Palau

Sist oppdatert: 20.04.2022

Palau er en frodig øystat i Oseania, i det vestlige Stillehavet. Landet er en av verdens minste republikker, og samfunnet er tradisjonelt et matriarkat. Visste du landet ble det første som krevde et «øko-løfte», der hver turist må skrive under på et løfte om å ta vare på naturen mens de er der? På denne siden finner du alt du bør vite om Palau.

Foto: Adobe Stock

Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad: Melekeok
Befolkning: Palauere (mikronesere med malayisk og melanesisk bakgrunn) 73 %, carolinere 2 %, asiater 21,7 %, europeiske etterkommere 1,2 %, andre 2,1 % (2015)
Språk: Palauisk (offisielt på de fleste øyene) 65,2 %, andre mikronesiske språk 1,9 %, engelsk (offisielt) 19,1 %, filippinsk 9,9 %, kinesisk 1,2 %, andre 2,8 % (2015)
Religion: Romersk-katolske 45,3 %, protestanter 34,9 %, modekngei 5,7 % (lokal religion), muslimer 3 %, mormonere 1,5 %, andre 9,7 % (2015)
Innbyggertall: 18 058 (2023)
Styreform: Republikk
Areal: 460 km2
Myntenhet: Amerikanske dollar
BNI pr innbygger: 15 212 PPP$
Nasjonaldag: 1. oktober

Geografi

Palau består av seks øygrupper på til sammen mer enn 300 øyer. Den største øya, Babeldaob, utgjør fire femtedeler av landets areal. De sentrale øyene er av vulkansk opprinnelse, og ligger tett samlet i en klynge ved hovedøya. De vulkanske øyene er bratte og kuperte med mangroveskog langs strendene og tropisk regnskog i innlandet. De resterende øyene er hovedsakelig lavtliggende koralløyer og små bratte kalksteinsøyer. Utenfor kysten ligger mange beskyttende korallrev. Klimaet er tropisk varmt og fuktig, med små variasjoner i temperatur og nedbør.

De lavereliggende koralløyene er svært utsatt for havstigning og store tropiske orkaner. Dersom havet forsetter å stige risikerer de fleste koralløyene å forsvinne helt. Økende temperatur i havet truer også det marine livet og korallene i havområdene rundt landet. De største menneskeskapte miljøutfordringene er knyttet til dårlig overfiske og avfallshåndtering. Søppel og urenset kloakk har ført til ødelagte kystområder rundt flere av de mest befolkede øyene.

Historie

Palau ble befolket rundt 500 år fvt. av innflyttere fra Indonesia og Filippinene. Etter å ha blitt besøkt av europeiske sjøfarere på 1500-tallet tok Spania øyene 1543. Øyene ble administrert som en del av Filippinene i det spanske Ostindia. Det tyske keiserriket kjøpte øyene fra Spania i 1899, og de ble da kjent som tysk Mikronesia. Under første verdenskrig ble Palau okkupert av Japan, og i 1920 fikk Japan den offisielle råderetten over øyene, etter en avtale med Folkeforbundet. I løpet av andre verdenskrig erobret USA øyene, og fra 1947 ble øyene et tilsynsområde under FN, administrert av USA.

I 1982 ble det forhandlet frem en assosieringsavtale som skulle gi Palau selvstendighet og sikre amerikansk økonomisk bistand. Avtalen skulle bevare en nær tilknytning til USA, gjennom å la amerikanerne få etablere flybaser på øyene mot at de administrerte øystatens forsvar. Avtalen møtte stor motstand, ettersom den også skulle tillate USA å lagre atomvåpen på øyene. Etter en grunnlovsendring ble avtalen likevel vedtatt. I 1994 ble Palau selvstendig og medlem av FN.

Samfunn og politikk

Palau er en demokratisk republikk frivillig tilknyttet USA. Øygruppen består av 16 delstater, og det avholdes presidentvalg hvert fjerde år. Presidenten leder landets regjering og kan kun velges for én fireårsperiode. Det fins ingen politiske partier i Palau, men hver delstat har en leder som velges på bakgrunn av personlige meritter og familiebakgrunn. Selv om landet har et moderne demokrati, er gamle tradisjoner og normer fortsatt gjeldende. På landsbygda går titler og jordeierskap i arv på morens side av familien. Lokale høvdinger og ledere har også fortsatt mye formell og uformell politisk innflytelse.

Landet har et velutviklet helsesystem og en relativt høy levestandard. De som er offisielt ansatt har også tilgang på et fungerende velferdssystem med pensjoner, sykeforsikring og skadeforsikring. I de senere årene har alkohol- og narkotikamisbruk ført til økt kriminalitet og vold mot kvinner i hjemmet. Kvinner og menn er likestilt innenfor landets lover, men i arbeidslivet og i politikken er kvinner underrepresentert.

Økonomi og handel

Servicesektoren er den viktigste for Palaus økonomi og sysselsetter nesten ni av ti palauere. Turismen har vokst kraftig siden 1990-tallet, og er i dag svært viktig for økonomien. Nedgang i turisme som følge av koronapandemien, rammet landet hardt, og Palau har måttet ta opp store internasjonale lån.

Landet har et stort handelsunderskudd, men underskuddet blir hovedsakelig dekket av internasjonal bistand. Øystaten har i stor grad blitt bygget på bistand fra USA. Palau jobber i dag aktivt for å minske den økonomiske avhengigheten av amerikansk støtte. Blant annet har regjeringen lagt til rette for utenlandsinvesteringer, og gjennomført flere økonomiske reformer for å lokke utenlandske selskaper til øyene. Landet har også satset stort på økoturisme. Store havområder rundt øyene har blitt fredet fra oljeboring, mineralutvinning og fiske, slik at naturen og havmiljøet kan lokke flere turister til landet.

Palau har en liten arbeidsstyrke med bare 18 000 innbyggere, noe som har ført til lav arbeidsledighet. Nesten halvparten av alle landets arbeidsplasser er fylt av utenlandske gjestearbeidere. Takket være den amerikanske bistanden har Palau en av de høyeste levestandardene i Stillehavet.

Kart over Palau