Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Asmara
Befolkning: Ni anerkjente etniske grupper: tigrinja 55 %, tigre 30 %, saho 4 % kunama 2 %, rashaida 2 %, bilen 2 %, andre 5 % (2010)
Språk: Tigrinja (offisielt), arabisk (offisielt), engelsk (offisielt), tigre, kunama, afar, andre kusjittiske språk
Religion: Muslimer, koptere, katolikker, protestanter
Innbyggertall: 3 748 901 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 117 400 km2
Myntenhet: Nakfa
BNI pr innbygger: 1 629 PPP$
Nasjonaldag: 24. mai

Geografi

Eritrea er et smalt og tørt kystland i nordøstlige Afrika. Landet ligger i den tropiske klimasonen, men temperaturen varierer mye med høyden over havet. Lavlandet i sør er en del av Danakilørkenen, som til dels ligger under havnivå. Her er klimaet varmt, og temperaturen kan komme opp mot 50 °C. Naturen består av treløs steppe- og ørkenvegetasjon. Det fruktbare høylandet i nord er en del av det nordetiopiske platået. Her er klimaet temperert, og gjennomsnittstemperaturen er på 16 °C.

Mangel på vann er et stort problem i Eritrea. Landet har gjentatte ganger blitt rammet av tørkekatastrofer. Dette har hatt konsekvenser for jordbruksproduksjonen og ført til hungersnød i befolkningen. Landet har flere alvorlige miljøutfordringer, som rask nedhugging av skog, ørkenspredning, overbeite og jorderosjon. Store deler av høylandet var tidligere dekket av barskog, men den har nesten forsvunnet på grunn av utnyttelse av marken til jordbruk og bosetninger. Et annet alvorlig problem er de mange landminene som ligger igjen etter krigen, og som gjør det vanskelig å drive jordbruk flere steder.

Historie

Eritrea er en av verdens yngste nasjoner, men området har vært befolket i flere millioner år. Ulike deler av Eritrea inngikk flere tidligere i lokale statsdannelser, inntil landet fikk sin selvstendighet i 1993. Landets kultur har både blitt påvirket av etiopiske statsdannelser og ulike arabiske statsdannelser på andre siden av Rødehavet.

Italia okkuperte Eritrea i 1889, og styrte landet som en koloni frem til de ble jaget ut av britiske styrker under 2. verdenskrig. Eritrea var deretter et britisk protektorat frem til de allierte maktene ble enige om hva som skulle skje med Italias tidligere kolonier. FN bestemte at landet skulle danne en føderasjon med Etiopia i 1952, men samtidig være et selvstyrt område. Gradvis omgikk den etiopiske regjeringen Eritreas selvstyre, som førte til at misnøye mot føderasjonen økte og en stadig mer nasjonalistisk motstand ble organisert. Eritrea ble for full fratatt sin autonomi ti år etter føderasjonen ble dannet, og en væpnet kamp for uavhengighet brøt ut.

Etter 30 år med frigjøringskamp ble Eritrea frigjort av en opprørsgruppe, i samarbeid med andre grupper som samtidig styrtet militærregimet i Etiopia. Med støtte fra den nye etiopiske regjeringen ble staten Eritrea opprettet i 1993. Det pågikk en grensekrig mellom landene i perioden 1998-2000. I 2018 erklærte Etiopias regjering at de aksepterte den grensen som en FN-støttet kommisjon hadde fastsatt mellom Etiopia og Eritrea. Enigheten om denne grensen ble begynnelsen på slutten på den lange konflikten mellom Etiopia og Eritrea.

Økologiske fotavtrykk

5

0,5

jordkloder i Eritrea

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Eritrea ville vi trenge 0,5 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Eritrea har en demokratisk grunnlov fra 1997, som også inneholder menneskerettigheter. Men grunnloven har aldri trådd i kraft. Eritrea har siden frigjøringen utviklet seg til en autoritær ettpartistat, der folket undertrykkes og all opposisjon er forbudt. All makt ligger hos presidenten og hans parti. Det var en av lederne for frigjøringsbevegelsen som fikk rollen som president for en midlertidig regjering etter frigjøringen. Han har siden forblitt sittende i presidentrollen, og er dermed den eneste presidenten i Eritreas historie. 

Nasjonale valg har vært planlagt, men er utsatt på ubestemt tid. Borgernes ytring-, bevegelse- og religionsfriheten er svært begrenset. Det er ingen pressefrihet. Rettsikkerheten i landet er dårlig, og domstolene kontrolleres av regimet. Tusenvis av politiske fanger sitter fengslet uten dom. Befolkningens rett til privatliv krenkes gjennom konstant overvåkning. Særlig alvorlig er den tvungne militær- og samfunnstjenesten, som i praksis kan føre til militærtjeneste hele arbeidslivet under slaveliknende forhold. Menneskerettighetssituasjonen i Eritrea er blant de verste i verden. 

Menneskelig utvikling

9

173 / 188

Human Develompent Index for Eritrea

Eritrea er nummer 173 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Urolighetene i landet har hatt store konsekvenser for økonomien, og et stort flertall av befolkningen lever under svært vanskelige forhold. Et halvt århundre med krig eller krigslignende tilstand etterlot veier, dyrket mark og annen infrastruktur ødelagt, og til tross for statlige tiltak for oppbygging er landet enda et av verdens fattigste. Landets isolasjon og manglende demokrati gjør det vanskelig å tiltrekke seg utenlandske investorer. 

Den eritreiske økonomien er basert på landbruk, som sysselsetter 80 prosent av befolkningen. Det gjør landet ekstra sårbart ettersom landet er svært utsatt for tørke. Landet har mange naturressurser, men de blir i liten grad utnyttet. Landet er rikt på gull og andre verdifulle mineraler, og landet antas å ha olje og gass i Rødehavet. Den innenlandske industrien er liten og eksporten begrenset. Gruveindustrien er et unntak, og har gitt landet økonomisk vekst. Det store flertallet lever av jordbruksproduksjon til eget bruk, men det produserer ikke nok til å brødfø alle. I tillegg er en stor andel av arbeidsstyrken bundet i militærtjeneste, som er til hinder for jordbruksproduksjonen og den økonomiske utviklingen.

Statistikk

Statistikk for Eritrea på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,7

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Eritrea

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

3 748 901

mennesker i Eritrea

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10 10 7

3,7

barn per kvinne i Eritrea

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

38

barn dør per 1000 levendefødte i Eritrea

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

1 629

BNP per innbygger i PPP-dollar i Eritrea

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

9

173 / 188

Human Develompent Index for Eritrea

Eritrea er nummer 173 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 10 3

9,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Eritrea

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

5

0,5

jordkloder i Eritrea

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Eritrea ville vi trenge 0,5 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

2

0,20

tonn CO2-utslipp per person i Eritrea

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 10 7 0 0

7,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Eritrea

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Eritrea