Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Roseau
Befolkning: Afrikansk opprinnelse 86,6 %, blandet opprinnelse 9,1 %, urbefolkning 2,9 %, andre 1,5 % (2001)
Språk: Engelsk (offisielt), dominikansk kreolsk, antillisk kreolsk, Kokoy, fransk
Religion: Romersk katolske 61,4 %, protestanter 28,6 %, ingen 6,1 %, rastafari 1,3 %, jehovas vitner 1,2 %, andre 1,7 % (2001)
Innbyggertall: 73 040 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 750 km2
Valuta: Østkaribisk dollar
BNI pr innbygger: 13 573 PPP$
Nasjonaldag: 3. november

Geografi

Dominica er en liten øystat i Det karibiske hav. Øya er kjent for sin rike natur med regnskog, fossefall, elver, sjøer og fuglereservater. Regnskogen, som dekker mesteparten av øya, er på UNESCOs verdensarvliste. Verdens nest største varme kilde befinner seg også på øya. Til forskjell fra sine naboøyer har Dominica nesten ingen sandstrender. Over en tredel av øya er jordbruksareal, og av dette utgjør størstedelen bananplantasjer. På Dominica finnes også verdens største papegøyeart, som blant annet er avbildet i landets flagg.

Øya ligger i et område som er meget utsatt for orkaner og flom, og har et varmt og tropisk klima. Klimaendringer fører til mer ekstremvær, og landet er ett av de meste utsatte i verden når det gjelder klimaforandringer. Myndighetene har derfor innført et klimastabilitetsprogram med etablerte mål og planer for hvordan de skal redusere sårbarheten for klimaendringer og ekstremvær. En vedvarende bekymring for befolkningen er vannmangel, ettersom vannet forurenses av landbrukskjemikalier og ubehandlet kloakk. Skogområdene trues av utvidelse av jordbruket, som fører til jorderosjon. Det er planer om å bygge en stor flyplass på Dominica, men man er redd for at den skal true landets mangfoldige natur. Mange plante- og dyrearter som var antatt å være utryddet har senere blitt funnet på øya. 

Historie

Dominica har vært bebodd av urfolk i rundt 3 000 år, og de første folkegruppene i området var arawakere og karibere. Ettersom Kristoffer Columbus ble den første europeer til å «se» øya, på søndag 3. november 1493, gav han øya navnet «Dominica» etter det spanske ordet for søndag. Den bratte og uvelkomne naturen på øya gjorde at lokalbefolkningen holdt stand mot de europeiske kolonimaktene i nesten 200 år. Kamper og europeiske sykdommer førte likevel til mange tap av blant urfolket. 

Da Frankrike til slutt etablerte en koloni på Dominica på 1700-tallet var det den siste av de karibiske øyene som ble kolonisert. I årene som fulgte hadde først Frankrike, og deretter Storbritannia kontroll over øya. Under kolonitiden ble det anlagt plantasjer og ført over slaver fra Afrika, før slaveri etter hvert ble ulovlig. I 1938 ble Dominica den første og eneste britiske kolonien som hadde en lovgivende forsamling kontrollert av mørke mennesker.

I 1960 fikk Dominica indre selvstyre, og i 1978 ble landet en fullverdig selvstendig stat. De første årene som selvstendig nasjon var turbulente, med streik, protester, kuppforsøk og en statsleder som ble tvunget til å trekke seg på grunn av misnøye i befolkningen. Ved valget i 1980 vant en kvinnelig partileder valget. Hun var dermed Karibias første kvinnelige statsleder, og forble sittende som statsminister i Dominica i 15 år. Opp gjennom historien har Dominica flere ganger blitt hardt rammet av orkaner. Den siste store orkanen var orkanen Maria som rammet landet i 2017. Den brakte med seg katastrofale ødeleggelser, hvorav over 90 % av bygningsstrukturene på øya hadde blitt påført skader, hele avlinger var ødelagt og flere titalls mennesker var savnet og døde.

Økologiske fotavtrykk

9 5

1,5

jordkloder i Dominica

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Dominica ville vi trenge 1,5 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Dominica er en republikk der presidenten blir valgt for en femårsperiode av parlamentet, og har rolle som statsoverhode. Den utøvende makten ligger hos statsministeren, som leder regjeringen. Parlamentet har den lovgivende makten i landet og det avholdes parlamentsvalg hvert femte år.

De økonomiske forskjellene mellom fattige og rike er relativt små. Likevel er det bare de i fast jobb som kan nyte velferdsgoder som pensjon og sykepenger. Dette skaper utfordringer i og med at så mye som 23 prosent av befolkningen er arbeidsledige. Sammenlignet med sine karibiske naboland er kriminaliteten på Dominica totalt sett relativt lav. De seneste trendene viser imidlertid at kriminaliteten stiger, særlig knyttet til narkotikahandel. Dominica har også strenge lover knyttet til LHBTI, blant annet kan homofili bli straffet med opp til fem års fengsel, selv om landet vurderer å dekriminalisere homofili. Landet har ikke militære styrker.

Menneskelig utvikling

14

100 / 188

Human Develompent Index for Dominica

Dominica er nummer 100 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Dominica er et av de fattigste landene i Karibia. Økonomien i Dominica har i stor grad vært basert på bananeksport, og jordbruket er den viktigste næringen i landet. Jordbruket har under orkaner blitt påførte store skader og økonomien har blitt svekket deretter. Sårbarheten i å være avhengig av kun en industri har ført til at landet aktivt har prøvd å utvikle andre næringer. Eksport av såpe, sitrusfrukter og grønnsaker er også viktig for økonomien.

Den vakre naturen og den tropiske beliggenheten gjør Dominica attraktiv for turisme. Denne industrien er en viktig del av fremtidsplanene for øya, men er for øyeblikket relativt underutviklet, og lider av øyas mangel på en større internasjonal flyplass. Siden 1998 har landet også prøvd å trekke utenlandsk kapital til øya, ved å posisjonere seg som et skatteparadis.

Statistikk

Statistikk for Dominica på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

73 040

mennesker i Dominica

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 6

1,6

barn per kvinne i Dominica

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

36

barn dør per 1000 levendefødte i Dominica

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

4

13 573

BNP per innbygger i PPP-dollar i Dominica

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

14

100 / 188

Human Develompent Index for Dominica

Dominica er nummer 100 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

4 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,6

av 10 personer er underernærte i Dominica

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 10 2

9,2

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Dominica

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 5

1,5

jordkloder i Dominica

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Dominica ville vi trenge 1,5 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 3

2,26

tonn CO2-utslipp per person i Dominica

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12

er forventet antall år i skolen i Dominica

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Dominica