Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Bratislava
Befolkning: Slovaker 80,7 %, ungarere 8,5 %, rom 2 %, annet/uspesifisert 8,8 % (2011)
Språk: Slovakisk 78,6 %, ungarsk 9,4 %, rom 2,3 %, andre/uspesifisert 9,8 % (2011)
Religion: Katolikker 62 %, protestanter 8,2 %, gresk-katolske 3,8 %, andre/uspesifiserte 12,5 %, ingen religion 13,4 % (2011)
Innbyggertall: 5 795 199 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 49 036 km2
Myntenhet: Euro
BNI pr innbygger: 37 459 PPP$
Nasjonaldag: 1. januar

Geografi

Store deler av Slovakia er fjell, og fjellkjeden Karpatene trenger gjennom de nordlige og sentrale delene med den høyeste toppen på 2655 m.o.h. Elver renner fra fjellene, mot slettelandskapet som preger landets sørlige del. De fleste mindre elvene munner ut i elven Donau. Landet har mange drikkevannskilder av høy kvalitet. Slovakia har et kontinentalt klima, med kald vinter og varm sommer. I de fjelldekte områdene er det både kjøligere og mer nedbør enn på slettelandet i sør, hvor hovedstaden Bratislava ligger.

I tidligere Tsjekkoslovakia var kull en vanlig energikilde, og luftforurensing i Slovakia er fremdeles et stort problem. Utslipp fra industrien er en stor trussel for miljøet, og svært helseskadelig for landets befolkning. Lungekreft er vanlig i de mest forurensede områdene. Store skogområder har blitt ødelagt av sur nedbør fra Polen og det tidligere Øst-Tyskland. Ørkenspredning forårsaket av jordbruk og gruvedrift er også et miljøproblem.

Historie

Slovakia sin statsdannelse regnes tilbake til det stormähriske riket på 800-tallet. Ved rikets ende rundt overgangen til 1000-tallet, ble slovakene en del av det ungarske kongeriket og Østerrike-Ungarn i nesten 1000 år. Etter første verdenskrig gikk Slovakia inn i en sammenslåing med Tsjekkia, og ble til Tsjekkoslovakia. I 1938 inngikk Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland en avtale om å dele opp landområdene i Tsjekkoslovakia. Dermed ble Slovakia en selvstendig stat i 1939.

Slovakia var alliert med Tyskland under andre verdenskrig. Tsjekkoslovakia ble gjenopprettet etter krigen, under innflytelse fra det Sovjetunionen. Mange slovakere ønsket fortsatt at Slovakia skulle være en selvstendig stat, og nasjonalismen levde videre gjennom hele den kalde krigen.

Den fredelige «Fløyelsrevolusjonen» i 1989 endte med at det kommunistiske diktaturet ble avviklet i Tsjekkoslovakia. I 1993 ble Slovakia og Tsjekkia delt, men landene fortsatte å ha tette bånd. Slovakia ble medlem av EU og forsvarsalliansen NATO i 2004.

I 2018 ble landet rystet av drapet på journalisten Ján Kuciak. Han hadde avdekket korrupsjon mellom myndighetene og organisert kriminalitet. Statsminister Robert Fico måtte gå av etter store demonstrasjoner som følge av krisen.

Økologiske fotavtrykk

9 9 8

2,8

jordkloder i Slovakia

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Slovakia ville vi trenge 2,8 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Slovakia sin grunnlov kombinerer president og statsminister. Mesteparten av den utøvende makt ligger hos statsministeren og regjeringen, som må ha tillit i nasjonalforsamlingen. Formelt utpeker presidenten statsministeren. Presidenten har vetomakt og utnevner dommere til grunnlovsdomstolen. Om nasjonalforsamlingen uttrykker mistillit til regjeringen, kan presidenten skrive ut nyvalg til nasjonalforsamlingen. Partisystemet er oppsplittet, og samarbeidsregjeringer har vært vanlig.

Slovakia styres demokratisk, men har store problemer med korrupsjon. Anklager om korrupsjon og protester mot EUs krisepakker har preget politikken.

De siste årene har nasjonalistiske krefter vokst. Dette utgjør en trussel mot minoriteter. Moderniseringen av økonomien har ført til mer økonomisk ulikhet. Pensjonister og rom (romfolk) har blitt hardest rammet. Slovakias omtrent 375 000 roma lever under svært vanskelige forhold, og de fleste bor i brakkeområder i utkanten av byene. Kun 22,7 prosent av representantene i nasjonalforsamlingen kvinner, mens en tredjedel av lederstillinger er besatt av kvinner.

Menneskelig utvikling

16

43 / 188

Human Develompent Index for Slovakia

Slovakia er nummer 43 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Etter sovjettidens planøkonomi, har Slovakia gjennomført den vanskelige overgangen til markedsøkonomi. Overgangen gikk tregt, men landet var likevel et av EU-landene med sterkest økonomi da de ble medlem av EU i 2004. I årene etter EU-medlemskapet vokste økonomien ytterligere, og har siden stabilisert seg. Veksten skyldes mye at andre land ønsker å investere i landet.

Slovakias viktigste industri er bilproduksjon. I forhold til innbyggertall er Slovakia verdens største bilprodusent. Lave skatter har gjort landet attraktivt for utenlandske investorer. Siden slutten av 1990-tallet har industrien og jordbruket blitt mindre viktig, mens tjenestesektoren har vokst, og er nå rundt trefjerdedel.

Slovakia er avhengig av russisk olje og gass. Tsjekkia og øvrige EU-land er også viktige handelspartnere. Slovakias elver med forbindelse til andre europeiske elver, benyttes til gods- og passasjertransport. Myndighetene ønsker å utnytte landets sentrale posisjon på kontinentet ved å utvikle seg til et transportknutepunkt i Europa.

Statistikk

Statistikk for Slovakia på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Slovakia

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

5 795 199

mennesker i Slovakia

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 6

1,6

barn per kvinne i Slovakia

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6

6

barn dør per 1000 levendefødte i Slovakia

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

10

37 459

BNP per innbygger i PPP-dollar i Slovakia

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

16

43 / 188

Human Develompent Index for Slovakia

Slovakia er nummer 43 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

6 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,4

av 10 personer er underernærte i Slovakia

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 10 10 10 10 9

9,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Slovakia

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 10 5

9,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Slovakia

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 9 8

2,8

jordkloder i Slovakia

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Slovakia ville vi trenge 2,8 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 10 10 10 3

5,32

tonn CO2-utslipp per person i Slovakia

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

2

0,180

GII-indeksen i Slovakia

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Slovakia

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Slovakia