Tsjekkia

Sist oppdatert: 03.02.2022

Den tsjekkiske republikk er et land i Sentral-Europa med grense mot Tyskland i vest, Østerrike i sør, Slovakia i øst og Polen i nord. Tsjekkia er en av etterfølgerstatene til landet Tsjekkoslovakia som ble oppløst 1. januar 1993, da Slovakia og Tsjekkia ble selvstendige land. Her er alt du bør vite om Tsjekkia.

Foto: Unsplash/Bharat Patil

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Praha
Befolkning: Tsjekkere 64,3 %, moravere 5 %, slovakere 1,4 %, andre 1,8 %, uspesifisert 27,5 % (2011)
Språk: Tsjekkisk (offisielt) 95,4 %, slovakisk 1,6 %, andre 3 % (2011)
Religion: Katolikker 10,4 %, protestanter 1,1 %, andre og uspesifisert 54 %, ingen 34,5 % (2011)
Innbyggertall: 10 495 295 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 78 870 km2
Myntenhet: Tsjekkiske koruna
BNI pr innbygger: 49 946 PPP$
Nasjonaldag: 28. oktober

Geografi

Tsjekkia er en innlandsstat uten kystlinje. Naturen er preget av åpent slettelandskap, omgitt av høye, bratte fjell. I nordvest ligger landets høyeste fjell Sněžka (1602 moh.). Den vestlige delen av landet består av et kupert platå med mange store elvedaler. Landets store elver renner ut i tre forskjellige hav (Østersjøen, Nordsjøen og Svartehavet). Rundt en tredel av landet er dekket av skog. Klimaet er kontinentalt, med lange, kalde og forholdsvis tørre vintrer, og varme somrer.

De største miljøutfordringene i Tsjekkia er knyttet til luft og vannforurensning. Påvirkning fra miljøgifter og sur nedbør har ført til utbredt skogdød. I noen områder, spesielt i øst, er luftforurensningen så alvorlig at den utgjør en reell helsefare for innbyggerne. Siden Tsjekkia ble med i EU i 2004 har luftforurensningen bedret seg noe, men mye gjenstår før helsefaren er helt borte. Landet er også utsatt for kraftige flommer og oversvømmelser ved og rundt de store elvene, i tillegg til hetebølger om sommeren.

Historie

Tsjekkias historie er preget av områdets sentrale beliggenhet. I mer enn 1000 år har området vært underkastet ulike riker. Den første selvstendige statsdannelsen i dagens Tsjekkia var det Bøhmiske kongedømmet på 900-tallet. Kongeriket ble raskt underkastet og innlemmet i Det tysk-romerske riket, etter hvert også Habsburgerriket, så det Østerrike-Ungarns keiserriket.

Etter første verdenskrig og oppløsningen av dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, formet tsjekkere og slovaker ett land. Tsjekkoslovakia ble til på territorier avstått fra Østerrike og Ungarn. Landet var okkupert av Tyskland under den andre verdenskrigen.

Etter andre verdenskrig ble Tsjekkoslovakia kommunistisk, og hadde tette politiske bånd til Sovjetunionen. I 1968 ble kravet om å endre den sovjet-baserte kommunismen til «sosialisme med et menneskelig ansikt» slått brutalt ned. Dette førte til anti-sovjet demonstrasjoner, noe Sovjetunionen møtte med brutalitet og invasjon av landet. Da Sovjetunionen falt fra hverandre i 1989 fikk Tsjekkoslovakia demokrati gjennom en fredelig revolusjon kalt «fløyelsrevolusjonen». I 1993 ble Tsjekkia og Slovakia to selvstendige land gjennom en fredelig separasjon.

Samfunn og politikk

Tsjekkia er en parlamentarisk republikk der presidenten er statens overhode. Presidenten velges i direkte valg, og har lite makt. Den utøvende makten ligger hos regjeringen som ledes av en statsminister. Statsministeren og regjeringen utgår fra det lavere kammeret i den lovgivende forsamlingen. Disse velges i allmenne valg hvert fjerde år. Politikken i Tsjekkia har vært stabil og demokratisk siden tidlig på 1990-tallet. Landet ble med i NATO i 1999, og EU i 2004.

På slutten av 2021 skjedde et maktskifte fra venstreorienterte partier over til en koalisjon av sentrum-høyre partier.

Etter overgangen til demokrati og markedsøkonomi har levestandarden i Tsjekkia blitt forbedret. I dag er levestandarden på høyde med andre vesteuropeiske land. Det sosiale forsikringssystemet fungerer godt, og omfatter blant annet arbeidsledighetsforsikring, helseforsikring, foreldrepermisjon og pensjon.

Kvinner er likestilt menn, men er underrepresentert både i politikken og i arbeidslivet. I 2006 ble Tsjekkia det første østeuropeiske landet til å tillate likekjønnet partnerskap.

Økonomi og handel

Tsjekkia har lenge vært et vellykket industriland. Allerede under kommunisttiden hadde landet en sterk økonomi og industri sammenlignet med andre kommunistiske land. Dette gjorde overgangen til kapitalisme mindre problematisk for Tsjekkia enn for de andre kommunistiske nabolandene. Om lag 80 prosent av landets bruttonasjonalprodukt kommer fra eksport. Spesielt viktige eksportnæringer er bilindustri, maskinbygging, kjemisk industri og elektronikk.

Ettersom økonomien er bygget på eksport er landet sårbart for svingninger i prisene på verdensmarkedet. Dette ble tydelig både under den globale finanskrisen i 2008-2009, og den følgende Euro-krisen i 2012, da eksporten minsket og landets økonomi stoppet opp. Siden 2014 har økonomien hatt en stabil vekst. De viktigste eksportmarkedene er Tyskland, Slovakia og Polen. Mye på grunn av den sterke bilindustrien har landet et stort handelsoverskudd (de eksporterer mer enn de importerer).

Over halvparten av befolkningen er sysselsatt innen service, mens litt under halvparten er sysselsatt innen industri. Kun rundt 2 prosent er sysselsatt innen jordbruket, og denne næringen har liten betydning for landets bruttonasjonalprodukt. Landet har lav arbeidsledighet, og en stadig økende levestandard.

De siste årene har landet imidlertid opplevd økt inflasjon, høye energipriser og hatt et stort budsjettunderskudd.

Kart over Tsjekkia