Kamerun

Sist oppdatert: 08.09.2021

Kamerun er en republikk på vestkysten av Afrika, innerst i Guineabukta. Visste du at Kamerun ofte omtales som et Afrika i miniatyr? Dette på grunn av beliggenheten midt i Afrika, varierte geografiske soner og klimatiske forhold, og mange språk og ulike folkegrupper. Her finner du alt du bør vite om Kamerun.

Foto: Unsplash/Edouard Tamba

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Yaoundé
Befolkning: Kamerunske høylendere 31 %, ekvatorialbantu 19 %, kirdi 11 %, fulani 10 %, nordvestbantu 8 %, østnigritere 7 %, andre afrikanere 13 %, ikke-afrikanere 1 %
Språk: 24 større afrikanske språk, fransk og engelsk
Religion: Katolikker 38,3 %, protestanter 25,5 %, andre kristne 6,9 %, muslimer 24,4 %, animister 2,2 %, andre/ingen 2,7 % (2018)
Innbyggertall: 28 647 293 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 475 440 km2
Myntenhet: CFA-franc à 100 centimes
BNI pr innbygger: 4 408 PPP$
Nasjonaldag: 20. mai

Geografi

Kamerun ligger rett nord for ekvator og naturen er veldig variert. De sørlige delene av landet er preget av mye regnskog. De sentrale områdene av landet består av et høyt platå, og de nordligste delene av landet består av store savanner. Helt i vest ligger Kamerunfjellet, landets høyeste fjell. Kamerunfjellet er en av de største og mest aktive vulkanene på det afrikanske kontinentet.

Årstidene skifter mellom regn- og tørkeperioder. Sør i landet er det to regnperioder og mye nedbør. De nordlige områdene har et mye tørrere klima med én regnperiode i året. Temperaturen varierer lite, og ligger som regel mellom 25 og 35°C.

Avskoging og ulovlig hogst av regnskog utgjøre store miljøproblemer for landet. Hogst av skogene nord i landet har også ført til at store områder har blitt til ørkenlignende landskap med dårlig jordsmonn.

Historie

Det har trolig bodd pygmestammer i Kamerun i over 50 000 år. Disse folkegruppene ble etter hvert drevet bort fra de sentrale områdene av bantutalende folk, som bosatte seg i de sørlige og vestre delene av landet. Utover 1000-tallet bosatte det muslimske nomadefolket fulani seg i de nordlige delene av landet.  

De første europeerne som kom til området var portugisiske sjøfarere. Disse ga området navnet «camarões», etter det portugisiske ordet for reker, da de fant store forekomster av et rekelignende dyr langs kysten. Portugiserne drev mye handel langs kyststrøkene, og særlig slavehandel ble en stor industri i Kamerun. På 1800-tallet ble Kamerun en del av den Tyske kolonimakten. Etter andre verdenskrig ble landet delt mellom Frankrike og Storbritannia.

I 1961 ble forbundsrepublikken Kamerun opprettet etter mange års misnøye med det franske kolonistyret. I 1972 ble den britiskkontrollerte delen av Kamerun også en del av den selvstendige forbundsrepublikken Kamerun. Etter at Kamerun ble en selvstendig republikk har landet vært preget av diktatorisk styre og mye korrupsjon. Landet har også vært sterkt preget av intern konflikt mellom den engelskspråklige og den franskspråklige delen.

Samfunn og politikk

Grunnloven til Kamerun bestemmer at maktfordeling og flerpartisystem skal gjelde. I virkeligheten har presidenten nærmest ubegrenset med makt, og gjenvelges så mange ganger som ønsket. På grunn av korrupsjon og mangel på fungerende demokratiske prosesser har Kamerun kun hatt to presidenter siden landet ble selvstendig i 1961. Demokratiet har blitt ytterligere svekket de siste årene, etter et allerede dårlig utgangspunkt.

Mye av årsakene til situasjonen i landet er eskalerende konflikter, som mellom regjeringsstyrker og separatister i de engelsktalende områdene. Det kamerunske samfunnet er nemlig sterkt splittet mellom den franskspråklige majoriteten, og den engelskspråklige minoriteten.

Jihadistiske angrep i nord av terrororganisasjonen Boko Haram er en annen konflikt som skaper problemer. Til tross for stor motstand fra det kamerunske militæret fortsetter terrorgruppen å operere i landet. I konfliktene er alle sider skyldige i brudd på menneskerettighetene.

Befolkningen i Kamerun er preget av landets dårlig utbygde infrastruktur. Tilgangen på helsetjenester, rent vann og sanitæranlegg er dårlig. Smitte og spredning av sykdommer forekommer derfor hyppig.

Du kan lese mer om terrororganisasjonen Boko Haram her

Økonomi og handel

Kameruns økonomi er godt over det afrikanske gjennomsnittet. Rikdommen er skeivt fordelt, og rundt 20 prosent av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen. Landet har god tilgang på oljeressurser. I tillegg har landet gode forutsetninger for jordbruk og over halvparten av befolkningen er bønder.

Siden 1990-tallet har Kameruns økonomi hatt stor fremgang, og landet har greid å betale tilbake mye av sin utenlandsgjeld, mye på grunn av oljeressursene. Mangelen på nye oljereserver betyr imidlertid at landet i nær fremtid må utvikle og utnytte nye næringer for å opprettholde den økonomiske fremgangen.

Selv om landet har hatt stor økonomisk fremgang, har vanstyret og den utbredte korrupsjonen resultert i at forskjellene mellom fattige og rike har økt. Landets politiske utfordringer og korrupsjon har også hindret utenlandske investeringer og turisme.

Kart over Kamerun