Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Castries
Befolkning: Afrikansk opprinnelse 85,3 %, afrikansk+europeisk opprinnelse 10,9 %, indere 2,2%, andre 1,6 %, uspesifisert 0,1 % (2010)
Språk: Engelsk (offisielt), fransk-kreolsk
Religion: Katolikker 61,5 %, protestanter 25,5 %, andre kristne 3,4 %, rastafari 1,9 %, andre 0,4 %, ingen 5,9 %, uspesifisert 1,4 % (2010)
Innbyggertall: 180 251 (2023)
Styreform: Konstitusjonelt monarki i Karibia
Areal: 620 km2
Myntenhet: Østkaribisk dollar
BNI pr innbygger: 17 756 PPP$
Nasjonaldag: 13. desember

Geografi

Saint Lucia er en øystat i den sørlige delen av De små Antiller i Karibia. Øya har vulkansk opprinnelse, og sørvest på øya er vulkanen Qualibo fremdeles aktiv. Naturen er preget av skogkledde fjell og bratte utbrente vulkaner. Fjellet «Mount Gimie» sentralt på øya er landets høyeste punkt på 950 moh. Mange elver og bekker renner ned fra fjellene i dype og brede daler. Øya er omgitt av flere korallrev, og langs kysten er det mange sandstrender. Klimaet er tropisk varmt og fuktig hele året. De tørreste månedene er fra desember til mai, mens det er regntid fra juni til november.

Saint Lucia er regelmessig utsatt for ekstremvært som er forrevet av klimaendringen, det kan føre til store ødeleggelser. De største miljøutfordringene er knyttet til avskoging og hogst av den opprinnelige regnskogen. Avskogingen har vært mest omfattende på den nordlige delen av øya, der den har ført til utbredt jorderosjon og dårlig jordkvalitet. Dette truer også øyas usedvanlig rike flora og fauna og en rekke arter som er stedegne til øya.

Historie

De første bevisene på menneskelig aktivitet på Saint Lucia stammer fra arawakfolk rundt 200-400 evt. På 800-tallet ble arawakfolkene drevet bort av det mer krigerske karib-folket. Karibene hadde et avansert samfunn med konger og sjamaner, og utviklet krigskanoer som kunne frakte mer enn 100 personer. Landet fikk sitt navn siden franske seilere kom til øyen på Luciadagen i 1502. Storbritannia prøvde å kolonisere øya på 1600-tallet, men måtte gi opp etter stor motstand fra den krigerske lokalbefolkningen. Øya kom delvis under fransk kontroll i 1642, og fremdeles blir fransk-kreolsk språk brukt på folkemunne på øya. Øyas strategiske plassering gjorde at Frankrike og Storbritannia kriget om kontrollen over øya helt frem til 1814. Mellom 1642 og 1814 byttet Frankrike og Storbritannia på å kontrollere øya hele 14 ganger.

Konfliktene mellom de europeiske stormaktene førte til at urbefolkningen ble drept. Dagens innbyggere er hovedsakelig etterkommere av afrikanske slaver brakt til øya som arbeidskraft. Fra 1814 og frem til 1962 ble øya kontrollert av Storbritannia. I 1967 fikk Saint Lucia indre selvstyre innenfor Det britiske samveldet, før øya ble helt selvstendig i 1979.

Økologiske fotavtrykk

9 4

1,4

jordkloder i Saint Lucia

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Saint Lucia ville vi trenge 1,4 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Saint Lucia er et parlamentarisk demokrati. Landet er med i Samveldet av nasjoner (Commonwealth), og har beholdt den britiske monarken som statsoverhode. Den utøvende makten ligger hos regjeringen ledet av statsministeren. Parlamentet består av et forsamlingshus (underhus) og et senat (overhus). Statsministeren og regjeringen utgår fra forsamlingshuset. Forsamlingshuset består av 17 folkevalgte representanter, mens senatet består av 11 folkevalgte representanter. Siden 1979 har den politiske makten i landet vekslet mellom det konservative United Labour Party (UWP) og det venstreliberale Saint Lucia Labour Party (SLP).

Landet har en godt utbygget helsesektor, med god tilgang på sykehus og leger. Velferdssystemet har imidlertid store mangler og brister. Hovedsakelig omfatter velferdsgoder som pensjoner, helseforsikring og barnebidrag kun de som er offisielt ansatt i en bedrift. Vold mot kvinner og barn er et vedvarende problem. Saint Lucia er også Landet har også spesielt strenge lover mot seksuelle minoriteter, og homoseksualitet kan bli straffet, selv om dette skjer meget sjeldent.

Menneskelig utvikling

14

105 / 188

Human Develompent Index for Saint Lucia

Saint Lucia er nummer 105 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Bananer tok over for sukker som viktigste eksportnæring på 1960-tallet. Økt konkurranse og fallende priser gjorde næringen mindre lønnsom utover 1990-tallet. Siden 1990-tallet har turisme tatt over som viktigste næring, og det er ventet at turismen vil vokse også i fremtiden. Likevel har det vært flere perioder med økonomiske problemer, ettersom antallet turister varierer utfra svingninger i verdensøkonomien. I dag utgjør tjenestesektoren fire femtedeler av landets bruttonasjonalprodukt. Turismeindustrien utgjør alene rundt halvparten av bruttonasjonalproduktet, og sysselsetter over halvparten av den arbeidende befolkningen.

Landet sliter med store forskjeller mellom fattige og rike. Arbeidsledigheten er høy, og størstedelen av den fattigste befolkningen lever på landsbygda der de driver jordbruk for eget forbruk. Dette betyr at denne delen av befolkningen ikke er dekket av velferdssystemet, ettersom de ikke er offisielt ansatt i en bedrift. Over 35 prosent av befolkningen lever i absolutt fattigdom. Saint Lucia er med i den regionale samarbeidsorganisasjonen CARICOM (Caribbean Community and Common Market). Målet med organisasjonen er å skape et felles økonomisk marked i Karibia, og at regionen skal få like tollsatser, fri flyt av kapital og arbeidskraft.

Statistikk

Statistikk for Saint Lucia på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

0 3 10 10 10 10 10 10 10 10

1,7

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Saint Lucia

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

180 251

mennesker i Saint Lucia

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 4

1,4

barn per kvinne i Saint Lucia

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

25

barn dør per 1000 levendefødte i Saint Lucia

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

5

17 756

BNP per innbygger i PPP-dollar i Saint Lucia

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

14

105 / 188

Human Develompent Index for Saint Lucia

Saint Lucia er nummer 105 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 7 0 0

7,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Saint Lucia

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 4

1,4

jordkloder i Saint Lucia

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Saint Lucia ville vi trenge 1,4 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 8

2,79

tonn CO2-utslipp per person i Saint Lucia

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,381

GII-indeksen i Saint Lucia

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Saint Lucia

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Saint Lucia