Flagg

Nøkkeltall og data

Hovedstad: Det er omstridt. Israel hevder at Jerusalem er landets hovedstad, mens FNs medlemsland stort sett anser det for å være Tel Aviv
Befolkning: Jøder 74 % (av disse er 78,7 % født i Israel, 14,8 % i Europa/Amerika/Oseania, 4,2 % i Afrika, og 2,3 % i Asia), arabere 21,1 % og andre 4,9 % (2020)
Språk: Hebraisk (offisielt), arabisk (spesiell status i israelsk lov), engelsk
Religion: Jøder 74 %, muslimer 18 %, kristne 1,9 %, drusere 1,6 %, andre 4,5 % (2020)
Innbyggertall: 9 174 520 (2023). Tallet inkluderer israelske bosettere som bor i okkuperte Øst-Jerusalem (ca. 227 100) og på Golanhøydene (ca. 23 400) (2019))
Styreform: Parlamentarisk
Areal: 21 497 km2
Myntenhet: Ny israelsk shekel
BNI pr innbygger: 49 509 PPP$
Nasjonaldag: Israels nasjonaldag feires hvert år den 5. Iyar i den hebraiske kalenderen, som vanligvis faller i april eller mai i den gregorianske kalenderen.

Geografi

Israel ligger vest i Asia og regnes som en del av Midtøsten. De nordlige delene av Israel består av kupert slettelandskap. Her er det god vanntilgang og fruktbart jordsmonn. Lenger sør strekker langstrakte sletter seg utover mot den lavtliggende kysten. Jo lenger sør man kommer, dess tørrere og mindre frodig blir landskapet. I grensetraktene mot Egypt er det mer eller mindre rent ørkenlandskap. I øst danner Jordanelven, som renner gjennom et dypt dalføre, en naturlig grense mot nabolandet Jordan. 

Det er nokså stor forskjell på klimaet i de nordlige og sørlige områdene – langs kysten er det temperert Middelhavsklima, mens det lenger sør er typisk ørkenklima, med store temperatursvingninger og lite nedbør året gjennom.

Historie

Området der dagens Israel ligger har vært befolket i mange tusen år. Historien om Abraham, den eldste av de bibelske stamfedrene, er knyttet til dette området. Han spiller en sentral rolle i både jødedommen, kristendommen og islam. Mange steder i landet er derfor ansett som hellige av både jøder, kristne og muslimer.

Flere ulike imperier og folkeslag har hatt kontrollen over området gjennom oldtidens historie. Jerusalem var senter for det jødiske samfunnet da romerne invaderte området. Dette utløste de romersk-jødiske krigene som førte til Jerusalems ødeleggelse i år 70 og bortvisning av det jødiske folket. Etter å ha vært en del av Romerriket ble området invadert av arabiske styrker på 600-tallet. Kontrollen over området varierte de neste seks århundrene mellom kristne korsfarere og ulike muslimske dynastier, før de tyrkiske mamelukkene vant kontrollen i 1260. Området forble under arabisk/tyrkisk styre fram til Det osmanske imperiet falt etter første verdenskrig. Da ble provinsen Palestina (der dagens Israel ligger) underlagt britisk kontroll.

Som et svar på økt jødeforfølgelse i Europa på slutten av 1800-tallet, vokste det fram en jødisk, nasjonalistisk bevegelse: sionismen. Sionistene ønsket å opprette en egen jødisk stat i Palestina. Imidlertid oppstod det voldelige konflikter mellom den eksisterende palestinske befolkningen og de jødiske innflytterne.

I 1948 ble staten Israel opprettet. Det skjedde gjennom krigføring og på bekostning av den palestinske befolkningen som bodde i området fra før. De neste tiårene utkjempet Israel flere kriger mot sine naboland, der seksdagerskrigen i 1967 ble begynnelsen på dagens okkupasjon av de palestinske områdene Vestbredden og Gazastripen. Okkupasjonen og konflikten fortsetter den dag i dag. Ny krig brøt ut mellom Israel og palestinerne 7. oktober 2023.

Les mer om konflikten mellom Israel og palestinerne her.

Økologiske fotavtrykk

9 9 8

2,8

jordkloder i Israel

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Israel ville vi trenge 2,8 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Israel har et parlamentarisk system, selv om landet aldri har vedtatt en grunnlov. Knesset er navnet på Israels nasjonalforsamling. Det velges for fire år av gangen og har lovgivende makt. Knessets 120 medlemmer velger regjeringen, som ledes av statsministeren. Statsministeren og regjeringen har utøvende makt. Presidenten er statsoverhode og utpekes også av Knesset, men presidentens rolle er symbolsk og hans oppgaver er stort sett seremonielle.

Israel er et splittet samfunn. Landets jødiske befolkning består av to hovedgrupper: De askenasiske jødene, som innvandret fra Europa, og de sefardiske jødene som er av asiatisk og afrikansk opprinnelse. De askenasiske jødene dominerte den sionistiske bevegelsen som var sentral i opprettelsen av Israel, og har senere forblitt en politisk og kulturell elite i landet. Et av de store diskusjonstemaene i landet er hvilken rolle jødedommen skal ha i statlige organer og i samfunnet. Det er store uenigheter mellom ortodokse og ikke-religiøse israelere.

Landets største minoritet er arabiske palestinere. De tilhører den gruppen av palestinere som ble værende igjen i landet etter at staten Israel ble opprettet, til tross for at Israel tvang mange palestinere på flukt.

FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer Israel for å bryte palestinernes rettigheter, blant annet gjennom kolonisering, forfølgelse, apartheid og ulovlig okkupasjon.

Israel ble medlem av FN 11. mai 1949, og landet er også medlem av en rekke av FNs særorganisasjoner.

Menneskelig utvikling

18

21 / 188

Human Develompent Index for Israel

Israel er nummer 21 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Israel har gjort store teknologiske fremskritt og utmerker seg i produksjonen av kjemiske produkter, plast og høyteknologi. Høyteknologiske produkter og tjenester har økt andre lands interesse for handel med Israel, og de viktigste eksportvarene er teknologi, diamanter og legemidler.

Israel har et effektivt jordbruk, og landet er verdensledende innen jordbruksteknologi. Landet er stort sett selvforsynt når de gjelder mat. Betydningen av jordbruk for økonomien har riktignok falt over tid. Tjenestenæringen står for størstedelen av produksjonen og innehar de fleste arbeidsplassene. Landet har mye turisme som følge av alle de historisk viktige stedene som ligger i området.

Rundt én femtedel av befolkningen ligger under den nasjonale fattigdomsgrensen grunnet store inntektsulikheter. Høye boligpriser og høye levekostnader bidrar til de sosiale ulikhetene. Israel bruker mye penger på militæret. Det er verneplikt for både menn og kvinner, henholdsvis tre og to år, og tidvis har så mye som 40 prosent av statsbudsjettet gått til forsvaret.

Statistikk

Statistikk for Israel på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

7 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Israel

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

9 174 520

mennesker i Israel

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 10 9

2,9

barn per kvinne i Israel

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3

3

barn dør per 1000 levendefødte i Israel

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

13

49 509

BNP per innbygger i PPP-dollar i Israel

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

18

21 / 188

Human Develompent Index for Israel

Israel er nummer 21 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 10 10 10 10 9

9,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Israel

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 10 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Israel

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 9 8

2,8

jordkloder i Israel

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Israel ville vi trenge 2,8 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 10 10 10 10 3

6,35

tonn CO2-utslipp per person i Israel

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,083

GII-indeksen i Israel

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Israel

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

10 10 10 10 10 10 10 10 10 2

9,2

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Israel

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Israel