Kasakhstan

Sist oppdatert: 19.01.2021

Kasakhstan er en republikk og innlandsstat i Asia. Landet grenser til Russland i nord, Kina i øst, og Kirgisistan og Usbekistan i sør. Visste du at Kasakhstan er det niende største landet i verden, og det største landet i verden uten kyst? Her finner du alt du bør vite om Kasakhstan.

Foto: Unsplash/Maxx

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Astana (het Nur-Sultan i årene 2019-2022)
Befolkning: Kasakher 68 %, russere 20 %, usbekere 3 %, ukrainere 2 % uigurer 2 %, tartarer 1 %, tyskere 1 %, andre 4 % (2019)
Språk: Kasakhisk, russisk
Religion: Muslimer 70 %, kristne (hovedsakelig russisk-ortodokse) 26 %, andre/uspesifisert/ingen 4 % (2009)
Innbyggertall: 19 606 633 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 2 724 900 km²
Myntenhet: Tenge
BNI pr innbygger: 30 810 PPP$
Nasjonaldag: 25. oktober (Republikkens dag), 16. desember (Uavhengighetsdagen)

Geografi

Kasakhstan er på størrelse med hele Vest-Europa, og er det niende største landet i verden. Mesteparten av landet består av tørt steppelandskap, dekket av gress og sand. I områdene i øst ligger de kalde og øde Altajfjellene. Landet har ingen kystlinje og har et kontinentalt klima med kalde vintre og varme somre.

Da landet var en del av Sovjetunionen brukte sovjetiske myndigheter regionen til testing av atomvåpen og dumping av giftig avfall. Enkelte områder er radioaktive og mange av elvene er svært forurenset. Sovjetunionen brukte også Aralsjøen til vanning av bomullsplantasjer. Dette førte til så store ødeleggelser at Aralsjøen omtales som en av verdens største miljøkatastrofer. I den uttørkede sjøen ligger det igjen kjemiske miljøgifter som sprer seg med vinden. De omfattende miljøproblemene utgjør en stor helserisiko for befolkningen.

Historie

Kasakhstan har siden steinalderen vært befolket av ulike nomadestammer. På 1400-tallet hadde stammene utviklet et felles språk, kultur og økonomi. Historikere mener at kasakhstanerne antagelig var de første til å temme og ri på hester. Trusselen om en mongolsk invasjon på begynnelsen av 1700-tallet gjorde at stammene søkte beskyttelse hos den russiske tsaren. Kasakhstanerne så på alliansen som midlertidig, mens russerne oppfattet Kasakhstan som en ny landsdel.

I 1920 ble Kasakhstan en russisk republikk, og i 1936 en sovjetisk republikk. Et kommunistisk styre ble opprettet. Det kommunistiske styret innførte tvungen kollektivisering av jorden, noe som førte til hungersnød for nomadestammene og over en million kasakhere mistet livet. Sovjetunionen bygde store fangeleirer i området og millioner av mennesker ble sendt til leirene og tvunget i arbeid. Senere lanserte Sovjetunionen et prosjekt med mål om å dyrke opp mesteparten av jorden i nord. Dette førte til at mange russere flyttet ned for å ta over områdene og mange av nomadestammene mistet sitt livsgrunnlag. Samlet førte disse hendelsene til så mange nye innbyggere at kasakherne ble en minoritet. Kasakhstan ble uavhengig i 1991 som følge av Sovjetunionens fall. Store deler av den tilflyttede befolkningen flyttet da tilbake til sine opprinnelsesland.

Samfunn og politikk

Formelt er Kasakhstan i dag en demokratisk republikk men regnes i praksis som en autoritær stat. Presidenten er statsoverhode og har svært mye makt. Presidenten er øverste sjef i forsvaret, og kan nedlegge veto mot parlamentets lovforslag. Presidenten peker ut regjeringen og statsministeren, og kan avsette den hvis han vil. Han kan også oppløse parlamentet, som velges hvert femte år. Grunnlovsdomstolen har blitt erstattet av et konstitusjonelt råd, der presidenten har vetorett.

Etter uavhengigheten i 1991 har landet hatt samme president i nesten 30 år. I 2019 gikk presidenten av og valgte selv sin etterkommer; Kassym-Jomart Tokayev. President Tokayev har vunnet de påfølgende valgene siden. Valgene har blitt kritisert av internasjonale valgobservatører. De mener de at det har vært omfattende valgfusk og mangel på ytringsfrihet, og at valgene dermed ikke holder internasjonale standarder. Ingen av valgene gjennomført i Kasakhstan har blitt anerkjent som fullstendig frie og rettferdige.

I Kasakhstan er de dominerende mediene enten statseid eller eid av regjeringsvennlige firma. Ytrings- og forsamlingsfriheten er begrenset, og flere medlemmer av opposisjonen har blitt fengslet.

Økonomi og handel

Kasakhstan fremstår som et økonomisk foregangsland blant de tidligere sovjetstatene. En ryddig økonomi og markedsliberal lovgivning har trukket til seg utenlandske investeringer, og etter overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi på 1990-tallet har økonomien vært stabil. Store funn av olje- og gassreserver i Det kaspiske hav har ført til rask økonomisk vekst, og landet har kunnet nedbetale sine lån til Det internasjonale pengefondet (IMF). Landet har hatt noe lavere vekst etter finanskrisen i 2008-09, og etter at oljeprisen falt i 2014. Dette har særlig rammet landets fattige.

Oljeledninger har gjort eksporten av olje enklere. Eksport av råvarer som naturgass, og mineraler som kobber, jern og gull er også viktige inntektskilder. Kasakhstan er imidlertid preget av fattigdom, utbredt korrupsjon og stor arbeidsledighet. Det er i hovedsak en liten gruppe som har tjent på privatiseringen og den økonomiske veksten. En stor andel av befolkningen er sysselsatt i jordbruket, og de driver med oppdrett av sau, svin og storfe, i tillegg til at de dyrker korn og bomull.

Kart over Kasakhstan