Bhutan

Sist oppdatert: 28.01.2021

Bhutan ligger i Asia og er naboland til India i sør og Kina i nord. Den lille fjellstaten er kjent for å måle landets tilstand i bruttonasjonallykke, og er det første landet i verden med spesifikke forpliktelser i grunnloven om at folket skal beskytte natur og miljø. På denne siden finner du alt du bør vite om landet.

Foto: Adobe Stock

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Thimphu
Befolkning: Bhutanere 50 %, etniske nepalesere 35 % (inkluderer Lhotsampaene), urbefolkning eller nomadiske stammer 15 %
Språk: Sharkopcha 28 %, dzongkha (offisiell) 24 %, lhotshamkha 22 %, andre 26 % (2005)
Religion: Lamaistisk-buddhisme 75,3 %, indisk- og nepalsk-påvirket hinduisme 22,1 %, andre 2,6 % (2005)
Innbyggertall: 787 424 (2023)
Styreform: Konstitusjonelt monarki
Areal: 38 394 km2
Myntenhet: Ngultrum
BNI pr innbygger: 12 036 PPP$
Nasjonaldag: 17. desember

Geografi

Bhutan er et lite land i Himalaya. Landet ligger inneklemt mellom India og Kina. I sør finnes det gressletter, og størstedelen av befolkningen bor i dette området. Lengst nord i landet er det høye fjell som strekker seg mer enn 7000 meter over havet. Klimaet i landet varierer avhengig av hvilken høyde man befinner seg i. Jo høyere over havet man er, jo mindre nedbør faller.

Kraftige stormer som kommer fra fjellene er grunnen til at flere kaller landet Druk Yul, som betyr tordendragens land. Landet er utsatt for hyppige jordskred i regnsesongen. Videre klimautfordringer er jorderosjon og forurensing fra industrien. Det er begrenset tilgang på drikkevann.

Historie

Bhutan-området har vært bebodd i omtrent 4000 år. Man regner med at landets geografiske plassering har vært viktig for landets utvikling og beboere, med flere viktige fjellpass mellom Kina og India. Det finnes lite dokumentasjon om Bhutans tidlige historie, men området ble brukt av tibetanske munker og religionen buddhisme har dominert i området siden 600-tallet. Landet ble samlet til ett rike på 1600-tallet. Landet har også vært dominert av stormaktene Kina og India/Storbritannia opp gjennom historien.

På begynnelsen av 1900-tallet innførte landet monarki. Landet har vært selvstendig i moderne tid, men hadde en avtale om å følge Storbritannia i utenrikspolitikk, mot at britene ikke blandet seg i innenrikssaker. I 1947 tok India over denne «avtalen». Gjennom årene har avtalen endret på seg, men Bhutan støtter seg fortsatt på India for politisk og militært.

Lenge var Bhutan et lukket land. Først på 1960-tallet begynte den langsomme utviklingen mot et moderne samfunn. På 80-tallet ønsket kongen å styrke den nasjonale identiteten i landet. Nepali var ikke lenger et offisielt språk og det ble innført en lov som gjorde mange sør-bhutanesere statsløse. Mange flyktet derfor til Nepal, og på starten på 90-tallet bodde over 100 000 i FNs flyktningleirer i Nepal. Dette førte til internasjonalt press om å demokratisere landet. I 1996 ga kongen fra seg sin enerådende makt, og i 2007 ble det første frie valget gjennomført.

Samfunn og politikk

Bhutan har gjennomgått en gradvis overgang fra å være et monarki til å bli et parlamentarisk demokrati. Politiske partier var forbudt frem til 2007, og dagens partier er lojale mot kongen. Kongen har fortsatt en del politisk makt og utpeker folk til flere politiske poster. Landets første nedskrevne grunnlov kom i 2008, og skal garantere grunnleggende rettigheter og frihet. Landet regnes som delvis fritt.

Bhutan måler landets fremgang ved bruk av «bruttonasjonal lykke»; et begrep den tidligere kongen av Bhutan fant opp. Graden av lykke avgjøres ut ifra om regjeringen er god, om man tar vare på naturen, om økonomien og samfunnet utvikles bærekraftig, og om man tar vare på kulturarven. Politikken som føres skal følge disse verdiene. Lenge var Bhutan preget av fattigdom, høy spedbarnsdødelighet og lav levealder. Situasjonen har forbedret seg, og levealderen har økt med 20 år på et par tiår. Det er lite ekstrem fattigdom i landet. I 2004 ble Bhutan det første landet i verden som forbød salg av tobakk. Stadig flere bhutanere flytter til byene, men flertallet av befolkningen bor fortsatt i små landsbyer.

Bhutan ble medlem av FN 21. september 1971, og er også medlem av mange av FNs særorganisasjoner, bortsett fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Økonomi og handel

På midten av 1900-tallet manglet landet stort sett alt som assosieres med den moderne verden. Først i 1999 begynte utenlandske investeringer i landet, og på kort tid utviklet landet seg raskt. Landet regnes riktignok enda som et av verdens minst utviklede land. Bhutan har store naturressurser i form av vannkraft, skog og mineraler, men mesteparten av ressursene er foreløpig uutnyttet. Tradisjonelt sett har landets økonomi vært basert på land- og jordbruk. Antallet besøkende turister har også økt de siste tiårene og turisme har blitt viktig for økonomien.

India er Bhutans viktigste handelspartner. Bhutans utenriksøkonomi er sterkt knyttet til eksport av vannkraft til India. Andre viktige eksportartikler er elektrisk kraft, sement, tømmer, elektrisitet og frukt. Viktigste importartikler er kjøretøy, maskiner og deler, dieselolje og ris. En stor del av landets statsbudsjett finansieres av bistand. De senere årene har Bhutan opplevd økt økonomisk vekst, delvis fordi myndighetene har lykkes med å minke korrupsjonen i samfunnet.

Kart over Bhutan