Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Saint George's
Befolkning: Afrikansk avstamning 82,4 %, blandet avstamning 13,3 %, indisk avstamning 2,2 %, andre/uspesifisert 1,2 % (2011)
Språk: Engelsk (offisielt) og fransk patois
Religion: Protestanter 49,2 % (pinsebevegelsen 17,2 %, Syvendags adventister 13, 2 %, anglikanere 85 %, baptister 3,2 %, Church of God 2,4 %, evangelister 1,9 %, metodister 1,6 %, andre 1,2 %), Katolikker 36 %, Jehovas vitner 1,2 %, Rastafari 1,2 %, andre/ingen/uspesifisert 12,5 % (2011)
Innbyggertall: 114 299 (2023)
Styreform: Konstitutionelt monarki
Areal: 340 km2
Myntenhet: Østkaribisk dollar
BNI per innbygger: 16 987 PPP$
Nasjonaldag: 7. februar

Geografi

Grenada er et øysamfunn i Karibia som omfatter øya Grenada og de sørligste øyene i Grenadine Islands, hvorav Carriacou og Petite Martinique er befolket.

Grenada er en vulkansk øy dekket av et skogkledt landskap som strekker seg i retning nordøst–sørvest. Grenada er en grønn og frodig øy, men regnskogen i innlandet bærer preg av mange år med overhogst og etableringen av store plantasjer. Klimaet er tropisk, med temperaturer som varierer med høyden. Middeltemperaturen for hele året i lavlandet er ca. 26 °C, med små årstids- og døgnvariasjoner.

Grenada er svært utsatt for orkaner og ekstremvær. Orkanen «Ivan» i 2004 var den verste naturkatastrofen i manns minne og hele ni av ti bygninger på øya ble ødelagt. Ivan og «Emily» (2005) forårsaket stor skade for jordbruket og turistnæringen. Utbygging tilknyttet turisme var på forhånd målt til å nærme seg tålegrensen for miljøet.

Historie

Grenada var opprinnelig bebodd av arawakfolket, før de ble utryddet av karibfolket. Engelske kjøpmenn prøvde å grunnlegge en koloni i 1609, men urbefolkningen tvang dem til å forlate øya. Senere på 1600-tallet lyktes Frankrike å kolonisere øya og Grenada forble en fransk koloni frem til 1762, da den britiske kolonimakten tok over.

Grenada fikk selvstendighet i 1974, men valgte å forbli en del av det britiske samveldet av nasjoner (The Commonwealth of Nations). Etter selvstendigheten sluttet landet seg til den kommunistiske ideologien. Som straff for innføringen av kommunisme, brøt USA diplomatiske forbindelser med landet. USA jobbet også for å svekke økonomien og la press på Vest-Europa for å avvikle utviklingshjelp til øya.

I 1983 ble statsministeren avsatt av en radikal fløy fra sitt eget kommunistparti. Kuppet førte til at USA invaderte øya, noe som ble sterkt fordømt internasjonalt. Etter ti år med et overgangsråd i styring etter den amerikanske okkupasjonen, har politikken i Grenada stabilisert seg. Det konservative partiet NNP (Det nye nasjonale partiet) og NDC (Den nasjonale demokratiske kongressen) har skiftet på å styre landet i nyere tid.

Økologiske fotavtrykk

9 5

1,5

jordkloder i Grenada

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Grenada ville vi trenge 1,5 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Grenada er et konstitusjonelt monarki der den britiske monarken er det formelle statsoverhodet. Staten er strukturert som et parlamentarisk demokrati der regjeringen ledet av statsministeren har den utøvende makten. Politikken i Grenada har vært preget av ustabilitet, men har forbedret seg mye siden 1990 tallet.

Etter orkanen «Ivan» i 2004 har Grenada gjennomgått en lang og vanskelig gjenoppbyggingsprosess. I denne orkanen ble over 90 prosent av alle hjemmene på øya ødelagt. Selv om situasjonen er forbedret etter orkanen, og levestandarden i landet fortsetter å bevege seg i riktig retning, forblir bekjempelse av fattigdom den viktigste politiske saken. Blant annet har regjeringen fokusert på at alle med jobb skal få utbetalt riktig lønn til riktig tid hver måned.

Menneskelig utvikling

15

67 / 188

Human Develompent Index for Grenada

Grenada er nummer 67 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Turismen er den viktigste inntektskilden for Grenada. Til sammen utgjør denne næringen nesten 80 prosent av landets samlede inntekt. Eksport av krydder er en annen viktig industri i Grenada. Særlig produksjon av muskatnøtt gjør at Grenada ofte blir kalt «krydderøya». Produksjon og eksport av bananer, kakao, sitrusfrukter, mais, ingefær og kaffe er andre inntektskilder for landet.

Selv om Grenadas industri har forbedret seg betraktelig etter orkanen i 2004, er økonomien fremdeles preget av mye gjeld etter gjenoppbyggingsarbeidet av landet. Fiske er også en industri det blir satset på i Grenada. I senere tid har øya investert mye i utbygging av denne næringen med tanke på fremtiden.

Statistikk

Statistikk for Grenada på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

126 183

mennesker i Grenada

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10

2,0

barn per kvinne i Grenada

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16

barn dør per 1000 levendefødte i Grenada

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

5

16 987

BNP per innbygger i PPP-dollar i Grenada

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

15

67 / 188

Human Develompent Index for Grenada

Grenada er nummer 67 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

9,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Grenada

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 3 0

8,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Grenada

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 5

1,5

jordkloder i Grenada

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Grenada ville vi trenge 1,5 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 6

2,62

tonn CO2-utslipp per person i Grenada

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Grenada

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 10 10 10 8

9,8

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Grenada

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Grenada