Nederland

Sist oppdatert: 23.09.2022

Nederland er et tett befolket og lavtliggende land i Nordvest-Europa. Visste du at nederlenderne er verdens høyeste folk, med en gjennomsnittlig høyde på 175,62 cm? På denne siden finner du alt du bør vite om Nederland.

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Amsterdam
Befolkning: Nederlendere 75,4 %, EU-innbyggere 6,4 %, tyrkere 2,4 %, marokkanere 2,4 %, surinamesere 2,1 %, indonesisk 2 %, andre 9,3 % (2021)
Språk: Nederlandsk (offisielt), frisisk (offisielt)
Religion: Romersk-katolske 20,1 %, protestanter 14,8 %, muslimer 5 %, andre 5,9 %, ingen 54,1 % (2019)
Innbyggertall: 17 618 299 (2023)
Styreform: Konstitusjonelt monarki
Areal: 41 500 km²
Myntenhet: Euro
BNI pr innbygger: 69 577 PPP$
Nasjonaldag: 27. april

Geografi

Nederland og de karibiske øyene Aruba, Curaçao og Sint Maarten, utgjør Kongeriket Nederlandene. Landet er usedvanlig flatt, og en tredjedel av landområdene ligger under havnivået. Den vestlige halvdelen av landet ligger i gjennomsnitt én meter over havet. Diker og demninger langs kysten, og langs de mange elvene og kanalene, forhindrer oversvømmelser. Det høyeste punktet, Vaalsberg, ligger på grensen mot Tyskland og Belgia og er 322,7 meter over havet. Landet har kystklima, noe som medfører at vinteren ikke er særlig kald og at sommeren ikke er spesielt varm. Mange blomster trives i et slikt klima og Nederland er kjent for sine tulipaner, som dyrkes over store områder.

Landet er tett befolket og driver et intensivt jordbruk. Det har ført til mange miljøproblemer, særlig med overgjødsling, utslipp av tungmetaller og sur nedbør. Myndighetene bruker store ressurser på å løse disse problemene.

Historie

Området som i dag er Nederland har vært bebodd siden steinalderen, og har vært en del av mange riker og imperier. Området ble innlemmet i Romerriket 50 år f.Kr. Etter Romerrikets fall ble landet en del av Karl den stores imperium, og senere Det tysk-romerske riket, frem til det kom under Spania på 1500-tallet.

Spania var katolsk, og mange i Nederland hadde blitt protestanter etter reformasjonen. Under religionskrigene på 1500- og 1600-tallet gjorde Nederland opprør mot Spania, og ble anerkjent som selvstendig stat under fredsforhandlingen i 1648. Nederland ble okkupert av Napoleon, men under fredsoppgjøret i 1815 ble Nederland igjen en selvstendig stat.

Under første og andre verdenskrig holdt Nederland seg nøytral. I 1940 ble landet likevel okkupert av Tyskland, og kongehuset og regjeringen flyktet til Storbritannia.

Landet har vært en viktig sjøfarts- og handelsnasjon med kolonier i Sørøst-Asia, Vestindia og Afrika. De fleste koloniene fikk selvstendighet i etterkrigstiden med unntak av Aruba, Curaçao og Sint Maarten, som fortsatt er underlagt den nederlandske monarken.

Samfunn og politikk

Nederland er et konstitusjonelt monarki. Landet er parlamentarisk, som betyr at regjeringen utgår fra flertallet i parlamentet. Parlamentet i Nederland har to kamre: Førstekammeret og Annetkammeret. Nederlandsk politikk har tradisjonelt vært preget av sosiale og religiøse skillelinjer. Parlamentet har ikke en sperregrense, derfor finnes det usedvanlig mange partier, og koalisjonsregjeringer er svært vanlig.

Nederland er kjent for å ha en liberal politikk på visse områder: De har liberale narkotika- og sexkjøpslover; de var et av de første landene i verden som ga kvinner stemmerett; og det første landet i verden som godkjente samkjønnet ekteskap og aktiv dødshjelp.

Siden slutten av 1980-tallet har mange kvinner, menn og barn fra de karibiske øyene flyttet til Nederland, spesielt fra Curaçao og Aruba. Selv om de reiser innenfor grensene i deres eget land har FN, flere ganger, fremhevet nederlandske institusjoners diskriminerende praksis og fordømt tilstedeværelsen av institusjonalisert fremmedfrykt og rasisme i landet.

Asylpolitikken har blitt stadig strengere. I 2021, slo EU-domstolen fast at Nederlands strenge asylpolitikk brøt med EUs lovverk.

Befolkningens støtte til EU har også blitt svakere de senere årene. I valget i 2017, ble et innvandringskritisk, islam fiendtlig og EU-kritisk parti – Partij voor de Vrijheid (PVV) – nest størst. De fikk derimot ikke innpass i regjeringskoalisjonen. Ulike valg i Nederland blir derav brukt som en pekepinn på økende høyrepopulistisk oppslutning i Europa.

Det politiske landskapet i Nederland opplever en økende polarisering som følge av ytre høyres fremvekst. Flere samfunnsgrupper – spesielt muslimer – opplever diskriminering og trakassering, ifølge rapport fra Freedom House. Funksjonshemmede, eldre og gravide opplever også diskriminering, spesielt i arbeidsmarkedet.

Økonomi og handel

Nederland er en handels- og eksportnasjon med en godt utviklet industrisektor. Landets økonomi er i stor grad basert på import av råmaterialer og eksport av ferdige produkter. De tradisjonelt viktigste industrigruppene er maskiner og metall, elektronikk, kjemiske produkter og tekstiler. Nederland var på 1950-tallet med på å etablere Det europeiske kull- og stålfellesskap, som etter hvert ble EU. Jordbruk er også viktig og landet er verdens ledende innen hagebruk. Landets viktigste naturressurser er likevel olje og gass, som finnes i sjøområder utenfor Nederlands kyst.

Nederlands beliggenhet gjør det til en viktig del av Europas handelsveier, og havnen i Rotterdam er Europas største. Nederland har en åpen økonomi, nesten uten tollmurer. Økonomien bygger i stor grad på internasjonal handel. Dette gjør at landet er sårbar for svingninger i verdensøkonomien.

Norge og Nederland har gode forbindelser, spesielt med tanke på sjøfart og handel.

Kart over Nederland