Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Tbilisi
Befolkning: Georgiere 86,8 %, azeri 6,3 %, armenere 4,5 %, andre 2,3 % (inkudert russere, ossetiere, jesidier, ukrainere, kist og grekere) (2014)
Språk: Georgisk (offisielt) 87,6 %, azeri 6,2 %, armensk 3,9 %, russisk 1,2 %, andre 1 % (2014)
Religion: Ortodokse kristne (offisielt) 83,4 %, muslimer 10,7 %, armensk-gregorianske 2,9 %, andre 1,2 % (2014)
Innbyggertall: 3 728 282 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 69 700 km2
Myntenhet: Lari
BNI per innbygger: 20 113 PPP$
Nasjonaldag: 26. mai

Geografi

Georgia er et land som består av mye fjell. I nord danner fjellkjeden Store Kaukasus grense mot Russland, mens i sør danner fjellkjeden Lille Kaukasus en grense mot Tyrkia og Armenia. Sentralt i landet knytter Suramhøylandet fjellkjedene sammen. I vest ligger det et lavere slettelandskap som strekker seg ut mot Svartehavet. Det høyeste fjellet, Sjkhara, ligger i Store Kaukasus og når en høyde på 5 068 moh.

Klimaet varierer mye ut fra nærheten til Svartehavet og høydeforskjellene. I vest er det et subtropisk klima med varme somrer og milde, regnfulle vintre. I øst er klimaet kontinentalt med lite nedbør, kjølige vintre og varme somre.

De største miljøutfordringene i Georgia er regionale problemer med forurensning og avskoging. Mye av det naturlige miljøet i det vestlige slettelandskapet har forsvunnet på grunn av jordbruk og urbanisering. Store deler av skogen som tidligere dekket dette området er i dag borte. Industriutslipp har ført til kraftig luft- og vannforurensning i og rundt de største byene. Bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler i jordbruket fører også til at jordsmonnet i mange områder har blitt ødelagt.

Historie

Georgiske folkegrupper har bodd i Georgia i minst 3000 år. På grunn av beliggenheten mellom Sentral-Asia og Europa har området blitt invadert og kontrollert forskjellige riker og folk. Først rundt 1100 ble området samlet i et kongedømme, og en georgisk gullalder begynte. Kulturen blomstret, og landet vokste i størrelse. Da mongolske krigere invaderte på 1200-tallet ble Georgia delt inn i mange små kongedømmer, før en 300 år lang tyrkisk okkupasjon fulgte.

På 1700-tallet ble landet igjen samlet i et kongerike. I håp om å få beskyttelse inngikk landet en allianse med Russland. I 1801 ble området innlemmet som en provins i Russland. Da det russiske tsarriket brøt sammen i 1917 ble Georgia igjen selvstendig. Selvstendigheten ble imidlertid kortvarig, og i 1921 ble landet okkupert av Sovjetunionen. Etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 ble Georgia en selvstendig republikk.

Etter selvstendigheten har regionene Abkhasia, Adsjaria og Sør-Ossetia erklært selvstendighet fra Georgia. I 2008 brøt det ut krig i Sør-Ossetia da Georgia brukte militær makt for å gjenvinne kontrollen over området. Russland gikk til militært angrep på Georgia, og tok kontrollen over Abkhasia og Sør-Ossetia. Våpenhvile senere samme år fikk slutt på de blodige konfliktene. Russland beholdt militære styrker i utbryterregionene. Situasjonen er uavklart, og det er usikkert om regionene vil oppnå selvstendighet, forbli georgiske eller bli russiske.

Økologiske fotavtrykk

9 4

1,4

jordkloder i Georgia

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Georgia ville vi trenge 1,4 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Georgia er en parlamentarisk republikk der presidenten er statsoverhodet, mens statsministeren styrer regjeringen. Regjeringen og statsministeren utnevnes av og er ansvarlig overfor parlamentet. Parlamentet er det lovgivende organet, som består av 150 medlemmer.

Etter grunnlovsendringen i 2013 har mye av presidentens makt blitt overført til regjeringen. Presidenten vil ikke kunne styre innenriks- og utenrikspolitikken, initiere lovendringer eller innta en ledende post i et politisk parti. Fra 2024 skal presidenten ikke velges direkte av folket, men av nasjonalforsamlingen samt representanter fra de to selvstyrte områdene.

Samfunnet bærer preg av mange år med ustabil politisk ledelse, krig og etniske uenigheter. Det sosiale velferdssystemet er dårlig utbygd, og goder som pensjon, helsetjenester, utdanning eller arbeidsledighetstrygd er ofte utilstrekkelige og uberegnelige.

Georgia ble medlem av FN den 31. juli 1992, og er medlem av en rekke av FNs særorganisasjoner. Georgia er nært alliert med USA og Vest-Europa, og ønsker å bli med i både NATO og EU.

Menneskelig utvikling

16

61 / 188

Human Develompent Index for Georgia

Georgia er nummer 61 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Oppløsningen av Sovjetunionen førte til en økonomisk kollaps i Georgia. Senere førte også de interne konfliktene til at den økonomiske krisen ble forverret. Industrien har slitt med høye energipriser etter de sovjetsubsidierte prisene tok slutt. De viktigste industriproduktene er vin, metallvarer, maskiner og kjemikalier. Det vestlige Georgias milde klima har gjort landet til et historisk viktig jordbruksland. Landet produserer mye frukt, te, vindruer, mais og hvete. De viktigste eksportvarene er jern og metallvarer, fly, te og sitrusfrukt.

Internasjonal bistand har hjulpet økonomien ut av den verste krisen etter Sovjetunionens kollaps og krigen med Russland. Politiske tiltak har bidratt til å redusere korrupsjonen, og fattigdommen har sunket kraftig. Fortsatt lever imidlertid rundt 21 prosent av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen. Fattigdommen er mest utbredt i og rundt byene der befolkningen ikke kan drive jordbruk til eget forbruk. Situasjonen i byene har også ført til utbredt kriminalitet, prostitusjon og menneskehandel. Mange barn i byene er hjemløse, og er spesielt utsatt for organisert menneskehandel og sexhandel.

Statistikk

Statistikk for Georgia på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

0 9 10 10 10 10 10 10 10 10

1,1

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Georgia

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

3 728 282

mennesker i Georgia

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10 0

2,1

barn per kvinne i Georgia

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

barn dør per 1000 levendefødte i Georgia

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

6

20 113

BNP per innbygger i PPP-dollar i Georgia

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

16

61 / 188

Human Develompent Index for Georgia

Georgia er nummer 61 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,9

av 10 personer er underernærte i Georgia

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 10 9 0 0 0

6,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Georgia

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Georgia

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 4

1,4

jordkloder i Georgia

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Georgia ville vi trenge 1,4 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 8

2,75

tonn CO2-utslipp per person i Georgia

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

3

0,280

GII-indeksen i Georgia

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Georgia

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10,0

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Georgia

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Georgia