Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Avarua
Befolkning: Maorier (polynesiere) 88 %, andre 12 % (2011)
Språk: Engelsk (offisielt) 86,4 %, Cookøy-maori (offisielt) 76,2 %, andre 8,3 % (2011)
Religion: Protestanter 62,8 %, romersk-katolske 17 %, mormonere 4,4 %, andre/uspesifisert 15,8 % (2011)
Innbyggertall: 17 044 (2023)
Styreform: Parlamentarisk demokrati innenfor et konstitusjonelt monarki
Areal: 230 km2
Myntenhet: Newzealandsk dollar
Nasjonaldag: 1. mandag i august

Geografi

Cookøyene kan deles inn i to klynger som ligger 3000 kilometer nordøst for New Zealand, mellom Amerikansk Samoa og Fransk Polynesia. De nordlige øyene er lavtliggende koralløyer, hvor det bor svært få. De sørlige øyene er bratte, fruktbare vulkanøyer. Her bor den største delen av befolkningen. Den største øya i den sørlige øygruppen er Rarotonga, hvor hovedstaden Avarua ligger. Øyene ble til som følge av vulkansk aktivitet. Klimaet er tropisk, med en regnperiode fra november til april.

I regnperioden er øyene utsatt for tropiske stormer, orkaner og sykloner. De store nedbørsmengdene medfører fare for oversvømmelser og jordskred. Øygruppen sliter med overfiske og ødeleggende fiskeriaktivitet. I 2017 dannet øygruppen et av verdens største marine verneområder, som dekker 1,9 millioner kvadratkilometer av Stillehavet. Det tilsvarer et område tre ganger så stort som Frankrike. Siden landarealet er så lite sliter landet med å kvitte seg med avfall på en bærekraftig måte som ikke skader miljøet.

Historie

De første som bosatte seg på Cookøyene var polynesierne som migrerte fra Tahiti på 500-tallet. Europeernes første dokumenterte kontakt med øygruppen kom 1000 år senere, i 1595 og 1606, da spanske og portugisiske skip passerte de nordlige øyene Pukapuka og Rakahanga. Den britiske oppdagelsesreisende sjømannen James Cook ankom øyene i 1773. Øyene fikk navnet etter ham. Fire tiår senere kom europeiske misjonærer for å forsøke omvende befolkningen til kristendom.

I 1858 ble kongedømmet Rarotonga grunnlagt. 30 år senere bestemte landet at de ville inngå en avtale med Storbritannia. Avtalen betydde at Cookøyene gav opp deler av sitt selvstyre i bytte mot beskyttelse fra Storbritannia. I 1901 ble Cookøyene tilegnet New Zealand. Det var først i 1965 at Cookøyene fikk selvstyre igjen, men fortsatte som en assosiert stat til New Zealand. Cookøyene kan, ifølge grunnloven, tre ut av samarbeidet om de selv vil. Cookøyene er fortsatt medlem av det britiske samveldet som samler Storbritannia og tidligere kolonier.

Økologiske fotavtrykk

9 9 9 9 9

4,9

jordkloder i Cookøyene

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Cookøyene ville vi trenge 4,9 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Cookøyene er en selvstyrt stat, men staten er assosiert med New Zealand. New Zealand er ansvarlig for øyenes militære forsvar og store deler av utenrikspolitikken. Innenrikspolitisk har Cookøyene fullstendig selvstyre. Den britiske monarken er øverste statsoverhode og har en stedfortreder på øyene. Det samme har New Zealands myndigheter. Den daglige politiske makten finnes i parlamentet. Parlamentet velges for fire år av gangen gjennom valg. Landet er ikke et fullverdig medlem av FN.

Folketallet har vært i sterk nedgang fordi mange innbyggere har flyttet til New Zealand og Australia på grunn av manglende jobbmuligheter på øyene. Beboerne på øyene er nemlig statsborgere av New Zealand og kan fritt bosette seg der.

Økonomi og handel

Cookøyenes økonomi er sårbar som følge av begrensede naturressurser, en minkende arbeidsstyrke, manglende infrastruktur og at landet ligger isolert fra andre handelspartnere. Mer enn en fjerdedel av befolkningen arbeider innen landbruk. Landets viktigste eksportartikler er kopra (kokosnøttens tørkede kjøtt), sitrusfrukter, og svarte perler. Den mest betydelige naturressursen er fisk. Nesten all eksport går til New Zealand.

Tre fjerdedeler av bruttonasjonalproduktet skapes innen tjenestenæringen. Turismen spiller en viktig rolle i økonomien. Både turisme og perleindustrien har til nå vært konsentrert om hovedøya Rarotonga og den nest største øya, Aitukaki. De ytre øyene har lite økonomisk aktivitet; mange flytter vekk derfra også fordi det finnes få mulige inntektskilder for beboerne.

Statistikk

Statistikk for Cookøyene på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

17 044

mennesker i Cookøyene

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10 2

2,2

barn per kvinne i Cookøyene

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7

7

barn dør per 1000 levendefødte i Cookøyene

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

Cookøyene er nummer av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 9 9 9 9

4,9

jordkloder i Cookøyene

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Cookøyene ville vi trenge 4,9 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Cookøyene