Uruguay

Sist oppdatert: 28.01.2022

Uruguay er en republikk i det sørøstlige Sør-Amerika. Landet grenser til Brasil i nord og øst, Argentina i vest og til Atlanterhavet i sør og sørøst. Visste du at rundt 85 prosent av Uruguays areal utgjøres av gress-steppe (pampa) uten trær? Her er alt du bør vite om Uruguay.

Foto: Adobe Stock

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Montevideo
Befolkning: Europeisk opprinnelse 87,7 %, afrikansk opprinnelse 4,6 %, andre 7,7 %
Språk: Spansk (offisielt), portunol, brazilero (blandinger mellom portugisisk og spansk)
Religion: Katolikker 47,1 %, ikke-katolske kristne 11,1 %, autonome kirkesamfunn 23,2 %, jøder 0,3 %, ateister/agnostikere 17,2 %, andre 1,1 % (2006)
Innbyggertall: 3 423 108 (2023)
Styreform: Konstitusjonell republikk
Areal: 176 220 km2
Myntenhet: Peso
BNI pr innbygger: 28 842 PPP$
Nasjonaldag: 25. august

Geografi

Uruguay er et av de minste landene i Sør-Amerika. Landområdet danner overgangen mellom høylandet i Brasil og det argentinske slettelandet. Ved grensen til Brasil reiser det seg to høydedrag, som løper innover landet i sørøstlig retning. Mot sør erstattes åsene av slettelandskap. Omtrent 85 prosent av landet dekkes av gress-stepper, som i stor grad brukes til beitemark. Río Negro er Uruguays viktigste elv. Den deler landet på tvers og danner flere smale sjøer. Río Negro renner ut i Uruguay-elven, som danner en naturlig grense til Argentina. Langs elvene er det smale skogbelter.

Uruguay ligger i det subtropiske klimabeltet og har fire årstider. Det er varmest fra desember til februar, og fra juni til august er det vinter. Da kan temperaturen synke ned mot null, men det er ingen snø i landet.

Noen av Uruguays miljøutfordringer er jorderosjon, tap av naturmangfold, for dårlig håndtering av industriavfall og husholdningsavfall. Luftforurensning fra industrien er et stort problem, særlig i tettbygde strøk. I 2006 bygde Uruguay en papirmassefabrikk ved Uruguay-elven. Dette førte til store protester fra argentinske miljøaktivister, og saken gikk til den internasjonale domstolen. Den kom i 2010 frem til at virksomheten kunne fortsette fordi den ikke strider mot miljøkrav.

Historie

Det antas at området som i dag er Uruguay var tynt befolket av nomadefolket Charrúa og av Guarani, lenge før spanjolene kom i 1516. Fordi Uruguay ikke hadde gullforekomster ble det sent kolonisert sammenlignet med andre latinamerikanske land. Mot slutten av 1600-tallet opprettet imidlertid Portugal og Spania kolonier i området. Landene kjempet om retten til Uruguay frem til 1776. Da ble hele landet en spansk koloni. Indianerne ble nesten utryddet, og noen få rike eide all jorden. Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet svekket Spania, og kolonien falt sammen.

Portugal tok makten, og i 1817 ble Uruguay en del av Brasil. Fem år senere ble Brasil selvstendig fra Portugal, og ved hjelp av Storbritannia oppnådde Uruguay selvstendighet i 1828. Det ble dannet et liberalt parti og et konservativt parti på 1830-tallet. Voldelige konflikter mellom disse partiene preget resten av århundret. I 1903 ble den liberalet José Battle y Ordóñez valgt til president, og konfliktene roet seg ned. Ordóñez la grunnlaget for et moderne demokrati og en velferdsstat som var unik i Latin-Amerika.

Uruguay ble på 1950-tallet rammet av økonomiske problemer, noe som førte til ny sosial uro. I 1973 tok militæret over makten. Tortur, drap og fengsling av opposisjonelle preget 1970-tallet. Fordi militærjuntaen ikke klarte å stanse den økonomiske nedgangen, ga den stadig mer makt fra seg på 1980-tallet. I 1985 ble det valgt en sivil president, og samfunnet ble stadig friere. 

Samfunn og politikk

Uruguay er en republikk. Presidenten er både stats- og regjeringssjef og velger regjeringen selv. Den samme personen kan ikke være president to perioder på rad. Uruguay er et av Latin-Amerikas mest demokratiske land. Alle grunnlovsendringer må godkjennes ved folkeavstemning. De to høyrepartiene Blancos og Colorados har dominert politikken siden 1800-tallet. På 2000-tallet fikk andre politiske partier også større oppslutning, og et venstreorientert parti har også sittet i regjering. 

Utdanningsnivået i Uruguay er svært høyt sammenlignet med andre latinamerikanske land. All utdanning er gratis, inkludert på universitetsnivå, og en stor andel av alle unge studerer. Levestandarden er relativt høy, og andelen fattige er lav i forhold til resten av kontinentet. I 2012 legaliserte Uruguay abort og likekjønnet ekteskap, og selv om landet er mer likestilt enn andre i regionen, blir både kvinner og andre minoriteter diskriminert. I 2013 ble Uruguay det første landet i verden som legaliserte marihuana. 

Økonomi og handel

Økonomien i Uruguay er preget av jordbruk og eksport av jordbruksprodukter. Kvegdrift og sauehold dominerer jordbrukssektoren, og landet har lenge eksportert kjøtt, ull og skinn. De siste årene har også soyabønner blitt en viktig eksportvare. Avhengigheten av eksportinntekter fra noen få jordbruksprodukter gjør økonomien sårbar for svingninger i verdensmarkedet. Derfor forsøker Uruguay å utvikle andre næringer, som turisme og finanstjenester.

Hovedstaden Montevideo har lenge vært et av Sør-Amerikas viktigste finanssentra. Landet har rykte på seg for å være et skatteparadis, men etter kritikk utenfra har det blitt mer åpenhet om banksektoren. Levestandarden i Uruguay er høyere enn i mange andre latinamerikanske land. Andelen av befolkningen som lever i fattigdom er lav, og landet har et godt fungerende velferdssystem. 

Se kart over Uruguay