Eswatini

Sist oppdatert: 19.04.2021

Eswatini er et lite land sør i Afrika, og grenser til Sør-Afrika og Mosambik. I 2018 byttet landet navn fra Swaziland til Eswatini. Visste du at Eswatini har to hovedsteder? På denne siden finner du alt du bør vite om landet.

Foto: Adobe Stock

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Mbabane (administrativt) og Lobamba (konstitusjonelt)
Befolkning: Afrikanere 97 %, europeere 3 %
Språk: Engelsk (offisielt), siswati (offisielt)
Religion: Kristne 90 % (sionister – en blanding av kristendom og naturreligioner – 40 %, katolikker 20 %, andre – inkludert anglikanere, metodister, mormonere, jehovas vitner – 30 %), muslimer 2 %, andre 8 % (inkludert baha'i, buddhister, hinduister, tradisjonelle religioner, jøder) (2015)
Innbyggertall: 1 130 043 (2023)
Styreform: Monarki
Areal: 17 360 km2
Myntenhet: Swazilandsk lilangeni, sørafrikansk rand
BNI pr innbygger: 10 782 PPP$
Nasjonaldag: 6. september

Geografi

Eswatini er en liten innlandsstat på grensen mellom Sør-Afrika og Mosambik. Til å være et lite land har Eswatini et variert landskap. Langs grensen til Mosambik er landskapet preget av fjellkjeden Lebombo, i vest består landskapet av en høytliggende savanne, i sørøst finnes frodig lavland, mens i nordøst er landet dekket av regnskog. Landet preges av at flere store elver renner fra vest mot øst i landet. Eswatini har i hovedsak et subtropisk klima, men på grunn av fjellene er det store variasjoner i temperatur og nedbør.

De siste årene har landet vært plaget av lange tørkeperioder. Dette har skapt problemer for jordbruket, og mange som bor på landsbygda har hatt vanskeligheter med å få mat og rent drikkevann. I tillegg har overbeite ført til jorderosjon.

Historie

Det har bodd mennesker i Eswatini i over 250 000 år. Funn viser at enkel gruvedrift og handel forekom i området allerede for 40 000 år siden, noe av verdens tidligste eksempler på slike aktiviteter.

Kongedømmet Eswatini ble opprettet på begynnelsen av 1800-tallet under kong Sobhuza I. Det var under hans regime at landet fikk navnet Swaziland etter bantustammen Swazi, som hadde begynt å innvandre til området på 1400-tallet. Den nederlandske republikken Transvaal forsøkte på 1890-tallet å ta kontroll over landet, men lyktes ikke. Etter Boerkrigen som varte fra 1899-1902 ble Swaziland et britisk protektorat.

Landet ble først selvstendig i 1968, og monarkiet ble gjenopprettet. Landet er medlem i Samveldet av nasjoner, noe som gjør at innbyggere fra Eswatini og andre land som tidligere var kolonier under den britiske kronen, har egne rettigheter knyttet til reise og opphold i Storbritannia. Den politiske situasjonen har siden selvstendigheten vært preget av kampen mellom monarkiet og forkjempere for et mer demokratisk styresett. I 2018 bestemte kongen at landet skulle skifte navn fra Swaziland til Eswatini. Dette skjedde for å for å markere 50-årsjubileet for Swazis uavhengighet, og navnet kongeriket Eswatini betyr landet til Swaziene. Det ble også endret for å forhindre forvirring med det lignende navngitte Sveits (som da er Switzerland på engelsk).

Samfunn og politikk

Eswatini er et monarki der kongen i praksis har all makt. Til tross for en lovendring i 2006 der flere borgerrettigheter ble vedtatt, har kongen fremdeles absolutt makt. Kongen er statssjef, og utnevner landets regjering. Mange av ministerne, blant annet statsministeren, tilhører kongefamilien.

Kongen har også et råd, swazienes nasjonale råd, som han utnevner selv. I tillegg eier kongen alt land i hele Eswatini. Det finnes et parlament, som i teorien skal vedta landets lover. Kongen kan imidlertid legge ned veto mot alle lovforslag, og dermed stoppe lover fra å bli vedtatt. Monarken utpeker også rundt en tredel av alle medlemmene i parlamentet, og kan dessuten oppløse parlamentet når han måtte ønske å gjøre dette.

Samfunnet i Eswatini er inndelt i et komplisert klanssystem der et aristokrati i stor grad bestemmer innbyggernes rang og posisjon i samfunnet. Kvinner har en lav posisjon i samfunnet, og tradisjonelle regler og normer bidrar til diskriminering av kvinner. Hvert år arrangeres «Umhlanga», en fest hvor unge kvinner fra hele landet reiser til kongens residensby for å synge og danse - det kontroversielle med denne samlingen er at kongen hvert år kan velge seg ut enkelte av kvinnene til hustruer. Utover dette blir også LHBTI+ personer blir regelmessig undertrykt og utsatt for diskriminering. Eswatini er et av landene i verden som er hardest rammet av hiv/aids.

Økonomi og handel

Eswatini er sterkt preget av store ulikheter mellom fattige og rike. Eswatini har relativt høyt bruttonasjonalprodukt per innbygger sammenlignet med andre afrikanske land. Pengene er imidlertid meget skjevt fordelt mellom noen få veldig rike personer, og den fattige majoriteten.

Størsteparten av befolkningen bor på landsbygda og arbeider i jordbruket. Store plantasjer produserer sukkerrør, mais, sitrusfrukter og bomull for eksport. Den fattige delen av befolkningen driver småbruk, og produserer i hovedsak for eget forbruk. Sukker er landets viktigste inntektskilde. 

Mange utenlandske investorer har vært skeptiske til å investere i landet. Økonomien i Eswatini er tett knyttet opp mot den sørafrikanske. Dette har kommet landets økonomi til gode, men har også gjort den sårbar for endringer og nedgangstider i Sør-Afrika. På sikt kan aids-epidemien i landet bli den største utfordringen for landets økonomi.

Kart over Eswatini