Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Bagdad
Befolkning: Arabere 75 %-80 %, kurdere 15 %-20 %, andre/uspesifisert 5 %
Språk: Arabisk, kurdisk, assyrisk og armensk
Religion: Sjiamuslimer 60 %-65 %, sunnimuslimer 32 %-37 %, andre/ingen/uspesifisert 3 % (2015)
Innbyggertall: 45 504 560 (2023)
Styreform: Parlamentarisk republikk
Areal: 435 240 km2
Myntenhet: Irakisk dinar
BNI pr innbygger: 10 862 PPP$
Nasjonaldag: 14. juli

Geografi

Området som i dag heter Irak ble tidligere kalt Mesopotamia – landet mellom elvene. De to store elvene Eufrat og Tigris renner igjennom landet. Elveslettene er fruktbare, og størsteparten av den irakiske befolkningen bor i dette området. I nordøst ligger den fjellrike delen av landet, kalt Zagrosfjellene. Fjellandskapet når høyder på over 3000 meter, og her ligger også Iraks olje. Over halvparten av landets sørøstlige landområder består av ørken. Irak har en kort kystlinje, rundt 20 km, i den persiske gulfen.

Klimaet er tørt. Tørke om sommeren og lite regn om vinteren er typisk. I fjellområdene nordøst i landet kan det komme snø om vinteren, men ellers er gjennomsnittstemperaturen 35 grader midt på sommeren.

Mangel på vann er et stort problem i Irak. Myndighetene har forsøkt å løse dette med å demme opp områder, men det har resultert i uttørking av myrområder og mindre elver. Skadene av dette har forårsaket mangel på drikkevann, utrydding av dyrearter, forsalting av jord, erosjon og forørkning.

Historie

Over 5000 år før vår tidsregning har Irak vært kjerneområde for historiens første sivilisasjoner og en rekke imperier, slik som Sumer, Babylonia og Assyria. I 1258 ble landet okkupert og ødelagt av mongolene, og fra 1534 var det underlagt Det osmanske riket. Irak som stat ble dannet først da Storbritannia tok kontrollen over området etter første verdenskrig. Landet ble til gjennom en sammenslåing av tre provinser fra Det osmanske riket – Basra (sjiamuslimsk), Bagdad (sunnimuslimsk) og Mosul (kurdisk). Irak ble selvstendig først i 1932.

Fram til det arabisknasjonalistiske Baath-partiet tok makten i 1968, gikk landet gjennom en turbulent periode. I 1979 tok Saddam Hussein over ledelsen av Baath-partiet og ledet landet til krig mot Iran i perioden 1980-1988. I 1990 forsøkte Irak å annektere Kuwait, men ble jagd tilbake av en USA-ledet militæroperasjon. Som et resultat av dette fikk den kurdiske minoriteten nord i Irak betydelig selvstyre, etter å ha lidd ekstrem undertrykkelse årene før.

Les om konflikten i Kurdistan her

I 2003 ble Saddam Hussein-regimet styrtet som følge av en USA-ledet invasjon i landet. Denne invasjonen ble beskrevet av FN og FN-sjefen som et brudd på FN-pakten og i strid med folkeretten, og førte til opprør mot de amerikanske okkupasjonsstyrkene og det nye regimet. Sunnimuslimer ble marginalisert av det nye sjiadominerte regimet, noe som bidro til en oppblomstring av sunni-islamistisk ekstremisme og etableringen av Den islamske staten (IS) i 2014.

Les om Irak-krigen her

Les om Den islamske staten (IS) og konflikten her

Økologiske fotavtrykk

9 1

1,1

jordkloder i Irak

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Irak ville vi trenge 1,1 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Irak er en parlamentarisk republikk med både president og statsminister. Presidenten velges direkte av folket, mens statsministeren utnevnes av presidenten. Den lovgivende forsamlingen, kalt Majlis al-Nuwwab, velges hvert fjerde år.

I begynnelsen av 2005 ble det første frie valget på 50 år gjennomført i Irak. De sjiamuslimske og kurdiske partiene vant majoriteten av stemmene. Sunnimuslimene som tidligere satt med all makten, mistet mye av sin politiske innflytelse. Til tross for at nye styremakter ble innsatt, har landet vært preget av krig og terror. Siden 2014 har store deler av politikken vært dominert av kampen mot IS.

Før krigen mot Iran i 1980 hadde Irak en av Midtøstens beste velferdssystemer. Den irakiske invasjonen av Kuwait førte til internasjonale sanksjoner mot landet, som rammet befolkningen hardt. På grunn av krig og uro siden 2003, er levevilkårene i dag vanskelige.

De siste årene vært det vært en økning i antall mennesker på flukt i Irak. Av tre millioner irakerne som har flyktet siden 2014, er 2 millioner mennesker fortsatt internt fordrevne, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) (2018).

Irak var et av landene som grunnla FN i 1945, og landet er også medlem av en rekke av FNs særorganisasjoner og andre internasjonale organisasjoner.

Menneskelig utvikling

13

119 / 188

Human Develompent Index for Irak

Irak er nummer 119 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Irak er ressursrikt land. De er antatt å ha verdens nest største forekomster av olje og gass (etter USA) – og er derfor av stor strategisk betydning.

Irak var tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men er i dag avhengig av å importere mat. Landets økonomi har siden 1950-tallet i hovedsak vært dominert av oljesektoren, som tradisjonelt har stått for 95 prosent av eksportfortjenesten. Alle årene med krig og økonomiske sanksjoner har i de senere årene drastisk redusert Iraks økonomiske aktiviteter. Direkte angrep på, og ødeleggelse av, oljeledninger og infrastruktur har satt landet langt tilbake. Irak har pådratt seg en stor utenlandsgjeld.

Statistikk

Statistikk for Irak på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

0 4 10 10 10 10 10 10 10 10

1,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Irak

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

45 504 560

mennesker i Irak

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10 10 4

3,4

barn per kvinne i Irak

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

25

barn dør per 1000 levendefødte i Irak

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

3

10 862

BNP per innbygger i PPP-dollar i Irak

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

13

119 / 188

Human Develompent Index for Irak

Irak er nummer 119 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

0 0 0 2 10 10 10 10 10 10

3,8

av 10 personer er underernærte i Irak

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 10 0 0 0 0

6,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Irak

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 5 0 0

7,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Irak

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 1

1,1

jordkloder i Irak

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Irak ville vi trenge 1,1 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 10 8

3,84

tonn CO2-utslipp per person i Irak

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,558

GII-indeksen i Irak

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7

7

er forventet antall år i skolen i Irak

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 10 10 6 0

8,6

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Irak

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Irak