Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Madrid
Befolkning: Spanjoler 86,4 %, marokkanere 1,8 %, andre 11,8 % (2018 est.)
Språk: Spansk, katalansk, galisisk, baskisk
Religion: Katolikker 68,9 %, ateister 11,3 %, agnostikere 7,6 % andre/uspesifisert/ingen 12,1 % (2019 est.)
Innbyggertall: 47 519 628 (2023)
Styreform: Parlamentarisk monarki
Areal: 505 370 km2
Myntenhet: Euro
BNI pr innbygger: 45 825 PPP$
Nasjonaldag: 12. oktober

Geografi

Spania er et av Europas mest fjellrike land. Både fjellkjeden Pyreneene i nordøst og Sierra Nevada i sørøst har fjelltopper på over 3000 m.o.h. Nordvest i landet finner man de noe lavere kantabriske fjellene. Rundt fjellmassivene renner store elver. Midt i landet ligger Europas største høylandsplatå, nesten uten trær, med dårlig jordsmonn og tøft klima. Langs kysten, både i nord og sør, finner man fruktbare sletter.

De store høydeforskjellene skaper mye klimavariasjon i landet. Den nordlige kysten har typisk Atlanterhavsklima, mens de sørlige delene av landet er betraktelig varmere. I det sentrale innlandet kan det bli opp mot 40 varmegrader i sommerhalvåret, og betydelig mye kaldere enn resten av landet på vinterhalvåret.

I 2002 opplevde Spania en stor miljøkrise da et tankskip sank rundt 210 kilometer fra kysten til den spanske regionen Galicia. Skipet var lastet med flere tusen tonn tungolje som førte til store skader langs kysten av Spania, Portugal og Frankrike. Andre miljøproblemer er jorderosjon og hyppige branner i sommerhalvåret, noe som truer de store skogområdene i landet. Av den grunn har myndighetene startet en omfattende planting av trær. I tillegg sliter byene i landet med høy luftforurensning.

Historie

Den iberiske halvøya har vært bebodd av ulike folkeslag helt siden 16 000 år f.v.t., deriblant fønikere, kartagere og romere. Da Bagdadkalifatet på 700-tallet erobret halvøya, vokste det arabiske Spania fram som et kulturelt, vitenskapelig og økonomisk sentrum i Sør-Europa. Flere monumenter står fremdeles, og vitner om denne tiden.

I Nord-Spania holdt imidlertid små kristne kongeriker stand mot araberne. Mot slutten av 1400-tallet ble Spania for første gang forent til et selvstendig kongerike. Da Kristoffer Columbus reiste til Sør- og Mellom-Amerika og erklærte de områdene han kom til som spansk territorium ble Spania raskt det mektigste landet i Europa. Spania forble en stormakt helt frem til 1800-tallet, da landet begynte å miste kontroll over koloniene sine.

Etter mange år med økonomiske problemer og diktatur i Spania brøt det ut en blodig borgerkrig i 1936. Der tok styrkene til fascisten Francisco Franco kontroll over landet, og etablerte et nytt diktatur som varte frem til hans død i 1975. Etter Francos død utviklet landet raskt et fungerende demokrati. Utover 80-tallet kom det en rekke nye sosiale reformer, og Spania ble også en viktig del av det europeiske samarbeidet, og ble blant annet med i NATO i 1982 og EU i 1985.

Økologiske fotavtrykk

9 9 6

2,6

jordkloder i Spania

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Spania ville vi trenge 2,6 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Spania er et konstitusjonelt monarki der kongen har minimalt med makt. Den utøvende makten ligger hos statsministeren som blir valgt i demokratiske valg. I tiårene etter Francos styre har det moderate høyrepartiet Partido Popular (PP) og sosialistpartiet (PSOE) vært de viktigste partiene i landet. Begge partiene har styrt mot det politiske sentrum, og vært villige til å inngå kompromisser for å oppnå politiske resultater. Spania sliter med mye korrupsjon blant politikere i høye samfunnsposisjoner. Politikere og forretningsmenn fra begge partier har i nyere tid blitt dømt for underslag og bestikkelser.

Spansk politikk preges av spenningen mellom sentralmakten og landets 17 regioner, der særlig Baskerland og Katalonia har fått betydelig indre selvstyre gjennom egne folkevalgte forsamlinger. Flere av regionene har egne politistyrker, og egne tollbestemmelser. Uenighet mellom regjeringen i hovedstaden Madrid og separatistbevegelsen i regionen Katalonia har utviklet seg til å bli et vanskelig og viktig politisk spørsmål.

Menneskelig utvikling

18

26 / 188

Human Develompent Index for Spania

Spania er nummer 26 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Fra å være et fattig jordbruksland på begynnelsen av 80-tallet har Spania utviklet seg til en nasjon med en sterk industri og en stor tjenestenæring. Turismen har vært spesielt viktig, og i 2018 var Spania det landet i verden med flest turister. Det er store forskjeller innad i landet mellom fattige og rike områder. I området rundt Madrid og lenger nord mot Atlanterhavskysten er flere mennesker i arbeid, og det er høyere lønn, enn i sørlige regionene. Med den sterke økonomien var Spania en av grunnleggerne av den europeiske valutaunionen i 1999.

Spania ble hardt rammet av den globale økonomiske krisen i 2008 og arbeidsledigheten steg kraftig. I begynnelsen av 2013 var arbeidsløsheten på over 26 prosent, en av de høyeste i Europa. Fra 2014 har den spanske økonomien gradvis blitt sterkere igjen. Enda sliter landet med høy arbeidsledighet, særlig blant ungdom. Det er spesielt mange unge i den private sektoren, for eksempel innen serviceyrker og bygge-bransjen, som sliter med å skaffe seg jobb. Dette er et stort samfunnsproblem, og koronapandemien har forsterket dette.

Statistikk

Statistikk for Spania på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

0 7 10 10 10 10 10 10 10 10

1,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Spania

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

47 519 628

mennesker i Spania

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 3

1,3

barn per kvinne i Spania

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3

3

barn dør per 1000 levendefødte i Spania

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

12

45 825

BNP per innbygger i PPP-dollar i Spania

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

18

26 / 188

Human Develompent Index for Spania

Spania er nummer 26 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Spania

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 10 5

9,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Spania

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 9 6

2,6

jordkloder i Spania

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Spania ville vi trenge 2,6 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 10 10 3

4,28

tonn CO2-utslipp per person i Spania

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,057

GII-indeksen i Spania

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Spania

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 10 10 10 9

9,9

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Spania

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Spania