Belize

Sist oppdatert: 02.02.2021

Belize er det eneste landet i Mellom-Amerika med engelsk som offisielt språk. Utenfor kysten ligger verdens nest største korallrev, som tiltrekker mange turister og har flere steder som er ført opp på UNESCOs verdensarvliste. På denne siden finner du alt du bør vite om landet.

Foto: Unsplash/Meritt Thomas

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Belmopan
Befolkning: Mestiser 52,9 %, kreolere 25,9 %, mayaer 11,3 %, garifunere 6,1 %, andre 11,2 % (2010)
Språk: Engelsk 62,9 % (offisiell), spansk 56,6 %, kreolsk 44,6 %, mayiske språk 10,5 %, tysk 3,2 %, garifuna 2,9 % (karibisk), andre/ukjent 2,3 % (2010)
Religion: Romersk-katolsk 40,1 %, protestantisk 31,5 %, Jehovas vitner 1,7 %, andre 10,5 %, ingen/uspesifisert 16,1 % (2010)
Innbyggertall: 410 825 (2023)
Styreform: Konstitusjonelt monarki
Areal: 22 970 km2
Myntenhet: Belizisk dollar
BNI pr innbygger: 11 451 PPP$
Nasjonaldag: 21. september

Geografi

Belize er en liten stat som ligger i Mellom-Amerika på sørøstkysten av Yucatan-halvøya. Den nordlige delen av øyriket består av sumpaktige kystområder og regnskog. I sør ligger den lave fjellkjeden Mayafjellene. Her finner du øyrikets høyeste punkt, Victoria Peak, som troner 1160 meter over havet. Belize har et rikt dyreliv og er det eneste landet i verden med et naturreservat for jaguarer. Ved Belizes kyst ligger den vestlige halvkules største korallrev, Belize Barrier Reef, som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste.

Siden 1998 har 40 % av korallrevet blitt ødelagt som følge av forurensning. Styresmaktene har satt ned en midlertidig stans på jakten etter olje rundt revet. Landet er sårbart for naturkatastrofer som orkaner, flom og tørke. Klimaendringer bidrar til økte svingninger i værforholdene og økt havnivå. Jordbruket har ført til avskoging og jorderosjon.

Historie

Historien til Belize kan dateres tilbake til år 1500 fvt. da maya-sivilisasjonen bodde i området. På 1500-tallet ankom de første spanske skipene. Spanjolene forsøkte å konvertere mayaene til kristendom, men møtte stor motstand. Fra 1638 slo britiske pirater seg ned i området, bygde kolonier og brakte med seg afrikanske slaver. De spanske og britiske kolonimaktene var i lang tid uenig om hvem som hadde rett på området. Britene vant etter hvert kontrollen og erklærte området en britisk koloni under navnet Britisk Honduras i 1862.

I 1964 fikk Britisk Honduras indre selvstyre, og skiftet navn til Belize ni år senere. Likevel var det ikke før i 1981 at Belize oppnådde full selvstendighet fordi Guatemala mente lenge at de hadde krav på Belizes territorium. Guatemala anerkjente Belizes uavhengighet i 1991, men landene er enda uenige om grensene.

Samfunn og politikk

Belize var Storbritannias siste koloni i Amerika og de forble en del av Det britiske samveldet, i dag kalt Samveldet av nasjoner, etter sin uavhengighet. Den britiske monarken er statsoverhode. Monarken representeres gjennom en belizisk generalguvernør. Utøvende makt ligger hos statsministeren og regjeringen. Regjeringen er ansvarlige overfor parlamentet. Den partilederen som har mest støtte i parlamentet utnevnes til statsminister. Belize er et fungerende demokrati med frie og rettferdige valg.

Belize er et mellomland for narkotikahandelen mellom Sør-Amerika og USA, og voldelig kriminalitet er derfor et stort problem i samfunnet. Belize blir regnet som et av de mest voldelige landene som ikke er i krig. Belize er også preget av fattigdom, spesielt blant den mayanske urbefolkningen, på grunn av diskriminering. I sørlige deler, der størstedelen av urbefolkningen bor, er antallet underernærte dobbelt så høyt som ellers i landet. Andelen av befolkningen som er smittet av hiv/aids er blant de høyeste i Latin-Amerika. Heldigvis har tallet for de som nylig har blitt smittet gått  betraktelig ned den siste tiden.

Belize ble medlem av FN 25. september 1981, og er også medlem av FNs særorganisasjoner.

Økonomi og handel

Økonomien i Belize domineres av turisme, og tjenestenæringen står for omkring to tredjedeler av landets økonomi. Besøkende fra USA utgjør to tredjedeler av de årlige turistene. Turistene kommer for å se på landets vakre natur og kulturminner etter mayasivilisasjonen. Jordbruket er også viktig for økonomien. Tømmerhogst og eksport har en lang historie i landet; noe de britiske kolonistene drev med suksess allerede på 1600-tallet. De viktigste eksportvarene er sukker, bananer, annen frukt og klær.

Belizes viktigste handelspartnere er USA, Storbritannia og Mexico. Landets eksportbaserte økonomi er veldig avhengig av USAs økonomiske situasjon og generelt av priser på verdensmarkedet. 

Kart over Belize