Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Tokyo
Befolkning: Japanere 98,1 %, koreanere og kinesere 0,9 %, andre 1 %
Språk: Japansk
Religion: Shinto og buddhisme 91,6 %, kristendom 1,5 %, andre 6,9 %
Innbyggertall: 123 294 513 (2023)
Styreform: Konstitusjonelt monarki
Areal: 377 915 km2
Myntenhet: Yen à 100 sen
BNI pr innbygger: 45 573 PPP$
Nasjonaldag: 23. desember

Geografi

Japan er litt større i enn Norge i areal, og består av flere tusen øyer. De fleste av dem er ubebodde. Mesteparten av befolkningen bor på de fire største øyene. Mer enn 50% av landet er dekket av skog, og kun en liten del er beboelig på grunn av ulendt fjellterreng.

Under øyene møtes flere jordskorpeplater, og det finnes over 80 aktive vulkaner i landet. Hvert år registreres det tusenvis av små og litt større jordskjelv og utbrudd. I mars 2011 opplevde Japan det kraftigste jordskjelvet i landets historie, etterfulgt av en voldsom tsunami som førte til store ødeleggelser langs den nordøstlige kysten.

Japan har et temperert monsunklima, med tydelige skiller i nedbør og temperatur mellom årstidene. Nord i landet er det kalde, forblåste vintre, mens det i de sørlige delene er nærmest tropisk klima. Forurensning av luft og ferskvann er blant Japans største miljøproblemer.

Historie

Rundt år 300 f.v.t. kom innflyttere fra det kinesiske og koreanske fastlandet til det som i dag er Japan. I begynnelsen besto samfunnet av mange små klaner, men etter hvert vokste det fram keiserdømme, styrt av rivaliserende shoguner (overgeneraler). Japan ble samlet til ett rike rundt år 1600, etter en serie kriger. De neste 250 årene var landet mer eller mindre stengt for omverden under Tokugawadynastiet.

På midten av 1800-tallet førte amerikansk press til at landet igjen åpnet seg for omverden. Makten ble igjen samlet rundt keiseren, som startet store moderniseringsreformer i hele samfunnet. På kort tid ble Japan et av de mektigste landene i Øst-Asia. Under andre verdenskrig deltok landet på Tysklands side, og i 1945 slapp de allierte atombomber over byene Nagasaki og Hiroshima. Dette satte et punktum for andre verdenskrig, og er eneste gang atombomber har blitt brukt som våpen i krig. Japan var under amerikansk okkupasjon i syv år etter krigen.

En ny, pasifistisk grunnlov og et parlamentarisk system ble innført etter amerikansk modell. Japan tapte alle sine erobringer og landområder som alltid har blitt sett på som japanske. I 1951 sluttet Japan fred med USA og andre allierte, og inngikk en forsvarspakt som ga USA rett til å ha styrker på japansk jord. Landet ble en østasiatisk bastion i USAs kamp mot kommunismen. I 1952 fikk Japan tilbake sin suverenitet.

Økologiske fotavtrykk

9 9 7

2,7

jordkloder i Japan

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Japan ville vi trenge 2,7 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

Samfunn og politikk

Japan er i dag viktig i internasjonal og regional politikk. Landet styres fortsatt etter den pasifistiske grunnloven som ble skrevet av seierherrene fra andre verdenskrig i 1947. Med en pasifistisk grunnlov vil landet alltid gi avkall på krig som et middel for å løse konflikter. I 2015 godkjente parlamentet imidlertid lovendringer som åpner for at Japan kan bidra i militære operasjoner i utlandet under enkelte omstendigheter. Keiseren er statens formelle overhode, men den reelle makten utøves av statsministeren. Han/hun danner regjering med utgangspunkt i jevnlige valg.

I etterkrigstiden har politikken vært dominert av Liberaldemokratiske parti. De senere årene har også Det demokratiske parti hatt makten. Energitilgang og bruk av kjernekraft, sammen med treg økonomi og en aldrende befolkning, er blant de største utfordringene Japan står overfor. I tillegg er forholdet til Kina tidvis spent, særlig rundt en uenighet om hvem som eier øygruppen Senkaku (Diaoyu på kinesisk). Samtidig fortsetter handel og investeringer å blomstre mellom de to landene. Levestandarden i Japan er høy, og forbedringene som har kommet som følge av økonomisk vekst er ganske jevnt fordelt.

Menneskelig utvikling

18

18 / 188

Human Develompent Index for Japan

Japan er nummer 18 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Økonomi og handel

Japan er en av verdens største og viktigste økonomier. Landet er verdensledende på en rekke områder innenfor elektronikk og IT. Mindre enn 15 % av Japans areal blir brukt til jordbruk. Det viktigste produktet er ris. Etter å ha gjenoppbygd industrien sin på svært kort tid etter ødeleggelsene fra andre verdenskrig opplevde Japan en enorm økonomisk vekst fra 1960-tallet og utover. En svært høyt utdannet befolkning, politisk stabilitet og eksisterende industrielle strukturer fra før krigen gjorde den eksplosjonsartede veksten mulig.

Japan har ikke markedsøkonomi i tradisjonell forstand, ettersom båndene mellom næringslivet og staten er spesielt tette. Myndighetene utformer ofte reguleringer og tiltak i tett samarbeid med de viktigste bedriftene for å sikre stabil utvikling. Landet ble hardt rammet av den asiatiske finanskrisen på 1990-tallet, men tok seg inn igjen utover på 2000-tallet. Finanskrisen i 2008 og tsunamikatastrofen i 2011 påvirket økonomien negativt.

En minkende yrkesaktiv befolkning og en voldsom eldrebølge krever nytt pensjonssystem, og myndighetene har satt et mål om å ta imot 500.000 arbeidere fra utlandet innen 2025, som følge av den voksende eldre befolkningen. Sommeren 2018 ble det også signert en frihandelsavtale mellom EU og Japan, som til sammen står for en tredel av verdensøkonomien.

FN-rollespill 

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2023/24 et rollespill der elevene skal simulere Sikkerhetsrådet for å forsøke å løse en konflikt (konflikten i Mali). Japan er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. 

Les mer om FN-rollespillet her.

Japans forhold til FN

Japan er en global stormakt når det kommer til teknologisk utvikling og økonomiske muskler. De ble medlem av FN i 1956, og er medlem av en rekke andre viktige organisasjoner, blant annet OECD og G7. Selv om de har frasagt seg retten til å erklære krig, har de et av verdens sterkeste militærvesener. Japan er den tredje største økonomien i verden, etter USA og Kina.   

Av alle land uten fast plass i Sikkerhetsrådet, er Japan det landet som har sittet der mest. De er nå inne i sin tolvte periode. Japan har i det hele tatt et veldig aktivt forhold til FN. De ønsker at viktige avgjørelser skal tas gjennom FN, og de søker selv ansvar og deltakelse ved å stadig prøve å komme inn i Sikkerhetsrådet. I tillegg bidrar Japan mye økonomisk til FN. Både når det gjelder bidrag til FNs totale budsjett, og bidrag til de fredsbevarende styrkene, er Japan nummer tre på lista over hvilke land som betaler mest.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet 

Japan har en nær relasjon til USA. De samarbeider tett både økonomisk og militært. Japan har også et godt forhold til Storbritannia, og anser dem som sin nærmeste allierte i Europa.

Forholdet mellom Japan og Kina er anstrengt. Økonomisk har de svært god nytte av hverandre, og de har derfor en gjensidig interesse av å holde forholdet så godt som mulig. Men politisk har de et ganske kaldt forhold, noe som har bakgrunn i hendelser i andre verdenskrig, territoriell uenighet om flere øyer i området, og landenes ulike forhold til USA og USAs militære tilstedeværelse i Øst-Asia. Japan kan fort bli trukket inn i en konflikt med Kina, som følge av konflikt mellom Kina og USA.

Japans forhold til Russland er også anstrengt, blant annet på grunn av territoriell uenighet om en øygruppe. 

Av vetomaktene i Sikkerhetsrådet er det altså USA, Frankrike og Storbritannia som Japan har best forhold til, ikke sine naboer Kina og Russland. Men de ønsker helst å få til samarbeid med alle disse landene, og vil derfor foreslå konstruktive løsninger på konfliktene. 

Tips 

Japan er opptatt av sikkerhet for sivilbefolkningen, og en sterk tilhenger av en regelstyrt verdensorden. Det betyr at de ønsker et bredt internasjonalt samarbeid, og at FN skal ha en aktiv rolle i å løse de store globale utfordringene.

I de siste årene har Japan støttet en rekke initiativer som har med internasjonal fred og sikkerhet å gjøre, med spesielt vekt på Afrika. Japan har støttet treningssentre for fredsbevarende styrker i Afrika, og gitt ingeniøropplæring til mange afrikanske soldater, blant annet i den tidligere FN-styrken i Mali, MINUSMA. I tillegg fokuserer Japan mye på å bekjempe terrorisme og internasjonal kriminalitet. 

Japan har vært positive til MINUSMA, og mener FN bør spille en aktiv rolle i Mali. Japan er kritiske til at Russland og russiske leiesoldater fra det private selskapet Wagner har blitt myndighetene i Malis foretrukne samarbeidspartnere. Det begrunnes i at Wagner anklages for menneskerettighetsbrudd, men handler også om at Japan har nærere relasjon til Frankrike og de andre vestlige landene, som også kritiserer Wagner, enn de har til Russland. Russlands krigføring i Ukraina har bidratt til å forsterke motstanden mot Russland og Wagners tilstedeværelse i Afrika.

Dere som spiller Japan vil vektlegge de positive sidene med MINUSMAs rolle i Mali, spesielt hvis andre land i Sikkerhetsrådet snakker negativt om FNs innsats i landet. Andre temaer som er viktige for Japan i Sikkerhetsrådet er fredsbygging og kvinners deltakelse i fredsprosesser. Begge disse temaene er relevante i Mali.

Japan ønsker at presidentvalget i Mali, som er lovet avholdt i 2024, gjennomføres så tidlig som mulig, og at det gjennomføres på en pålitelig måte. Japan mener også at FN bør spille en rolle som valgobservatører, for å sikre at valget i Mali gjennomføres fritt og rettferdig. Japan må ta stilling til om det i tilfelle krever militære ressurser for et sånt politisk oppdrag, fordi sikkerhetssituasjonen rundt et valg kan bli veldig krevende.

Det viktigste er uansett at myndighetene i Mali holder seg til løftet om at det skal gjennomføres et demokratisk valg i 2024. Japan er åpen for at Sikkerhetsrådet legger mye press på Mali for at myndighetene der skal holde seg til dette løftet.

Disse tipsene er ment som en starthjelp til å forstå landet dere skal representere. Men det er viktig at dere ikke føler dere bundet av det som står her. Når dere gjennomfører FN-rollespillet er det dere som er landet, og dere står fritt til å argumentere slik som dere ønsker.

Statistikk

Statistikk for Japan på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål (sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

7 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Japan

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land

Befolkning

Innbyggere

123 294 513

mennesker i Japan

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 3

1,3

barn per kvinne i Japan

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2

2

barn dør per 1000 levendefødte i Japan

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

12

45 573

BNP per innbygger i PPP-dollar i Japan

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

18

18 / 188

Human Develompent Index for Japan

Japan er nummer 18 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Se statistikk over underernærte i alle land

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 10 10 10 10 9

9,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Japan

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 10 8

9,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Japan

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

9 9 7

2,7

jordkloder i Japan

Hvis alle mennesker på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Japan ville vi trenge 2,7 jordkloder.

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 10 10 10 10 10 10 0

8,03

tonn CO2-utslipp per person i Japan

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,083

GII-indeksen i Japan

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Japan

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Kart over Japan