Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Port Moresby
Befolkning: Melanesere, papuere, negrito, mikronesere, polynesere
Språk: Tok pisin (offisielt), engelsk (offisielt), Hiri Motu (offisielt) og minst 839 lokale språk
Religion: Protestanter 64,3 %, katolikker 26 %, andre kristne 5,3 %, ikke-kristne 1,4 %, uspesifisert 3,1 % (2011)
Innbyggertall: 10 329 931 (2023)
Styreform: Parlamentarisk demokrati
Areal: 462 840 km2
Myntenhet: Papuansk kina
BNI pr innbygger: 4 447 PPP$
Nasjonaldag: 16. september

Geografi

Papua Ny-Guinea utgjør den østre delen av øya Ny-Guinea, og rundt 600 mindre øyer i havområdet rundt. Ny-Guinea er verdens nest største øy, og er delt mellom Indonesia i vest og Papua Ny-Guinea i øst. Landskapet på Ny-Guinea består av tett regnskog langs kysten og i lavlandet, og en bratt fjellkjede som strekker seg gjennom øya. Regnskogen har et unikt plante- og dyreliv, og er hjem til 5-10 prosent av verdens biologiske mangfold. Flesteparten av de mindre øyene består av vulkanske fjellformasjoner som stiger bratt opp av havet, og har en kupert kystlinje med svært lite skog. Mellom vulkanøyene ligger noen lavereliggende korallatoller som står i fare for å forsvinne helt dersom havnivået stiger.

Det varierte landskapet gjør at Papua Ny-Guinea har flere klimatyper. I regnskogområdene og på de mindre øyene er det mye nedbør og høye temperaturer, mens høyfjellet har større temperatursvingninger og opplever snøfall med jevne mellomrom. Papua Ny-Guinea opplever ofte jordskjelv, vulkansk aktivitet og tsunamier. De største miljøutfordringene er knyttet til omfattende avskoging og hogst av regnskogen. Dette fører til utvasking av jorden i bekker og elver, urent drikkevann og jorderosjon. Hogst av regnskogen har også ført til ødeleggelse av kritiske dyrehabitater.

Historie

Papua Ny-Guinea ble befolket fra det asiatiske fastlandet for 50-60 000 år siden. Fast bosetning oppsto for omkring 8000 år siden, i små samfunn i de trange fjelldalene. Frem til øya ble kolonisert av europeere på 1500-tallet fantes det ingen samlet stat i området. På 1500-tallet begynte portugisiske sjøfarere å handle med de lokale stammene. I løpet av de neste århundrene ble hele eller deler av dagens Papua Ny-Guinea styrt av både nederlendere, engelskmenn, spanjoler og tyskere. Ved starten av første verdenskrig styrte Tyskland den nordøstlige delen av Ny-Guinea, mens Storbritannia styrte i sørøst. Etter krigen fikk Australia ansvaret for både den britiske og tyske delen av Ny-Guinea, samt de omkringliggende småøyene, etter mandag fra Folkeforbundet (senere FN).

Papua Ny-Guinea ble selvstendig i 1975. Utover på 1980-tallet vokste det frem en separatistbevegelse på øya Bougainville, som ville løsrive seg fra Papua-Ny-Guinea. Mellom 1990-1997 var det krig mellom de papuanske myndighetene og separatistene, og mellom 15-20 000 mennesker ble drept. I 2001 ble det inngått en fredsavtale, som førte til en foreløpig selvstendighet for Bougainville i 2005.

Økologiske fotavtrykk

9

1,0

jordkloder i Papua Ny-Guinea

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Papua Ny-Guinea ville vi trenge 1,0 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Papua Ny-Guinea er et konstitusjonelt monarki. Landet er medlem av Samveldet av nasjoner (commonwealth), og har beholdt den britiske monarken som statsoverhode. Landet har en parlamentarisk styreform, i likhet med mange andre tidligere britiske kolonier. Statsministeren leder regjeringen, og blir valgt av en nasjonalforsamling (parlamentet). Landet har lenge vært preget av politiske kriser og uroligheter. Korrupsjon blant politikere og politi er et voksende problem, og har ført til økt politikerforakt og mistillit.

Papua Ny-Guinea er ett av verdens minst utviklede land, med tanke på industri og moderne infrastruktur. Landet sliter også med svært høy kriminalitet. Mange stammer og lokalsamfunn lever helt avskåret fra omverdenen, uten tilgang til utdanning, helsetjenester og rent drikkevann. I gjennomsnitt dør én av tjue barn før de har fylt to år. Koronapandemien førte til at helsesituasjonen ble ytterligere forverret, og landet har i tillegg en av de laveste vaksinasjonsratene i verden. Mangel på motgift gjør at mange dør av giftige slanger, edderkopper, brennmaneter og smittebærende mygg. Kvinner blir regelmessig diskriminert i arbeidslivet og i politikken. Menneskehandel, overgrep og tvungen prostitusjon er store samfunnsproblemer, og rammer som oftest kvinner og barn spesielt hardt.

Menneskelig utvikling

11

154 / 188

Human Develompent Index for Papua Ny-Guinea

Papua Ny-Guinea er nummer 154 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Papa Ny-Guinea er svært rikt på naturressurser. Store forekomster av mineraler, naturgass, olje, skog og fiskerike farvann gjør at landet har høye eksportinntekter. Inntektene er imidlertid svært sårbare for svingninger i prisene på verdensmarkedet, og landet forblir avhengig av internasjonal bistand. Økonomien ble dermed hardt rammet da koronapandemien inntraff.

Til tross for de rike naturressursene sliter landet med utbredt fattigdom. Over 40 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, og over 35 prosent lever i absolutt fattigdom. Kun en liten del av befolkningen har lønnet arbeid, og de aller fleste driver jordbruk, jakt og fiske for eget bruk. I tillegg til dårlig infrastruktur, er korrupsjon, sosial uro, naturkatastrofer og mangel på utdannet arbeidskraft, de største hindrene for økonomisk utvikling og vekst.

Statistikk

Statistikk for Papua Ny-Guinea på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

7 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Papua Ny-Guinea

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

10 329 931

mennesker i Papua Ny-Guinea

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10 10 1

3,1

barn per kvinne i Papua Ny-Guinea

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

43

barn dør per 1000 levendefødte i Papua Ny-Guinea

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

4 447

BNP per innbygger i PPP-dollar i Papua Ny-Guinea

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

11

154 / 188

Human Develompent Index for Papua Ny-Guinea

Papua Ny-Guinea er nummer 154 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

0 0 5 10 10 10 10 10 10 10

2,5

av 10 personer er underernærte i Papua Ny-Guinea

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 8 0 0 0 0 0 0

3,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Papua Ny-Guinea

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9

1,0

jordkloder i Papua Ny-Guinea

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Papua Ny-Guinea ville vi trenge 1,0 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

6

0,56

tonn CO2-utslipp per person i Papua Ny-Guinea

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

7

0,725

GII-indeksen i Papua Ny-Guinea

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

er forventet antall år i skolen i Papua Ny-Guinea

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 2 0 0 0

6,2

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Papua Ny-Guinea

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Papua Ny-Guinea