå som MINUSMA-operasjonen er avviklet, må dere som Ecuadors delegasjon minne alle om at disse områdene prioriteres, særlig fordi de er spesielt utsatt for påvirkning fra terrororganisasjonene. Terrororganisasjonene har tidligere tatt kontroll over områder rundt store byer i nord slik som Timbuktu, Kidal og Gao, og det er fare for at de kan gjøre det igjen. Minn gjerne de andre delegasjonene i Sikkerhetsrådet på hva som skjedde i Afghanistan i 2021, da den internasjonale tilstedeværelsen brått ble trukket ut etter 20 år. Opprørsgruppen Taliban tok da over makten fullstendig, og landet har (igjen) havnet i en tilstand av nød og undertrykkelse.  

Terroristene må bekjempes militært. Dere er åpne for at Mali eventuelt ber om hjelp av Den afrikanske union (AU), og at Sikkerhetsrådet vurderer å støtte en slik militær operasjon økonomisk. Likevel mener Ecuador at våpen ikke er nok i kampen mot terror. Elementære tjenester som sørger for langsiktig sikkerhet, helsehjelp, utdanning og arbeid er nødvendig, både i Mali og i resten av regionen. Her mener Ecuador at landene i AU og De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (ECOWAS) kan hjelpe. Dere som spiller Ecuador må gjerne si at dere er glade for at Mali har begynt å samarbeide bedre med begge organisasjoner den siste tiden, og at FN bør støtte om opp slike samarbeid.

Dere som er den ecuadorianske delegasjonen mener også at det er en sammenheng mellom klimaendringer og konflikt ettersom det er med på å skape sult, fattigdom og sende folk på flukt ut av landet. Dere vil derfor sammen med andre land på møtet kunne argumentere for at dette bør kommenteres i resolusjonsforslaget. Vær forberedt på at Russland og Kina vil være uenige med dere i det, men forsøk å stå fast på deres ståsted. 

Ecuador mener generelt at myndighetene i Mali bør vise mer vilje til å samarbeide med det internasjonale samfunnet. Ecuador har sett at de ulike sanksjonene som tidligere har vært gjeldende overfor Mali har gått hardt ut over sivilbefolkningen. Delegasjonen forstår at sanksjoner politisk sett ofte kan være nødvendige, men vil være skeptisk til forslag om å ta i bruk nye sanksjoner som går ut over sivilbefolkningen. 

Disse tipsene er ment som en starthjelp til å forstå landet dere skal representere. Men det er viktig at dere ikke føler dere bundet av det som står her. Når dere gjennomfører FN-rollespillet er det dere som er landet, og dere står fritt til å argumentere slik som dere ønsker.

Statistikk

Statistikk for Ecuador på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

6 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Ecuador

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

18 190 484

mennesker i Ecuador

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10 0

2,0

barn per kvinne i Ecuador

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13

barn dør per 1000 levendefødte i Ecuador

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

4

12 822

BNP per innbygger i PPP-dollar i Ecuador

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

14

93 / 188

Human Develompent Index for Ecuador

Ecuador er nummer 93 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

0 8 10 10 10 10 10 10 10 10

1,2

av 10 personer er underernærte i Ecuador

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 10 7 0 0 0

6,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Ecuador

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 5 0 0 0

6,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Ecuador

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9

1,0

jordkloder i Ecuador

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ecuador ville vi trenge 1,0 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10

1,96

tonn CO2-utslipp per person i Ecuador

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,362

GII-indeksen i Ecuador

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Ecuador

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 10 10 10 4

9,4

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Ecuador

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Ecuador