Vietnam

Sist oppdatert: 18.02.2021

Vietnam er en sosialistisk republikk i Sørøst-Asia. Landet grenser til Kina i nord, Laos i nordvest og Kambodsja i sørvest, og ligger mot Sør-Kina-havet i øst og sør. Visste du at Vietnam er en av verdens største eksportører av ris, kaffe og kasjunøtter? Her finner du alt du bør vite om Vietnam.

Foto: Pixabay/Ho Chi Minh

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Hanoi
Befolkning: Kinh (Viet) 85,7 %, tay 1,9 %, thai 1,8 %, muong 1,5 %, khmer 1,5 %, mong 1,2 %, nung 1,1 %, hoa 1 % andre 4,3 % (2009)
Språk: Vietnamesisk (offisielt), engelsk, fransk, kinesisk, khmer, regionale språk (mon-khmer og malay-polynesisk)
Religion: Buddhisme 7,9 %, Katolisisme 6,6 %, andre eller ingen 84 % (2009)
Innbyggertall: 98 858 950 (2023)
Styreform: Kommunistisk republikk
Areal: 331 230 km2
Myntenhet: Vietnamesisk dong
BNI pr innbygger: 13 457 PPP$
Nasjonaldag: 2. september

Geografi

Vietnam ligger i Sørøst-Asia, og er et smalt land med lang kystlinje. Innlandslandskapet er preget av fjell og åser, som mot kysten går over i flatere marker. Landet er har to store elvedeltaer med grønne rismarker, ved Mekongelva i sør og ved Song Hong-elva i nord. Kanaler og sideelver renner på kryss og tvers av landet. Vietnam har et varmt og fuktig tropisk klima. Det meste av landet har ikke vinter, men regntid, såkalt monsunsesong. Det er varmest og våtest fra april til august, og kaldest og tørrest fra desember til februar.

Landets elver danner godt grunnlag for jordbruk og arbeidsplasser, og over en tredjedel av landet er dyrket mark. Men elvene utgjør også en trussel. Områdene rundt elvene plages med oversvømmelser som følge av tyfoner, og overfiske truer det marine livet. I tillegg ble det under krigen med USA spredd store mengder kjemiske stoffer i naturen som en del av krigføringen. Stoffene førte til store miljøskader og skapte helseproblemer hos befolkningen. Denne forurensningen preger fremdeles naturen og samfunnet i dag.

Historie

I over tusen år var Vietnam en del av Kina. På 900-tallet frigjorde befolkningen i området seg, og Vietnam ble et eget land. I de påfølgende århundrene stod landet imot flere angrep fra nord, og landet vokste sørover til å inkludere hele landarealet som er dagens Vietnam.

På midten av 1800-tallet kjempet franskmennene til seg makten i landet, og Vietnam ble en del av Fransk Indokina. Frankrike tok kontrollen over området fordi de ønsket havner langs skipsruten mot Kina for å styrke sin økonomiske posisjon. Under Frankrikes vokste det fram en stor frigjøringsbevegelse tidlig på 1900-tallet. Etter andre verdenskrig fikk Vietnam en egen regjering og noe selvstyre, men det var først i 1954 at kommuniststyrkene vant frem og Vietnam ble fullt selvstendig.

Samtidig som Vietnam vant sin selvstendighet ble landet delt i to som følge av politiske uenigheter – en kommunistisk stat i nord og en vestlig-støttet stat i sør. Nord-Vietnam ønsket å gjenforene landet med makt og i 1957 brøt det ut krig mellom de to delene. Samtidig var USA og Sovjetunionen i en maktkamp ved navn den kalde krigen. USA fryktet at de kommunistiske styrkene i nord ville vinne makten, og at kommunismen skulle spre seg over Sørøst-Asia. De støttet dermed Sør-Vietnam i krigen, mens Nord-Vietnam ble støttet av kommunistiske Sovjetunionen og Kina. Krigen varte til 1975 da Saigon i sør ble erobret av nordvietnamesiske styrker. Nord og sør ble samlet til ett Vietnam, under kommunistisk styre.

Vietnamkrigen sjokkerte verden. I USA var det store protester mot myndighetens involvering i krigen, noe som medvirket til at de etter hvert trakk seg ut av krigen. Krigen endte med store menneskelige lidelser. Så mange som anslagsvis fem millioner mennesker ble drept i krigens løp. Mange hadde også flyktet landet, og i dag bor det om lag 2,5 millioner utenlandsvietnamesere rundt i verden. Etter de store ødeleggelsene brukte Vietnam 1980-årene på å bygge opp igjen landet. Dette har i stor grad har vært vellykket.

Samfunn og politikk

Vietnam er en ettpartistat, hvor kommunistpartiet sitter med makten. Politiske partier og opposisjonelle organisasjoner er ikke tillat. Kommunistpartiet kontrollerer hele statsapparatet. Generalsekretæren er partiets øverste leder og en stor del av makten er samlet hos generalsekretæren, presidenten og statsministeren. Presidenten utnevnes av nasjonalforsamlingen. Presidenten velges for fem år av gangen, og fungerer som statsoverhode og sjef for militæret.

Det er tendenser til uenigheter innad i kommunistpartiet, der en konservativ del av partiet er uenige med den mer reformvennlige delen av partiet. Kommunistpartiet har i dag mistet popularitet grunnet korrupsjon og maktmisbruk

Ytringsfrihet, religionsfrihet og mulighet for politisk aktivisme er svært begrenset. Myndighetene har i økende grad satt restriksjoner på innbyggernes bruk av sosial medier og internett. Kommunistpartiet kontrollerer mesteparten av mediene. Kritikk mot regjeringen tolereres ikke og journalister, bloggere og regjeringskritikere trues med fengsling og straff. 

På landsbasis er den sosiale standarden relativt god. Kriminaliteten i landet er forholdsvis lav. Nesten alle har vann og strøm i hjemmet. De største sosiale utfordringene er at befolkningen eldes og at befolkningstettheten øker. Vietnam behøver en stor arbeidsstyrke for at økonomien skal være stor nok til å opprettholde velferden. Politikerne har derfor foreslått å avslutte tobarnspolitikken, slik at arbeidsstyrken i landet vokser. 

Økonomi og handel

Tidligere hadde Vietnam en statsstyrt planøkonomi, men landet har siden 1986 gått over til en mer åpen markedsøkonomi. Denne reformeringen av økonomien gjort at Vietnam har gått fra å være et av verdens fattigste land, til å bli en av de raskest voksende økonomiene i Asia. Siden 1990-tallet har andelen fattige sunket betraktelig. Regjeringen har satt seg ut mål om å reformere flere av de statseide bedriftene for å sikre videre vekst i økonomien.

Arbeidsledigheten i Vietnam er veldig lav. Rundt førti prosent av arbeiderne jobber innenfor jordbruket, og dette er den sektoren som sysselsetter flest. Vietnam er en stor eksportør av ris, grønnsaker, kaffe, cashewnøtter og sjømat. Industri og tjenestenæringen står for størstedelen av økonomien. Tjenestenæringen er den som er mest innbringende, og mye av dette skyldes at Vietnam er en populær turistdestinasjon. Innenfor industrien er Vietnam særlig store på produksjon og eksport av elektronikk, tekstiler og sko. Enkelte utenlandske bedrifter flytter deler av sin produksjon til Vietnam på grunn av lave arbeidskostnader. USA, Kina, EU, Japan og ASEAN-landene er Vietnams største handelspartnere.

Kart over Vietnam